Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Föreläsningar

Hem


Preliminärt föreläsningsschema. Uppdateras under kursens gång.

Föreläsningar markerade (JW) ges av Jesper. Övriga föreläsningar ges av Aletta.

Datum Tid Sal Innehåll Material
31/10 8-10 1311 Introduktion intro.pdf
1/11 15-17 1311 OOP - grundläggande begrepp Basics.pdf
2/11 10-12 2247 OOP - grundläggande begrepp, forts. Basics2.pdf
7/11 10-12 1311 OOP - design Design.pdf
8/11 13-15 1311 OOP - design, forts.
10/11 15-17 1211 Java - intro (JW) lektion1.zip
15/11 15-17 1311 Projektuppgift - genomgång (JW) lektion2.zip
20/11 15-17 1311 Avancerad Java (JW) lektion3.zip
21/11 8-12 1311 Avancerad Java, forts. (JW) lektion4.zip
22/11 13-15 1311 Redovisning - design
24/11 10-12 1311 OOP - mer om design Process.pdf
29/11 15-17 1311 OOP - Design patterns Patterns.pdf
1/12 8-10 1311 Inställd
10-12 1311 Inställd
4/12 15-17 1311 OO programmeringsspråk Languages.pdf
5/12 10-12 1311 OO programmeringsspråk
12/12 10-12 1311 Repetition, Frågestund, Kursutvärdering Repetition.pdf
14/12 10-12 1211 Inställd

Läsanvisningar

Kapitel Kommentar
1 Läs hela
2 Principer och koncept viktigt, men inte UML. 2.3 och 2.4 översiktligt.
3 Översiktligt
4 Allt relevant
5 Allt relevant utom 5.5
6 Läs hela, 6.3 översiktligt
7 Läs hela, 7.4 översiktligt
8 Läs hela.
9 Översiktligt

Uppdaterad  2006-12-12 12:05:32 av Aletta Nylén.