Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Uppgifter

Allmän information

Uppgifterna är obligatoriska och ska lösas och lämnas in i grupper om högst två studenter. Du får naturligtvis diskutera uppgifterna och olika lösningsmetoder med andra studenter, men du får inte konstruera din lösning tillsammans med någon annan än din samarbetspartner. Den lösning som lämnas in ska ha skrivits av din grupp.

Källkoden ska kunna kompileras med den senaste versionen av Suns Java kompilator, version 5.0. Endast bibliotek som finns i den senaste versionen av J2SDK (5.0) får användas.

Varje lösning ska åtföljas av en rapport (gäller i synnerhet uppg 2 och 3). Beskriv designen (t ex klasser och deras viktigaste metoder). Förklara hur du kommit fram till din lösning, hur du använder det program ni fått tillgång till och hur du använder standardbibliotek. Beskriv och motivera dina design beslut. Om du lämnar in en ny lösning efter att ha fått komplettering ska den nya lösningen innehålla information om vad som var fel med den gamla och vilka ändringar som gjorts.

Om du använder något utvecklingsverktyg (IDE, integrated development environment), berätta vilket och om du tror att användningen av ett IDE har påverkat din lösning och i så fall på vilket sätt.

Inlämning

E-posta in lösningen. Om din lösning består av flera filer är det bäst att skicka dem packade på ett av formaten zip eller tar.

Inlämningen ska innehålla både kod och rapport.

Uppgifter

Uppgift 1
Lab 14/11 8-12. Deadline 20/11.

Specifikation (pdf)
Cardtest.java Publicerad: 111106 kl 3:32

Uppgift 2a
Redovisning 22/11 13-15.
Uppgift 2b
Lab 27/11 8-12. Deadline 1/12.
Uppgift 3
Lab 6/12 8-12 och 7/12 13-15. Deadline 15/1. Bra lösningar som lämnas in senast 20/12 kan ge bonuspoäng till tentan!

Uppdaterad  2006-11-15 12:10:12 av Aletta Nylén.