Introduktion till datoranvändning


Denna sida innehåller information avsedd för studenter på kursen Introduktion till datoranvändning. Kursen ges på civilingenjörsprogrammen (utom IT-programmet), det matematisk-naturvetenskapliga programmet och ingenjörsprogrammen.

Introduktion till datoranvändning ht 2000

Civilingenjörsprogrammen:
Kursplanering
Statuslistor
Mat-nat programmet:
Kursplanering
Statuslistor
Ingenjörsprogrammen:
Kursplanering
Statuslistor
Kursplanering och slutuppgifter (Postscript)
Kursplanering och slutuppgifter (PDF)

Tidigare introduktionskurser


Stefan Pålsson, stefan@tdb.uu.se
Last modified: August 31, 2005