Institutionen för informationsteknologi

PKD - Programkonstruktion och datastrukturer 10/11 (kurs 1DL201)

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

 • (2011-03-30) Den andra tentan är rättad. Tentorna kan hämtas på IT-kansliet när ni fått besked om resultatet från Uppdok. Vid rättningen visade det sig att för några uppgifter för betyg 3 kunde det möjligen misstolkas hur man skulle svara. För den skull så har vi sänkt poänggränsen för godkänt betyg till 6 poäng i avsnittet för betyg 3. Tentan finns här med korrekta svar understrukna och med förklaringar till de flesta svar.
 • (2011-03-03) På allmän begäran har inlämningstiden för inlämningsuppgift 8 förlängts en vecka.
 • (2011-02-28) Lektionstiden 3/3 klockan 08-10 är inställd (fel i schemat).
 • (2011-02-16) Inlämningstiden för inlämningsuppgift 7 har förlängts en vecka, till den 6/3.
 • (2011-02-14) OH-bilder från Mattias Willmans gästföreläsning är upplagda.
 • (2011-02-08) Funktionen Vector.extract är borttagen ur biblioteken för SMLNJ. OH-bilderna till moment 3 är rättade.
 • (2011-02-04) Den andra tentan har flyttats till den 16/3 eftersom det inte gick att få tag tillräckligt många skrivplatser den 18/3.
 • (2011-02-02) Lektionsgrupp 3 har upphört och studenterna där är omfördelade på andra grupper. De berörda är meddelade per e-post. Det går också att titta på grupplistan.
 • (2011-02-01) Några studenter har undrat om uppgifterna om omtenta på tentamensschemat och i tentamensanmälningssystemet är riktiga. Omtentan för den första deltentan är preliminärt den 27/4. Det finns en omtenta i schemat den 18/3 -- samma dag som ordinarie andra deltenta, men den omtentan är inte för den här kursen. Omtentan är för den gamla kursen "Programkonstruktion" (kurskod 1DL200), medan den här kursen heter "Programkonstruktion och datastrukturer" (kurskod 1DL201).
 • (2011-01-25) Några skrivfel i OH-bilderna till moment 10 är rättade.
 • (2011-01-12) Resultaten på uppgifterna från period 2 är nu inrapporterade. 125 av 140 studenter blev godkända -- bra jobbat! Tyvärr blev betygsättningen i en del fall lite konstig -- det kan framförallt märkas vid jämförelse mellan olika studenter. Anledningen är att vi från början tänkte ha tre inlämningsuppgifter på hösten, men efter att kursen startat var vi tvungna att göra en omplanering som flyttade en inlämningsuppgift till våren. Den metod för betygsättning som vi bestämt fungerar inte bra när det bara är två inlämningsuppgifter. Eventuella konstigheter här kommer dock inte att slå igenom på det slutliga kursbetyget.
 • (2010-12-22) Den första tentan är rättad. Nästan alla på kursen skrev tentan och 71% blev godkända -- ett bra resultat! Tentorna kan hämtas på IT-kansliet när de öppnar efter helgerna den 10:e januari. Vid rättningen visade det sig att några uppgifter för betyg 4 var svårare än vi räknat med och några uppgifter för betyg 5 var lättare än vi räknat med. För den skull så har vi gett betyg 4 även för studenter som inte klarade betyg 4-frågorna, men som klarade betyg 5-frågorna. Tentan finns här med korrekta svar understrukna och med förklaringar till vissa svar. Skrivfelet som fanns i ursprungstentan är rättat och likaså är några saker förtydligade som Pierre fick frågor om vid tentatillfället.
 • (2010-12-10) Vi har lagt till ytterligare kommentarer till sammanställningen av mittkursvärderingen. De nya kommentarerna är skrivna med fetstil.

Uppdaterad  2011-03-30 15:02:20 av Lars-Henrik Eriksson.