Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2006

Programmeringsprojekt

Programmeringsprojektet är en tillämpning av kursens hela innehåll och ska lösas i grupp om två studenter. Uppgiften finns här.

Delredovisning

Uppgiften ska delredovisas skriftligt senast det 12 maj kl 8.00. Redovisningen, som ska innehålla namn och e-mail adresser ska lämnas i Pavels postfack på plan 4. Vid denna delredovisning ska de valda program och datastrukturerna skriftligt presenteras på engelska på 1 - 2 A4 sidor. Du blir kontaktad per e-mail om ditt inlämnade arbete inte ser bra ut.

Slutredovisning

Slutredovisningen ska ske vid ett seminarium vid kursens slut (se schema). Inlämning 29 maj kl 10.15. Anvisningar för detta seminarium, som till formen liknar en disputation, finns här. Vid dessa seminarier förutsätts varje elev närvara under cirka 3 timmar, enligt en särskild gruppuppdelning, under den halvdag när hon eller han opponerar och försvarar sitt arbete. Denna gruppuppdelning blir tillgänglig senast kl 17.00 måndagen 29 maj, förmodligen tidigare samma dag.

The division of the groups for defence and opposition is here.

Uppdaterad  2006-05-29 14:13:22 av Pavel Krcal.