Skip to main content
Department of Information Technology

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1, 5p

Adminstrativt
Formell kursplan
Lärare
Bengt Sandblad Iordanis Kavathatzopoulos

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

  • Final course results - slutresultat Alla uppgifter m.m. har blivit rättade och resultatet på kursen har registrerats.
  • Eventuella frågor kan besvaras av lärarna.
  • Tentamensresultat Finns nu anslagna på tavlorna. Se även en pdf här
  • Kompletteringar ska i förekommande fall skickas in enligt anvisningar på listan.
  • Alla ombedes att fylla i följande kursutvärdering och returnera den antingen via mail till Johan.Wikstrom@it.uu.se, eller via papper i MDI-gruppens brevfack. Tack för din hjälp! Utvärdering som pdf Utvärdering som word
  • Hemtentamen HT 2005. Ladda ner word-dokumentet och följ anvisningarna. Hemtenta svensk
  • Home examination HT 2005. Download this word-file and follow the instructions. Home exam English
  • An "emergency" pdf-file with the examination questions can also be found here: Questions as pdf

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 torsdag 1/9 13-15 1245 Kursintroduktion, perception Iordanis
2 tisdag 6/9 8-10 1245 Minne, Iordanis
3 torsdag 8/9 10-12 1245 Tänkande och problemlösning, Iordanis
4 fredag 9/9 8-10 1245 Organisation och lärande, Iordanis
5 tisdag 13/9 8-10 1245 Människa-datorinteraktion, tekniker, Bengt
6 tisdag 20/9 8-10 1245 Användarcentrerad systemutveckling, Bengt
7 fredag 23/9 15-17 1245 Uppgiftsanalys, Gränssnittsdesign, Bengt
8 tisdag 27/9 13-15 1245 Design fortsättning, Utvärdering, Bengt
9 torsdag 29/9 10-12 1245 IT och arbetsmiljö, Bengt, Inlämningsuppgifter, intro
10 tisdag 4/10 8-10 1245 OBS, Ej lektion - no lecture. Contact us via phone or mail if needed
11 torsdag 6/10 10-12 1245 Handledning, frågor etc.
12 torsdag 13/10 10-12 1245 Uppgifter, redovisning
sön-måndag 16-17/10 Hemskrivning

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1. Ska finnas via bokhandlarna eller via nätet.

Examination

Tentamen sker genom en hemtentamen från söndag 16 oktober 08.00 till måndag den 17 oktober kl 24.00.
Detaljerade anvisningar ligger i den Word-fil ni kommer att få ladda ner.
Ni ska svara på ett antal frågor. Alla frågor ska besvaras på ett godkänt sätt. Ni får använda er av vilka hjälpmedel som helst och även samarbeta. Ni måste dock OVILLKORLIGEN skriva era egna svar i era egna ord.

Några gamla exempeltentor finns här:
Exempeltenta 1: Tenta från 2004
Exempeltenta 2: Tenta från vt 2005
OBS! I årets kurs tar vi upp lite andra moment än förr om åren, varför några av frågorna i tidigare tentor kanske inte är helt aktuella för årets kurs. Men ni ser hur tentorna i princip kommer att se ut.

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Kommer att lägas upp som pdf-filer på denna plats.
Föreläsning nr 1: Kursplan ht 2005. Kursintroduktion: Kap 1-4.
Föreläsning nr 2: Perception: Kap. 5.5-5.10, 7.3, 15.8-15.10, 16. Minne: Kap. 5.4, 15.1-15.7
Föreläsning nr 3: Tänkande: Kap. 5.1-5.3, 5.11, 7.4, 15.11-15.13, 17
Föreläsning nr 4: Organisation, lärande: Kap. 7.5-7.6, 17, 28-30
Föreläsning nr 5: Tekniker och modeller för MDI : Kap. 6, 7.1, 20.4, delar om metaforer (se registret!)
Föreläsning nr 6: Användarcentrerad systemutveckling : Kap. 11, 18.1 samt pdf-filen.
Föreläsning nr 7: Uppgiftsanalys,Design av gränssnitt och heuristik Designdokumentation : Kap. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 (24 om du vill...)
Föreläsning nr 8: Utvärderingsmetoder: Kap. 12, 21
Föreläsning nr 9: IT och stress: Läs sid 9-11, 21, 27-18, 32-34. Titta på länkarna: [1] samt [2]
Föreläsning nr 10: Handledning vid behov. OBS, ej lärare i salen!!
Föreläsning nr 11: Handledning vid behov. Lärare finns i salen.
Föreläsning nr 12: Redovisning av samtliga grupper. Se anvisningarna för uppgifterna!

Updated  2006-09-20 13:09:51 by Bengt Sandblad.