Institutionen för informationsteknologi

Föreläsningar

Hem


Preliminärt föreläsningsschema. Uppdateras under kursens gång.

Föreläsningar markerade (JW) ges av Jesper. Övriga föreläsningar ges av Aletta.

Datum Tid Sal Innehåll Material
31/10 8-10 1311 Introduktion intro.pdf
1/11 15-17 1311 OOP - grundläggande begrepp Basics.pdf
2/11 10-12 2247 OOP - grundläggande begrepp, forts. Basics2.pdf
7/11 10-12 1311 OOP - design Design.pdf
8/11 13-15 1311 OOP - design, forts.
10/11 15-17 1211 Java - intro (JW) lektion1.zip
15/11 15-17 1311 Projektuppgift - genomgång (JW) lektion2.zip
20/11 15-17 1311 Avancerad Java (JW) lektion3.zip
21/11 8-12 1311 Avancerad Java, forts. (JW) lektion4.zip
22/11 13-15 1311 Redovisning - design
24/11 10-12 1311 OOP - mer om design Process.pdf
29/11 15-17 1311 OOP - Design patterns Patterns.pdf
1/12 8-10 1311 Inställd
10-12 1311 Inställd
4/12 15-17 1311 OO programmeringsspråk Languages.pdf
5/12 10-12 1311 OO programmeringsspråk
12/12 10-12 1311 Repetition, Frågestund, Kursutvärdering Repetition.pdf
14/12 10-12 1211 Inställd

Läsanvisningar

Kapitel Kommentar
1 Läs hela
2 Principer och koncept viktigt, men inte UML. 2.3 och 2.4 översiktligt.
3 Översiktligt
4 Allt relevant
5 Allt relevant utom 5.5
6 Läs hela, 6.3 översiktligt
7 Läs hela, 7.4 översiktligt
8 Läs hela.
9 Översiktligt

Uppdaterad  2006-12-12 12:05:32 av Aletta Nylén.