Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion

1DL200 (10hp)

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna kurs har från och med läsåret 09/10 slagits samman med Algoritmer och Datastrukturer 1 till den nya kursen Programkonstruktion och datastrukturer.

Tidigare år

Kurshemsida Lärare Kurskod Kursnamn Läses av

Före 2007 kallades denna kurs Programkonstruktion I på IT-programmet och Programmeringsmetodik DV1 på DVP (det datavetenskapliga magisterprogrammet).

Hemsida
Läsår 06/07
Läsår 05/06
Läsår 04/05
Läsår 03/04
Läsår 02/03

Uppdaterad  2010-12-09 13:57:06 av Lars-Henrik Eriksson.