Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 1 & Programmeringsmetodik 1 HT -03

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

  • (2004-08-23) Resultatet från tentamen 2004-08-21 finns på IT-kansliet från och med torsdagen 26/8.
  • (2004-04-25) Resultatet från tentamen 2004-04-15 är klart! Frågor och lösningsförslag finns upplagda. Se tentasidan
  • (2003-12-17) Du kan nu kontrollera din bonus.
  • (2003-12-15) Ett förtydligande om funktionsspecifikationer i inlämningsuppgift 2. En del funktioner kommer att arbeta med så stora datamängder att det inte är realistiskt att ange körexempel i funktionsspecifikationen. I så fall får man utelämna dessa. För funktioner som läser från filer kan det vara besvärligt att ange en bra variant. Om funktionen säkert läser något från filen vid varje rekursivt anrop och rekursionen stoppas senast vid filslut så kan man som variant ange den återstående mängden data att läsa från filen (i rader eller tecken beroende på vad som passar).
  • (2003-12-10) En felskrivning rättad: "Namnabstraktion" skall rätteligen heta "definitionsabstraktion" - OH-bilder till föreläsning 20 uppdaterade.
  • (2003-11-14) Nu kan du själv kolla vilka uppgifter du lämnat in och hur de rättats. Titta på uppgiftssidan.
  • (2003-11-06) Uppgift 5 och följande uppgifter skall lösas utan användning av AssiML. Du skall alltså körta Moscow ML direkt. Se OH-bilder.

Uppdaterad  2004-08-23 14:41:54 av Lars-Henrik Eriksson.