Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering

Undervisningsplan

Info om undervisningslokaler

Nr Datum Tid Typ Innehåll Literaturhänvisning Lärare Övrigt
F1 4/4 10:15 Föreläsning Kursindtroduktion. Vad är programmering? Programkonstruktion, algoritmbegreppet. Kap 1 (utom 1.8), 2.1, 2.2 Anders Berglund OH
F2 4/4 13:15 Föreläsning Programkonstruktion och algoritmer forts. Introduktion till objektorienterad programmering och Java. Första programmet. Kap 1 (utom 1.8), 2.1, 2.2 Anders Berglund/ Jesper Bengtsson
La1 5/4 10:15 Laboration, gr 1 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Mayank Saksena Obs! Samling i lektionssal 1213
La1 5/4 13:15 Laboration, gr 2 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Mayank Saksena Obs! Samling i lektionssal 1213
La1 5/4 15:15 Laboration, gr 3 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Mayank Saksena Obs! Samling i lektionssal 1213
F3 7/4 13:15 Föreläsning Klasser, objekt, metoder. Variabler, tilldelning, enkel inläsning/utskrift. Metoder, parametrar, styrande satser. 2.1-2.8, 2.10, 18.1 Jesper Bengtson Obs! Ny tid
F4 7/4 15:15 Föreläsning forts. 2.1-2.8, 2.10, 18.1 Jesper Bengtson Obs! Ny tid OH
Le1 8/4 10:15 Lektion, gr a Mycket enkla programsnuttar Jesper Bengtson
Le1 8/4 13:15 Lektion, gr b Mycket enkla programsnuttar Jesper Bengtson
La2 8/4 13:15 Laboration, gr 1 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Jesper Wilhelmsson
La2 8/4 15:15 Laboration, gr 2 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Jesper Wilhelmsson
F6 11/4 13:15 Föreläsning Enkel objektorientering. Metoder, parametrar. 2.7,2.10,3.2 -3.4, 4.1 -4.4 Jesper Bengtson Suns Java Tutorial, avsnitt om Object, Message och Class är läsvärda.
La2 11/4 15:15 Laboration, gr 3 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Jesper Bengtsson Obs! Ny tid
SI1 11/4 15:15 SI, gr a Bennie Lundmark
F7 12/4 13:15 Föreläsning forts. 3.1-3.4, 4.1-4.4 Jesper Bengtson
F8 12/4 15:15 Reservföreläsning Jesper Bengtson
La3 13/4 10:15 Laboration, gr 1 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Jesper Bengtson
La3 13/4 13:15 Laboration, gr 2 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Jesper Bengtson
La3 13/4 15:15 Laboration, gr 3 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Jesper Bengtson
SI1 14/4 10:15 SI, gr b Bennie Lundmark
F9 14/4 13:15 Föreläsning Enkel objektorientering forts. Jesper Bengtson BlueJ-kod
F10 14/4 15:15 Föreläsning forts. Jesper Bengtson
Le2 18/4 10:15 Lektion, gr a Enkla program, objektorientering Jesper Bengtsson
SI2 18/4 10:15 SI, gr b Bennie Lundmark
Le2 18/4 15:15 Lektion, gr b Enkla program, objektorientering Jesper Bengtsson
F11 19/4 10:15 Föreläsning Inställd. Avancerad objektorientering, arv, relationer mellan klasser och objekt. 4.1-4.5, 3.2-3.4 Anders Berglund Inställd.
F12 19/4 15:15 Föreläsning Inställd forts Anders Berglund Inställd.
SI2 20/4 10:15 SI, gr a Bennie Lundmark
F13 20/4 13:15 Föreläsning Inställd Arrayer Kap. 9 Anders Berglund Inställd.
F14 21/4 10:15 Föreläsning Inställd Användning av färdiga klasser,exempel. Introduktion till projekten. Större program. Anders Berglund Inställd
Le3 22/4 10:15 Lektion, gr b Inställd Objektorienterade program, arrayer. Anders Berglund Inställd
SI3 22/4 10:15 SI, gr a Bennie Lundmark
Le3 22/4 13:15 Lektion, gr a Inställd Objektorienterade program, arrayer. Anders Berglund Inställd
SI3 22/4 13:15 SI, gr b Bennie Lundmark
F15 25/4 10:15 Föreläsning forts. Anders Berglund Detta är rätt tid. En annan, felaktig tid stod här förut
F16 26/4 13:15 Föreläsning Större program, exempel. Kioskkoden Jesper Bengtsson
Le3 27/4 10:15 Lektion, gr a Komplexare program Jesper Bengtson
SI4 27/4 10:15 SI, gr b Bennie Lundmark
Le3 27/4 13:15 Lektion, gr b Komplexare program Jesper Bengtson
SI4 27/4 13:15 SI, gr a Bennie Lundmark
La4 2/5 08:15 Laboration, gr 1 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Jesper Bengtson
F17 2/5 13:15 Föreläsning Programvarans utvecklingsprocess Roland Bol
La4 2/5 15:15 Laboration, gr 2 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Jesper Bengtson
La4 3/5 08:15 Laboration, gr 3 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Jesper Bengtson
F19 4/5 13:15 Föreläsning Enkel grafik. Jesper Bengtson
F20 4/5 15:15 Reservföreläsning Enkel grafik. Jesper Bengtson Fibonacci-kod, Grafik-kod, 21-kod, OH
La5 10/5 08:15 Laboration, gr 3 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Jesper Bengtson
La5 10/5 10:15 Laboration, gr 2 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Jesper Bengtson
La5 10/5 13:15 Laboration, gr 1 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Jesper Bengtson
SI5 11/5 15:15 SI, gr a Bennie Lundmark
SI5 12/5 15:15 SI, gr b Bennie Lundmark
SI6 20/5 10:15 SI, gr b Bennie Lundmark
SI6 20/5 15:15 SI, gr a Bennie Lundmark
24/5 Tentamen
1/6 09:15 Redovisning av programmeringsuppgift Håller på till runt 16
2/6 09:15 Redovisning av programmeringsuppgift Håller på till runt 16

Uppdaterad  2006-03-16 10:51:01 av Anders Berglund.