Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2005

Programmeringsprojekt

Utöver laborationsuppgifterna tillkommer en programmeringsprojekt, som ska lösas i grupp om två studenter. Uppgiften delas ut vid mitten av kursen. Uppgiften ska delredovisas enligt särskilt schema. Vid denna delredovisning, som är obligatorisk, ska programstrukturen diskuteras. Redovisningen ska ske vid ett seminarium vid kursens slut (se schema). Anvisningar för detta seminarium, som till formen liknar en disputation, distribueras i god tid före seminariet. Vid dessa seminarier förutsätts varje elev närvara under cirka 3 timmar, enligt en särskild gruppuppdelning. Denna gruppuppdelning blir tillgänglig endast ett fåtal dagar före seminarierna.

Uppdaterad  2005-04-19 20:04:39 av Anders Berglund.