Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion

Programmering och program - grunden för all datavetenskap

Program är grunden för all användning av datorer. Oberoende av om du arbetar med ordbehandling, spelar spel eller surfar på internet är det program som används. Att lära sig konstruera program är därför av central betydelse om man skall arbeta med datavetenskap och informationsteknologi.

tbord.jpgProgramkonstruktion är den första programmeringskursen inom kandidatprogrammet i datavetenskap och IT-programmet.
Syftet med kursen är att man ska lära sig grunderna i hur programmering och programspråk fungerar samt hur man tänker och gör när man programmerar. En viktig del av kursen är att tillägna sig ett systematiskt angreppssätt för problemlösning och programmering.

Kursen skiljer sig från de programmeringskurser som ges på andra utbildningar genom att man inte bara får lära sig att programmera utan att man också får en teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier inom ämnet datavetenskap.

screen.jpg

Det programmeringsspråk som används i kursen heter Standard ML. Det är ett så kallat funktionellt programmeringsspråk. Det skiljer sig ganska mycket från de programmeringsspråk som man vanligen ser. Det är valt för att det är ett lämpligt undervisningsspråk -- speciellt med tanke på kursens syfte att lägga en grund för fortsatta datavetenskapliga studier.

Förkunskaper: Gymnasiebehörighet och datorintroduktion.
Krav för: I stort sett alla kurser inom datavetenskap kräver programmering.
Mål: Enklare programmering och problemlösning. Grundprinciper för programmering och programspråk.

Uppdaterad  2009-02-05 16:36:28 av Lars-Henrik Eriksson.