Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 08/09

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

 • (2009-03-26) Tentan är rättad och resultatet meddelas per e-post. Du kan se på tentan och lösningsförslag.
 • (2009-03-11) Kursvärderingen har öppnat! Om du vill kan du vänta med att svara tills du gjort båda inlämningsuppgifterna, glöm inte bort att svara bara!
 • (2009-03-03) Återstående SI-möten kommer att ägnas åt föreberedelser inför tentan -- ingen ny teori.
 • (2009-03-03) Alla övningar och lösningsförslag från SI-mötena finns upplagda på SI-sidan.
 • (2009-02-27) Reservföreläsningstiden den 2:a mars kommer inte att utnyttjas.
 • (2009-02-02) Ändringar i SI-schemat -- se TimeEdit. Elias Castegren håller nu alla i alla SI-möten för Programkonstruktion och de är gemensamma för DVK och IT.
 • (2009-01-09) Inlämningsuppgift 2 är nu upplagd. Du kommer att behöva material från alla kursmoment för att lösa uppgiften, men du kan redan nu börja fundera på problemlösningen och algoritmerna.
 • (2008-12-10) Övningar och lösningar från SI-möte 3 och 5 finns upplagda på SI-sidan.
 • (2008-12-09) Inlämningsuppgift 1 är nu upplagd. Du kommer att behöva material från kursmomenten 7 och 8 för att lösa uppgiften, men du kan redan nu börja fundera på problemlösningen och algoritmerna.
 • (2008-12-06) Nya overheadbilder från Erik Stenmans föreläsning finns upplagda.
 • (2008-11-19) I texten för laboration 3 uppgift 5 fanns på några ställen felaktig hänvisning till laboration 1 i stället för laboration 2. Detta är nu rättat.
 • (2008-11-09) Ett skrivfel i OH-bilderna till moment 2 är rättat.
 • (2008-10-31) Kompletterande information om att installera mosml på en Mac.

Uppdaterad  2009-03-26 09:07:35 av Lars-Henrik Eriksson.