Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 1 & Programmeringsmetodik 1 HT -05

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

  • (2006-05-09) Resultatet från omtentamen 2006-04-19 är klart!
  • (2006-01-23) Om man får komplettering på en inlämningsuppgift så har man en vecka på sig att åtgärda kompletteringen (eller mer efter överenskommelse med den som rättat uppgiften). Ev. ytterligare (eller sena) kompletteringar rättas vid ett nytt rättningstillfälle i anslutning till omtentan i mars. Samma regler gäller då. Ett sista rättningstillfälle hålls i anslutning till omtentan i augusti. Blir inlämningsuppgiften inte godkänd då heller måste en ny uppgift göras i samband med att kursen ges hösten 2006.
  • (2006-01-10) Resultatet från tentamen 2005-12-22 är klart! Frågor och lösningsförslag finns upplagda. Se tentasidan
  • (2005-12-19) Förtydligande i inlämningsuppgift 1 angående förenkling av potenser.
  • (2005-12-05) Programfiler med exempel från C-föreläsningen om högre ordningens funktioner finns upplagda.
  • (2005-11-22) En OH-bild i moment 8 rättad.

Uppdaterad  2006-05-09 23:10:08 av Lars-Henrik Eriksson.