Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 1 & Programmeringsmetodik 1 HT -04

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

  • (2005-04-27) Resultatet från tentamen 2004-04-06 har skickats till alla tentander med post. Tenorna finns att hämta på IT-kansliet.
  • (2005-01-12) Resultatet från tentamen 2004-12-22 är klart! Frågor och lösningsförslag finns upplagda. Se tentasidan
  • (2004-12-17) Nu finns ett exempel på hur dokumentation kan se ut.
  • (2004-12-16) En mindre rättning gjord av exemplet i Inlämningsuppgift 1.
  • (2004-12-13) Inlämningsuppgift 2 utlagd.
  • (2004-12-08) Ytterligare några gamla tentor upplagda.
  • (2004-12-01) Tryckfelssidan är uppdaterad. Läs denna och för in ändringarna för hand i ditt kompendium!
  • (2004-10-13) Om du kör ML från en Windows-maskin, kontrollera att du stavar biblioteksnamn rätt! Första bokstaven skall normalt vara stor (t.ex. Math), men Windows bryr sig inte om att kontrollera detta. Skriver du med liten bokstav fungerar ditt program när du kör det, men inte när lektionsledarna skall rätta ditt progam!
  • (2004-10-08) Ny information om inlämning av uppgifter om man arbetar i grupp!
  • (2004-09-30) Titta på Pricerunner för priser på referensboken (Introduction to Programming Using SML).

Uppdaterad  2005-04-27 16:47:43 av Lars-Henrik Eriksson.