Department of Information Technology

Informationsteknologi och etik, 5p

1MD117

Resultat

Alla som har skickat in är godkända. Tentorna och mer information finns på It-kansliet.
Utvärderingen är sammanstäld

Hemskrivning

Utvärdering Fyll i kursutvärderingen i samma form och maila den till Iordanis tillsammans med tentan
Hemskrivning Svara i samma form och skicka den till Iordanis senast 30 aug

Om kursen

Kursens mål är att ge deltagarna en orientering om etiska teorier samt grundläggande kunskaper och färdigheter att hantera etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system. Det första målet för utbildningen är att höja kursdeltagarnas etiska insikt. Det andra målet är att höja deras etiska kompetens dvs förmåga att lösa etiska problem samt färdighet att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o dyl i samband med IT-systemutveckling och användning.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner med typiska problemfall, grupparbete för identifiering av vanliga etiska konflikter relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Lärare

Iordanis Kavathatzopoulos
Thomas Lennerfors

Kursstart

Kursen startar tisdagen den 7 juni 2005 i sal 1111, Polacksbacken

Schema

Tid, sal: 1111 Ämne Lärare Litteratur; anteckningar
07 jun 10.15-12.00 Introduktion IK Bynum-Rogerson, s. 1-13; Intro
07 jun 13.15-15.00 Vad är IT-etik? IK Bynum-Rogerson, s. 15-87; Vad är IT-etik?
08 jun 10.15-12.00 Etisk problemlösning IK Artiklar; VSD; Etiska problem Heteronomi-AutonomiAutonom analysOLE
10 jun 10.15-12.00 Seminarium om etikutveckling IK Groupp-pm, Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3
13 jun 10.15-12.00 Etik och filosofi TL Hansson, s. 5-57; Moral experiences, s. 4-20; Filosofi
13 jun 13.15-15.00 Etik i praktiken TL GPS - Guard, pathfinder or supervisor; Praktik
15 jun 10.15-12.00 OBS! sal 1311 Seminarium om filosofisk-etiska studier av IT-system TL GPS
15 aug 10.15.12.00 IT-etiska frågor IK Bynum-Rogerson, s. 203-346; Ström; Etiska frågor
15 aug 13.15-15.00 IT-yrkets etiska ansvar IK Bynum-Rogerson, s. 89-201; Hansson, s. 59-77; Koder
19 aug Inställt Seminarium om IT- etiska metoder IK Grupp-pm samt individuell inlupp Heteronomi-AutonomiAutonom analysOLE

Litteratur

  • Computer ethics and professional responsibility. Edited by Terell Ward Bynum and Simon Rogerson. Blackwell, 2003. ISBN 1-85554-845-3
  • Teknik och etik Sven Ove Hansson (kompedium)
  • GPS - Guard, pathfinder or supervisor? Thomas Lennerfors, 2004
  • Moral experiences, Thomas Lennerfors, 2005
  • Övervakad. Pär Ström. Liber, 2003
  • Autonomy method Erladsson & Kavathatzopoulos
  • Artiklar i etikpsykologi och om etiska analysverktyg

Examination

Aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgift, hemskrivning

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften ska göras individuellt. Ett IT-etiskt problem ska väljas och beskrivas. Beskrivningen får inte bli längre än en halvsida. Välj helst ett problem som är verkligt för er, ännu bättre är det om problemet är något som ni har just nu. Om ni är osäkra om vilket problem ni ska välja kontakta gärna Iordanis. Sedan ska ni använda blanketterna, som finns under lektion 3, för att analysera problemet. Läs då artikeln Autonomy method för att se hur man kan göra en sådan anlys. Ni behöver inte skriva i blanketterna, använd dem bara som underlag för att strukturera era analyser. Analyserna kräver minst 3-4 sidor. När ni har gjort alla tre analyser, Heteronomi-AutonomiAutonom analysOLE, mailar ni dem till Iordanis senast 17 augusti. De kommer att läggas upp på hemsidan och kommer att diskuteras under seminariet den 19 augusti tillsammans med era gruppfrågor.
Här är inlämningsuppgifterna för alla som har skickat in: Andreas, Aster, Jonas, Karin, Katarina, Larry, Magnus, Matilda, Sara, Tomas, Yommine.

Updated  2006-01-09 13:00:39 by Iordanis Kavathatzopoulos.