Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi och etik, 5p

1MD116

Resultat

Alla som har skickat in är godkända utom en som fick komplettering på en fråga. Grattis!
Men jag har fått in bara fyra utvärderingar. Det är viktigt att alla skickar in sina bedömningar av kursen. Om ni inte vill skicka utvärderingen till mig skicka den direkt till Christina Waller.

Om kursen

Kursens mål är att ge deltagarna en orientering om etiska teorier samt grundläggande kunskaper och färdigheter att hantera etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system. Det första målet för utbildningen är att höja kursdeltagarnas etiska insikt. Det andra målet är att höja deras etiska kompetens dvs förmåga att lösa etiska problem samt färdighet att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o dyl i samband med IT-systemutveckling och användning.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner med typiska problemfall, grupparbete för identifiering av vanliga etiska konflikter relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Lärare

Iordanis Kavathatzopoulos
David Kronlid

Kursstart

Kursen startar måndagen den 7 juni 2004 kl. 10.15-12.00 i sal 1145, Polacksbacken

Schema

Tid, sal: 1145 Ämne Lärare Litteratur, anteckningar
07 jun 10.15-12.00 Introduktion IK Bynum-Rogerson, s. 1-13 Intro
07 jun 13.15-15.00 Grundläggande etiska teorier DK Hansson, s. 4-57 Teorier
08 jun 10.15-12.00 Vad är IT-etik? IK Bynum-Rogerson, s. 15-87 Vad är IT-etik?
11 jun 10.15-12.00 Seminarium om grundläggande frågor IK & DK Grupp-pm Grupp 1 Grupp 3
14 jun 10.15-12.00 Filosofisk analys och praxis DK Hansson, s. 80-96 Praxis
14 jun 13.15-15.00 Etisk problemlösning IK Artiklar Etiska problem OLE
18 jun 10.15-12.00 Seminarium om etikutveckling IK & DK Grupp-pm OBS! Tiden gäller
09 aug 10.15.12.00 IT-etiska frågor IK Bynum-Rogerson, s. 203-346 Datasäkerhet
09 aug 13.15-15.00 IT-yrkets etiska ansvar IK Bynum-Rogerson, s. 89-201; Hansson, s. 59-77
13 aug 10.15-12.00 Seminarium om IT- etiska metoder IK Grupp-pm samt individuell OLE-analys OLE Ingrid Daniel Erik Carina Lotta Markus Christian

Litteratur

  • Computer ethics and professional responsibility. Edited by Terell Ward Bynum and Simon Rogerson. Blackwell, 2003. ISBN 1-85554-845-3
  • Teknik och etik. Sven Ove Hansson (kompedium)
  • Artiklar i etikpsykologi

Examination

Aktivt deltagande i seminarierna, grupparbete, individuell hemskrivning

Utvärdering Fyll i kursutvärderingen i samma form och maila den till Iordanis
Hemskrivning Svara i samma form och skicka den till Iordanis senast 21 aug

Uppdaterad  2004-08-24 12:47:31 av Iordanis Kavathatzopoulos.