Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 09/10

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

  • (2010-03-29) Tentan är rättad och resultatet skall meddelas automatiskt per e-post. Du kan se på tentan och lösningsförslag.
  • (2010-03-17) Kursvärderingen har öppnat!
  • (2010-02-09) Ytterligare ett förtydligande har gjorts i Inlämningsuppgiften beträffande dokumentationen. Denna gång gäller det vad användardokumentationen skall beskriva.
  • (2010-01-18) Några skrivfel i OH-bilderna till moment 8 är rättade.
  • (2009-12-18) OH-bilder från Erik Stenmans gästföreläsning är upplagda.
  • (2009-12-18) Inlämningsuppgiften är upplagd. Börja titta på den direkt efter helgerna!
  • (2009-12-08) En grupp studenter som läser kursen datavetenskapens didaktik har gjort en enkät som de vill att ni som läser Programkonstruktion besvarar. Enkäten finns på http://tinyurl.com/cer2009. Har ni frågor om detta så kontakta Emilio Nyaray eller kursledaren Anders Berglund.
  • (2009-11-26) Det finns nu en sammanställning av mittkursvärderingen.
  • (2009-11-18) För att lektionsledarna skall få bättre med tid att rätta uppgifterna så kommer stopptiden för första inlämningen av uppgifter att från och med laboration 5 bli klockan 18:00 på söndagar. Kompletteringar kan man även fortsättnignsvis lämna in fram till klockan 08:00 på måndagar.

Uppdaterad  2010-03-29 14:12:28 av Lars-Henrik Eriksson.