Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1, 5p

Adminstrativt
Formell kursplan
Lärare
Bengt Sandblad Iordanis Kavathatzopoulos

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

Hemtenta 22 - 23/10

Resultat av hemtentamen finns här Tentamensresultat ht 2004
Tentorna finns att hämta på IT-kansliet hus 4.
OBS. De som måste komplettera sin tentamen på en eller flera uppgifter ska lämna in sina kompletteringar via e-mail till Bengt Sandblad.
Eventuella frågor kan ställas till Bengt Sandblad eller till Iordanis K.
Hemtenta word-dokument Hemtenta ht .doc
Hemtenta rtf-dokument Hemtenta ht .rtf

Slutbetyg på kursen finns i följande dokument Kursresultat HT 2004
De som lämnar in kompletteringar kommer successivt att registreras.

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 Måndag 30/8 10-12 P1146 Kursintroduktion, Bengt, Iordanis
2 Tisdag 31/8 8-10 P1245 Perception, Iordanis
3 Onsdag 8/9 8-10 P1245 Minne, Iordanis
4 Fredag 10/9 13-15 P1245 Tänkande och problemlösning, Iordanis
5 Tisdag 14/9 15-17 P1245 Organisation och lärande, Iordanis
6 Måndag 20/9 8-10 P1245 Människa-datorinteraktion, tekniker, Bengt
7 Onsdag 22/9 8-10 P1213 Användarcentrerad systemutveckling, Bengt
8 Måndag 27/9 15-17 P1245 Inlämningsuppgifter, introduktion, Bengt m fl.
9 Onsdag 29/9 8-10 P1245 Uppgiftsanalys, Gränssnittsdesign, Bengt
10 Fredag 1/10 13-15 P1245 Utvärdering, Bengt
11 Måndag 4/10 15-17 P1245 Handledning m.m.
12 Tisdag 12/10 8-10 P1213 Handledning
13 Onsdag 20/10 15-17 P1245 Muntlig redovisning
Fredag-Lördag 22-23/10 Hemskrivning

Kurslitteratur

Dix et al. (2004). Human-Computer Interaction, 3rd ed. Harlow, UK: Pearson, Prentice Hall. ISBN 0130-461091.

Examination

För godkänt på kursen fordras dels godkänt grupparbete, dels godkänd tentamen.
Tentamen kommer att ske i form av en hemtentamen som ska skrivas med start fredag 22 oktober, kl 09.00, och vara inlämnad elektroniskt senast lördag 23 oktober kl 21.00. Anvisningar: Anvisningar
Som ett exempel på hur en hemtentamen kan se ut, se detta exempel: Exempeltenta

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Material till föreläsningar kommer successivt att läggas upp här.
Föreläsning nr 1, Introduction, Schema
Föreläsning nr 2, Dix kap. 1.1-1.2, Perception
Föreläsning nr 3, Dix kap. 1.3, Minne
Föreläsning nr 4, Dix kap. 1.4-1.7, Tänkande
Föreläsning nr 5, Dix kap. 11, 13, 14, 19, Organisation
Föreläsning nr 6, Dix kap. 2.1-2.7, 3.1, 3.4-3.7, 4.2, 12.2, 12.5 MDI, tekniker, principer
Föreläsning nr 7, Dix kap. 6 Användarcentrerade metoder Design Rationale
Föreläsning nr 8, Instruktioner för grupparbeten, se nedan.
Föreläsning nr 9, Dix kap. 7, 15 Uppgiftsanalys Designheuristik
Föreläsning nr 10, Dix kap. 9 Utvärderingsmetoder

Uppgifter

En grupparbetsuppgift ska genomföras och redovisas enlig anvisningar.
För instruktioner m.m. se detta dokument: Instruktioner för grupparbeten

Uppdaterad  2005-01-24 12:15:21 av Iordanis Kavathatzopoulos.