Institutionen för informationsteknologi

IT och etik

Lär dig hur man skapar och använder etisk IT

IT påverkar på ett påtagligt sätt viktiga värden för samhälle, individer och organisationer. Den nya teknologin är extremt formbar, man kan omvandla den till ett verktyg för nästan vad som helst. IT-användningens konsekvenser, både positiva och negativa, överträffar vida verkningarna av andra verktyg skapade av människor. Den nya teknologin är också nödvändig, det moderna samhället byggs alltmer på IT och skulle inte kunna fungera utan den.Allt detta har en avgörande effekt på IT:s användbarhet och effektivitet. Bra IT-teknik, som folk accepterar och vill använda, ska inte bara undvika att skapa konflikter utan helst ska den överensstämma med viktiga värden och tillfredsställa alla berördas intressen.Men hur kan man lyckas med det? Vad är det som är etiskt betydelsefullt och hur kan man hitta det? Är det möjligt att tillämpa etiken i konkreta IT-teknologiska lösningar på ett meningsfullt sätt?Kursen inleds med en kritisk granskning av grundläggande datoretiska teorier samt en genomgång av psykologiska metoder och färdigheter att hantera moraliska problem.
En viktig del av kursen är användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande, användning och utvärdering av specifika system. Förkunskaper: Inga särskilda Kursmål: Orientering om etiska teorier samt grundläggande kunskaper och färdigheter i att hantera etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system. Höja deltagarnas förmåga att lösa etiska problem samt deras färdighet att använda etiska verktyg.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Anneli Svensson.