Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1, 5p

Människa-datorinteraktion ITP, 3p

Lärare
Iordanis Kavathatzopoulos Bengt Sandblad

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring.

Extra uppgift för Grundläggande MDI, 5p

Denna uppgift innebär läsning av extra litteratur och skrivning av en rapport. Litteraturen finns i form av ett kompendium som man kan köpa på UTH-gården, men man får gärna använda ytterligare litteratur som är relevant.
Rapporten ska skrivas individuellt eller gemensamt av högst två personer och den får vara minst tre sidor lång (minst tiotusen tecken).
Ämnet för rapporten är: "Moraldatorer: En omöjlighet eller ett universalmedel?"
Använd egna idéer för att svara på frågan. Skriv inte bara en sammanfattning av litteraturen.
Rapporten skall vara utskriven på papper och lämnas till Iordanis. Sista inlämningsdag är 17 mars 05.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

  • Resultat hemskrivning MDI 3p, Resultat hemskrivning MN1 5p. OBS! Tentorna kan hämtas hos IT-kansliet först på fredag.
  • 16 mars: Hemskrivningen och Slututvärderingen. Fyll i och skicka båda till Iordanis
  • 9 mars: För er som inte var med på handledningen finns det nu ett sammandrag.
  • 3 mars: Handledning för inluppen är ti 8 mars, 10-12, samt fre 11 mars, 13-15. Det är alltså ingen handledning idag, som jag felaktigt påstod under introduktionen till inluppen. /Inger
  • 25 feb: Mittkursutvärderingen för MDI och för Grundläggande MDI.
  • 14 feb: Kompediet till extra uppgiften för Grundläggande MDI 5p finns att köpa på UTH-gården.
  • 7 feb: Nu finns instruktioner till inlämningsuppgiften. Observera att det är ett grupparbete och att ni själva delar in er i grupper. Helst inför eller i samband med introduktionstillfället den 16 feb, 10-12.
  • Kursen startar måndagen den 24 jan kl. 13.15-15.00 i sal P1211

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 Måndag 24/1 13-15 P1211 Kursintroduktion, Iordanis, Bengt
2 Fredag 28/1 13-15 P1111 Perception, Iordanis
3 Tisdag 1/2 10-12 P1211 Minne, Iordanis
4 Onsdag 2/2 10-12 P1211 Tänkande och problemlösning, Iordanis
5 Fredag 4/2 13-15 P1111 Organisation och lärande, Iordanis
6 Tisdag 8/2 13-15 P1111 Människa-datorinteraktion, tekniker, Bengt
7 Torsdag 10/2 13-15 P1111 Användarcentrerad systemutveckling, Bengt
8 Fredag 11/2 13-15 P1111 Uppgiftsanalys, Gränssnittsdesign, Bengt
9 Måndag 14/2 13-15 P1211 Utvärdering, Bengt
10 Onsdag 16/2 10-12 P1111 Inlämningsuppgifter, introduktion, Inger
11 Tisdag 8/3 10-12 P1111 Handledning
12 Fredag 11/3 13-15 P1111 Handledning
13 Måndag 14/3 10-12 P1111 Muntlig redovisning
Onsdag-Torsdag 16-17/3 Hemskrivning

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1.

Examination

För godkänt på kursen fordras dels godkänta inlämningsuppgifter, dels godkänd tentamen.
Tentamen kommer att ske i form av en hemtentamen som ska skrivas under två dagar 16-17 mars 2005. Hemskrivningen startar onsdagen den 16 mars kl. 09.00 och den ska vara inskickad elektroniskt senast torsdagen den 17 mars kl. 21.00. Svaren ska sändas in i form av en Word-fil. Svaren ska skickas till Iordanis.
Tentamen ska besvaras individuellt, men alla hjälpmedel i form av litteratur och liknande är tillåtna. Ni får samarbeta men ni får inte ta formuleringar från varandra.
Tentamen innehåller 8 frågor. Alla frågor måste besvaras på ett godkänd sätt för att få godkänd på hela tentan.
För full poäng på frågorna krävs fullständiga, utförliga och motiverade svar.
Varje svar kräver minst 300 ord.
Hemskrivningen och Slututvärderingen. Fyll i och skicka båda till Iordanis

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Material till föreläsningar kommer successivt att läggas upp här.

Föreläsning 1. Kursintroduktion. Kap 1-4.
Föreläsning 2. Perception. Kap. 5.5-5.10, 7.3, 15.8-15.10, 16.
Föreläsning 3. Minne. Kap. 5.4, 15.1-15.7
Föreläsning 4. Tänkande. Kap. 5.1-5.3, 5.11, 7.4, 15.11-15.13, 17
Föreläsning 5. Organisation, lärande. Kap. 7.5-7.6, 17, 28-30
Föreläsning 6. MDI, tekniker, metaforer, dialogstilar. Kap. 6, 7.1 samt spridda delar om metaforer
Föreläsning 7. Systemutveckling, användarcentrering. Kap. 18.1 samt pdf-filen
Föreläsning 7b. Uppgiftsanalys m.m.. Kap. 9, 20, 11
Föreläsning 8. Design och designheuristik. Kap. 10, 18, 19, (24 om du vill...)
Föreläsning 9. Utvärdering av användbarhet. Kap. 12, 21

Uppgifter

Ett projekt ska genomföras och redovisas enligt anvisningar.
Deltagare i Grundläggande MDI, 5p, ska göra en extrauppgift.

Uppdaterad  2005-09-22 08:24:56 av Bengt Sandblad.