Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2006

Undervisningsplan

Schema

Nr Datum Typ Innehåll Literaturhänvisning Lärare Övrigt
F1 22/3 För. Kursintroduktion. Vad är programmering? Programkonstruktion, algoritmbegreppet. Kap 1 (utom 1.8), 2.1, 2.2 Anders
F2 22/3 För. Programkonstruktion och algoritmer forts. Introduktion till objektorienterad programmering och Java. Första programmet. Kap 1 (utom 1.8), 2.1, 2.2 Anders/ Pavel
La1 23/3 Lab, gr a1 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Pavel/Martin
La1 23/3 Lab, gr a2 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Pavel/Martin
La1 24/3 Lab, gr b1 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Pavel/Martin
La1 24/3 Lab, gr b2 Introduktion till Java. Knapptryckningsövning. Pavel/Martin
F3 27/3 För. Klasser, objekt, metoder. Variabler, tilldelning, enkel inläsning/utskrift. Metoder, parametrar, styrande satser. 2.1-2.8, 2.10, 18.1 Anders OH för F3 och F4
F4 27/3 För. forts. 2.1-2.8, 2.10, 18.1 Anders
Le1 28/3 Lektion, gr a Mycket enkla programsnuttar Anders
Le1 28/3 Lektion, gr b Mycket enkla programsnuttar Anders
F5 29/3 För. Reserv Anders
La2 31/3 Lab, gr 1 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Pavel/Martin
La2 3/4 Lab, gr 2 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Pavel/Martin
La2 3/4 Lab, gr 3 Introduktion till Java. Programmera-själv-övning Pavel/Martin
F6 4/4 För. Enkel objektorientering. Metoder, parametrar. 2.7,2.10,3.2 -3.4, 4.1 -4.4 Anders OH, Program. Läs varningen om progammet
F7 4/4 För. forts. 3.1-3.4, 4.1-4.4 Anders Suns Java Tutorial, avsnitt om Object, Message och Class är läsvärda.
F8 5/4 Reserv Anders
F9 6/4 För. Enkel objektorientering forts. Anders OH, kod. Samma varning som sist om koden
F10 7/4 För. forts. Anders OH. Ta med torsdagens kod.
La3 20/4 Lab, gr 1 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Pavel/Martin
La3 20/4 Lab, gr 2 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Pavel/Martin
La3 21/4 Lab, gr 3 Introduktion till objektorientering. Tänk-själv-övning. Pavel/Martin
Le2 21/4 Lektion, gr a Enkla program, objektorientering Anders
Le2 21/4 Lektion, gr b Enkla program, objektorientering Anders
F11 24/4 För. Avancerad objektorientering, arv, relationer mellan klasser och objekt. 4.1-4.5, 3.2-3.4 Anders OH för F11 och F12
F12 24/4 För. forts Anders
F13 26/4 För. Arrayer Kap. 9 Anders
F14 26/4 För. Användning av färdiga klasser,exempel. Introduktion till projekten. Större program. Anders Inga OH, men fem program: Person, Persontest, Människa, Test, Student
F14a 27/4 För. Reserv Anders inställd
F15 28/4 För. forts. Anders OH. Ta även med kod för lab 4
Le3 2/5 Lektion, gr b Objektorienterade program, arrayer. Anders
Le3 2/5 Lektion, gr a Objektorienterade program, arrayer. Anders
La4 4/5 Lab, gr 1 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Pavel/Martin
La4 4/5 Lab, gr 2 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Pavel/Martin
La4 4/5 Lab, gr 3 Mer avancerad objektorientering. Tänk-stort-övning. Pavel/Martin
Dugga 5/5 Dugga Ingen Alla studenter
F16 8/5 För. Programvarans utvecklingsprocess Roland Bol
F17 8/5 För. Större program, exempel. Anders OH
Le3 9/5 Lektion, gr a Större program Anders
Le3 9/5 Lektion, gr a Större program Anders
F18 10/5 För. Enkel grafik. Anders OH
F19 10/5 För. Reserv Anders
F20 10/5 För. Reserv Anders
La5 12/5 Lab, gr 3 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Pavel/Martin
La5 12/5 Lab, gr 2 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Pavel/Martin
La5 12/5 Lab, gr 1 Enkel grafik. Rita-och-berätta-övning. Pavel/Martin
31/5 Redovisning av programmeringsuppgift
1/6 Redovisning av programmeringsuppgift

Uppdaterad  2006-05-09 18:33:23 av Anders Berglund.