Skip to main content
Department of Information Technology

Människa-datorinteraktion 1MD016

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

2/11: Nu är bedömningarna av inlämningsuppgifterna och grupparbetena klara och betygen satta. Efter helgen kan ni se betygen, de måste först registreras av kansliet. Ni som vill ha feedback på era inlämnade arbeten kan höra av er via mejl.
31/10: Nu finns kursvärderingen att fylla i i Studentportalen. Jag skulle uppskatta mycket om ni alla kan bidra till utvärderingen av kursen. Kursvärderingen är föredömligt kort. Jag räknar med att vara klar med kursbetygen på fredag, 2/11.
24/10: Lokal i morgon är P1111
23/10: Schemat för redovisning av projektarbete och projektrapporter finns längst ned på sidan.
23/10: Nu finns bilderna från Accentures gästföreläsning nedan.
16/10: Nu finns en äntligen statusuppdatering av framstegen i kursen i tabellen längst ned på sidan. Inlupp 1 och 2 är bedömda. Inlupp 3 är under behandling. Om ni saknar ert namn i tabellen på inlupp 3 så kan det bero på att Lars inte hunnit ge mig information om vilka som lämnat in. Mer information kommer således.
8/10: Nu är Inlupp 4 uppdaterad med beskrivningen från litteraturen. Eftersom det finns så många olika utgåvor av boken valde jag att göra en egen översättning av problemet som beskrivs. Allt som behövs finns under Inlupp 4-fliken.
28/9: På måndag kommer Ida Hillerdal och Holger Karlsson från Accenture och berättar om hur det är att arbeta med MDI-frågor som konsult. Missa inte detta! Det är också en bra börja början på andra halvan av kursen. De flesta verkar mer än nöjda med kursen så här långt, MEN flera av er har efterlyst mer interaktion under föreläsningarna. Idas och Holgers föreläsning blir en bra start härvidlag.
10/9: Observera att handledningsmötet inför projektarbetet är inlagt i schemat nu i veckan. Det är på fredag 14/9, 8-10. Alla grupper bör se till att ni närvarar då.
30/8: Välkommen till den här kursen i människa-datorinteraktion. Kursen startar torsdag 6/9 kl. 10.15 i sal P1112 på ITC, Polacksbackens Campus.

Registrering

All registrering på kursen sker genom Studentportalen
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!

Schema

Dag/Datum Tid Lokal Ämne Lärare Litteratur
Torsdag 6/9 10-12 P1112 Introduktion/Inlupp 1/ Grupparbetsprojekt Anders J, Bengt G & Thomas L Bok 1: kap.1,2&3/Bok 2: kap.1&2
Onsdag 12/9 10-12 P1112 Kognition/Inlupp 2 Anders J Bok 1: kap.5/Bok 2: kap.22&24
Fredag 14/9 08-10 P1212 Projekthandledning Bengt G & Thomas L
Fredag 14/9 16.00 Dead-line Inlupp 1 Anders J
Måndag 17/9 15-17 P1113 Design, form & språk/Inlupp 3 Lars O Bok 1: kap. 17/Bok 2: kap.23
Torsdag 20/9 10-12 P1112 Design, metodik & heuristik Bengt S Bok 1: kap.10,18&19/Bok 2: kap.8,12&13
Måndag 24/9 15-17 P1113 Utvärdering/Utvärderingsmetodik/Inlupp 4 Anders J Bok 1:kap.12/Bok 2:kap.10
Torsdag 27/9 10-12 P1112 Användarcentrerad systemutveckling Bengt G Bok 1: kap.11&18/Bok 2: kap. 8&12
Måndag 1/10 15-17 P1112 Användarperspektiv i systemutveckling Gästföreläsning från Accenture: Ida Hillderdal & Holger Karlsson
Fredag 5/10 10-12 P1112 Uppgifts- och kravanalys Lars O Bok 1: kap.8,9&20/Bok 2: kap.7,8,11&12
Fredag 5/10 16.00 Dead-line Inlupp 2 Anders J
Onsdag 10/10 13-15 P1112 Arbetsmiljö, IT & stress Bengt S Se dokument, kompendium m.m. nedan
Fredag 12/10 10-12 P1112 Den mänskliga faktorn Anders J Bok 1: kap.5&15/Bok 2: kap.22,24&26
Fredag 12/10 16.00 Dead-line Inlupp 3 Lars O
Måndag 15/10 13-15 P1112 Tillgänglighetsaspekter/ Design för alla Lars O Bok 1: kap.12&21/Bok 2: kap.4,5&10
Fredag 19/10 16.00 Dead-line Inlupp 4 Anders J
Måndag 22/10 08.00 Dead-line för slutrapport Anders J, Bengt G & Thomas L
Torsdag 25/10 10-12 P1111 Redovisning av projekt Anders J, Bengt G & Thomas L
Torsdag 25/10 13-15 P1111 Redovisning av projekt Anders J, Bengt G & Thomas L

Kurslitteratur

Bok 1: Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1.

eller

Bok 2: Benyon, D. Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. ISBN: 978-0-321-43533-0

Båda böckerna finns i bokhandeln eller på webben.

Läsanvisningar

Se respektive föreläsning i schemat ovan.

Examination

Kursen examineras på två sätt. Dels ska ni genomföra en större grupparbetsuppgift i projektform (3hp). Dels ska ni lämna in ett antal mindre omfattande inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) som alla är kopplade till de ämnen som tas upp under föreläsningarna. Några av dessa kommer att vara individuella och några i gruppform.

Föreläsningsanteckningar

Kommer successivt att läggas upp som pdf-filer på denna plats.
Torsdag 6/9 - Intro
Onsdag 12/9 - Kognition
Måndag 17/9 - Design, form & språk/Inlupp 3
Torsdag 20/9 - Design, metodik & heuristik
Måndag 24/9 - Utvärdering/Utvärderingsmetodik
Torsdag 27/9 - Användarcentrerad systemdesign
Måndag 1/10 - Gästföreläsning från Accenture
Fredag 5/10 - Uppgifts- och kravanalys
Onsdag 10/10: Stresskompendium Läs sid 9-11, 21-22, 27-36. IT och arbetsmiljö OH-bilder: Titta på länkarna under: [1], tex under "Förebygg".
Fredag 12/10: Den mänskliga faktorn

Grupparbetsuppgiften

En projektuppgift (3hp) ska genomföras och redovisas, skriftligt och muntligt.
Instruktioner till uppgiften finns här: Grupparbete_MDI_ht12_v1.1.pdf

Inlämningsuppgifter

Ett antal inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) ska genomföras. Alla inlämningsuppgifter ska skickas med mejl till Anders utom inlupp 3 som ska skickas till Lars. De listas här med respektive dead-line:
Inlupp 1. Dead-line fredag 14/9, kl.16.00. Individuell inlämning.
Inlupp 2. Dead-line fredag 5/10, kl.16.00. Inlämning i grupp.
Inlupp 3. Dead-line fredag 12/10, kl.16.00. Individuell inlämning.
Inlupp 4. Dead-line fredag 19/10, kl.16.00. Individuell inlämning.

Inlupp 1, 3 och 4 är individuella uppgifter där var och en av er ska lämna in skriftlig redovisning, max 2 sidor.
Inlupp 2 är en gruppuppgift, där ni arbetar i samma grupper som projektarbetsuppgiften. Även här skriftlig inlämning om max 3 sidor. All inlämning ska göras via e-post till Anders och Thomas. Bifoga svaren som pdf eller i word.

Statustabell för grupparbetsprojektet och inlämningsuppgifter

Student Inlupp 1 Inlupp 2 Inlupp 3 Inlupp 4

Updated  2012-11-02 11:45:54 by Anders Jansson.