Institutionen för informationsteknologi

Litteratur

Skansholm, J: Java Direkt med Swing, Studentlitteratur. Äldre upplagor av samma bok, liksom de flesta andra läroböcker i Java, kan användas.
Artiklar enligt senare meddelande.

Suns java tutorial på http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ är utmärkt referenslitteratur.

Uppdaterad  2006-03-16 14:17:54 av Anders Berglund.