Skip to main content
Department of Information Technology

Människa-datorinteraktion 1MD016

Formell kursplan
5hp
Lärare
Anders Jansson, Bengt Sandblad, Bengt Göransson, Lars Oestreicher
Kursassistent
Thomas Lind

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

 • 5/3: Tyvärr har vi inte haft möjlighet att sammanställa vår feedback på era projekt inför tisdagens slutinlämning. Vi ber om ursäkt för detta. Ni kommer att få feedback från oss i samband med ert möte med Anders, där ni också kommer att förmedlas de preliminära betyg vi satt på projekten. Om ni inte är nöjda med det betyget ges ni därefter möjlighet att plussa genom någon form av komplettering, individuellt eller i grupp, fram till starten av period 4.
 • 29/2: Vid projektredovisningarna i morgon, torsdag, kommer ni att få möjlighet att gruppvis boka in ett möte med mig, Anders, där ni får feedback på inlupp 3, 4 och projektrapporten. Ni har då också möjlighet att ge synpunkter på kursen. Dessa möten äger rum mellan 12/3 och 16/3. Försök därför att gruppvis komma överens om två eller tre tider där ni alla kan så går det fortare att boka tid.
 • 27/2: Schemat för torsdagens presentationer ligger nu nedanför det vanliga schemat.
 • 13/2: Nu finns bilderna till morgondagens föreläsning och även instruktionerna för inlupp 4 nedan. Dessutom finns den speciella rapportmallen ni ska använda för inlupp 3.
 • 8/2: Mittkursvärdering och lunchmöte med studeranderepresentanter visar att kursen verkar vara uppskattad. De synpunkter och förslag till förändringar som har inkommit rör två saker: dels hur kurslitteraturen används och kopplas till projektet; och dels hur verktyg och metoder vi lär ut ska tillämpas i projektet. Att metoder och verktyg nödvändigtvis måste användas i projektet är en missuppfattning. Dessa lär vi ut med tanke på hela utbildningen, alltså även senare MDI-kurser. Alla metoder kan inte användas i projektet. Kurslitteraturens koppling till projektet ser ut som så att projektuppgiften innehåller krav på att ni själva ska göra litteratursökning inom valt område (analys eller design), och då är kursboken en naturlig start.
 • 6/2: De som vill ha mer information om hur inlämningsuppgift 2 ska redovisas kan kontakta Lars för mer information.
 • 6/2: Ny dead-line för inlämning av inlupp 3 är 28/2, alltså samtidigt som inlupp 4 ska lämnas in. Ni behöver den tiden.
 • 6/2: Inför morgondagens föreläsning om den mänskliga faktorn är det bra om ni repeterar genom att återgå till föreläsningsbilderna från den 18 januari. Morgondagens föreläsning bygger på att ni har förstått grunderna i människans kognitiva processer. Dessutom introduceras inlupp 3 i slutet av föreläsningen, se till att minst en från varje grupp närvarar. Inlupp 3 bygger också på att ni har förstått bilder och underlag från 18/1 och 7/2.
 • 2/2: Nu är inlupp 1 genomgången och betygsatt, se tabellen nedan. Detta var en mindre uppgift, så jag skickar inte ut ngn feedback till var och en av er individuellt. Om det däremot är ngn som vill ha feedback på detta moment så skickar ni bara e-post och begär detta, så svarar jag. Ni har tagit upp en rad olika system och det har varit roligt att se att ni har förstått uppgiften och vad problemet består i, dess konsekvenser och vad ni skulle vilja göra åt det.
 • 26/1: Observera att projektgrupperna skall ha skickat in sina specifikationer för godkännande innan veckans slut. Vill ni ha er specifikation godkänd innan nästa vecka innebär det att den måste lämnas in före arbetsdagens slut imorgon (fredag).
 • 26/1: Vi har problem med att lägga upp filen från dagens föreläsning. Den är för stor, vi jobbar på att lösa detta. Inlupp 2 finns dock nedan. Obs. ny inlämningstid för inlupp 2.
 • 16/1: Hemsidan uppdaterad.
 • 11/1: Hemsidan upplagd.

Registrering

Ni registrerar er på kursen på vanligt sätt via Studentportalen.
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!
Ej antagna till kursen som vill läsa den måste söka kursen genom www.antagning.se (Sen anmälan).
Med dessa undantag:
- Masterstudenter skall kontakta sin programkoordinator/programstudievägledare
- Utbytesstudenter skall kontakta Ulrika Jaresund, utbytesstudentsamordnare vid IT-institutionen
- Studenter med en äldre registrering som vill omregistrera sig kontaktar IT-kansliet

Schema

Dag/Datum Tid Lokal Ämne Lärare Litteratur
Tisdag 17/1 10-12 P2244 Kursstart/Intro./Inlupp 1/Start Projektarb. Anders Jansson / Thomas Lind Bok 1: kap.1,2, 3 & 5/Bok 2: kap.1, 2, 22 & 24
Onsdag 18/1 13-15 P2244 Perception / Kognition Anders Jansson Bok 1: kap.5 & 15/Bok 2: kap.22, 24 & 26
Tisdag 24/1 10-12 P2244 Design, metodik & heuristik Bengt Sandblad Bok 1: kap.10, 18 & 19/Bok 2: kap. 8, 12 & 13
Onsdag 25/1 16.00 Dead-line för Inlupp 1 Anders Jansson & Thomas Lind
Torsdag 26/1 10-12 P1145 Design, form & språk / Inlupp 2 Lars Oestreicher Bok 1: kap.17/Bok 2. kap.23
Tisdag 31/1 13-15 P2244 Arbetsmiljö, IT & stress Bengt Sandblad Se särskilt kompendium
Torsdag 2/2 10-12 P2245 Uppgifts- och kravanalys Lars Oestreicher Bok 1: kap.8, 9 & 20/Bok 2: kap.7, 8, 11 & 12
Tisdag 7/2 10-12 P2244 Kognition/Den mänskliga faktorn / Inlupp 3 Anders Jansson Bok 1: kap.5 & 15/Bok 2: kap.22, 24 & 26
Torsdag 9/2 10-12 P2245 Användarcentrerad systemutveckling Bengt Göransson Bok 1: kap.11 & 18/Bok 2: kap.3, 8 & 12
Torsdag 9/2 16.00 Dead-line för Inlupp 2 Anders Jansson & Thomas Lind
Tisdag 14/2 10-12 P1212 Utvärdering & utvärderingsmetodik / Inlupp 4 Anders Jansson Bok 1: kap.12/Bok 2: kap.10
Fredag 17/2 10-12 P1211 Tillgänglighetsaspekter - Design för alla Lars Oestreicher Bok 1: kap.12 & 21/Bok 2: kap.4, 5 & 10
Måndag 27/2 16.00 Dead-line för utkast av slutrapport Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind
Tisdag 28/2 16.00 Dead-line för Inlupp 3 och 4 Anders Jansson & Thomas Lind
Torsdag 1/3 10-12 P1245 Redovisning av projekt Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind
Torsdag 1/3 13-15 P1245 Redovisning av projekt Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind
Tisdag 6/3 16.00 Dead-line för slutrapport Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind

Schema för projektpresentationer

Tid Grupp
10.15-10.35 Saman, Lars, Johan, Johan
10.40-11.00 Stina, Oscar, Carin, Daniel, John
11.15-11.35 Oscar, Daniel, Eric, Mesut
11.40-12.00 Stina-Kajsa, Madelen, Therése, Annika
12.00-13.15 [Lunch]
13.15-13.35 Sam, Oscar, Viktor
13.40-14.00 Fredrik, Kristian, Erik, Anders
14.15-14.35 Oskar, Axel, Adam, Ivan
14.35-15.00 [Diskussion]

Kurslitteratur

Bok 1: Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1.

eller

Bok 2: Benyon, D. Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. ISBN: 978-0-321-43533-0

Båda böckerna finns via bokhandlarna eller via nätet.

Läsanvisningar

Se respektive föreläsning i schemat ovan.

Examination

Kursen examineras på två sätt. Dels ska ni genomföra en större grupparbetsuppgift i projektform (3hp). Dels ska ni lämna in ett antal mindre omfattande inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) som alla är kopplade till de ämnen som tas upp under föreläsningarna. Några av dessa kommer att vara individuella och någon i gruppform.

Grupparbetsuppgiften

En projektuppgift (3hp) ska genomföras och redovisas, skriftligt och muntligt.
Instruktioner till uppgiften finns här: projektarbete_mdi_vt12.pdf

Inlämningsuppgifter

Ett antal inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) ska genomföras. Alla inlämningsuppgifter ska skickas med mejl till Thomas och Anders. De listas här med respektive dead-line:
Tisdag 17/1 - Intro - Inlupp 1 längst bak. Deadline: Onsdag 25/1 kl. 16.00.
Torsdag 26/1 - Design, form & språk - Inlupp 2. Deadline: Torsdag 9/2 kl. 16.00.
Tisdag 7/2 Inlupp 3. Deadline tisdag 28/2 kl. 16.00. Rapportmall för inlupp 3, se här
Tisdag 14/2 Inlupp 4. Dead-line tisdag 28/2, kl.16.00.

Individuella inluppar, Gruppinluppen samt Projektrapporten

Student Inlupp 1 Inlupp 2 Inlupp 4
Adam E G G G
Anders N G G G
Annika R G G G
Axel J G G G
Carin A G G G
Daniel G G G G
Daniel H - - -
Eric D G - G
Eric L G G G
Fredrik J G G G
Ivan K S G G G
Johan E G G G
Johan J G G G
John S G G G
Kristian B G G G
Lars B-F G G G
Madelen P G G G
Mesut B G G G
Oscar Er. G G G
Oscar G G G G
Oscar M G G -
Oskar En. G G G
Sam L G G G
Saman A T G G G
Stina A G G G
Stina-Kajsa A G G G
Therése S G G G
Viktor L G G G

G = Godkänd, k = komplettering, m = mottagen

Grupp Inlupp 3 Projektredovisning Projektrapport
Fredrik, Kristian, Erik, Anders G G G
Oskar, Axel, Adam, Ivan G G G
Sam, Oscar, Viktor G G G
Stina-Kajsa, Madelen, Therése, Annika G G G
Oscar, Daniel, Eric, Mesut G G G
Stina, Oscar, Carin, Daniel, John G G G
Saman, Lars, Johan, Johan G G G

G = Godkänd, k = komplettering, m = mottagen

Inlupp 1, 2 och 4 är individuella uppgifter där var och en av er ska lämna in skriftlig redovisning, max 2 sidor.
Inlupp 3 är en gruppuppgift, där ni arbetar i samma grupper som projektarbetsuppgiften. Skriftlig inlämning enligt särskild specifikation, se inlupp 3. All inlämning ska göras via e-post till Anders och Thomas. Bifoga svaren som pdf- eller word-dokument.

Updated  2012-06-19 15:24:10 by Anders Jansson.