Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Människa-datorinteraktion

Grunderna för hur människor och datorer fungerar ihop

Kursen ger kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.En beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande och samarbete i grupper. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden.
Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen.En större uppgift genomförs i grupp. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring. Förkunskaper: Grundläggande behörighet Kursmål: Att ge kunskaper om psykologiska teorier om hur människan fungerar ihop med datorsystem, hur insikt om människans egenskaper påverkar hur vi kan konstruera tekniska system samt metoder och tekniker för att utforma och konstruera användargränssnitt.

Uppdaterad  2009-03-25 11:31:53 av Erik Borälv.