Institutionen för informationsteknologi

Lärare

Anders Berglund, <Anders.Berglund@it.uu.se>, rum 1254, tel 018 - 471 31 67 (kursansvarig lärare, föreläsningar, övningar, seminarier)

Pavel Krcal, <Pavel.Krcal@it.uu.se>, rum 1217, tel 018 - 471 10 30 (laborationshandledning, laborationsrättning, problemlösningshjälp, seminarier)

Martin Nordkvist <martin.nordkvist@it.uu.se> (laborationshandledning, problemslösningshjälp)

Uppdaterad  2006-03-20 22:29:53 av Anders Berglund.