Institutionen för informationsteknologi

Programkonstruktion 1 & Programmeringsmetodik 1 HT -06

Här hittar du aktuell information om kursen. Tag för vana att läsa denna sida regelbundet! Övrig information väljer du i menyn till vänster. smalldali.jpg

 • (2007-05-11) Resultatet från omtentamen 2007-04-17 är klart! Frågor finns upplagda. Se tentasidan
 • (2007-01-10) En korrigering av specifikationen av funktionen ppmList i inlämningsuppgift 2: Sökvägen som anges kan inte börja med ~. Skriv /home/xyzw1234 i stället för ~xyzw1234.
 • (2007-01-04) Resultatet från tentamen 2006-12-21 är klart! Frågor och lösningsförslag finns upplagda. Se tentasidan
 • (2006-12-15) Dokumentationsfilerna för inlämningsuppgifterna kan också skrivas i HTML-format, som alternativ till text eller pdf.
 • (2006-12-12) Observera att stopptiderna för inlämningsuppgifterna inte är "hårda", dvs man blir inte underkänd pga sen inlämning. Däremot kan rättningen av uppgiften bli avsevärt försenad (månader...) om man inte lämnar in i tid! Hur mycket beror på assistenternas arbetssituation.
 • (2006-12-12) Ett förtydligande av beräkning av färg för "oskarp mask" i inlämningsuppgift 1: När ni beräknar en ny färg med medianen så är meningen att ni skall ta medianerna av respektive färgkomponenter, röd, blå och grön, var och en för sig och sedan skapa en ny färg av respektive medianer.
 • (2006-12-08) En liten bugg med färger i ppm.sml har åtgärdats. Ladda hem filen igen.
 • (2006-12-07) En ny version av ppm.sml finns att ladda hem från sidan för inlämningsuppgift 1. Denna version fungerar under både Windows och Linux.
 • (2006-11-15) I det tryckta kompendiet saknas OH-bilderna för kursmoment 9. Istället finns OH-bilderna för moment 8 med två gånger. På föreläsningarna den 20:e och 21:a november kommer upptryckta OH-bilder för moment 9 att delas ut. Man kan också titta på OH-bilderna på webben.
 • (2006-11-06) OH-bilderna för C-föreläsningen om formell verifiering har rättats.
 • (2006-10-16) OH-bilderna för moment 4 har fått annan ordning jämfört med kompendiet. Detta har gjort smärre ändringar nödvändiga. Sakinnehållet är oförändrat. Du kan få utskrifter av de nya bilderna av Lars-Henrik. Bilderna på webben är uppdaterade

Uppdaterad  2007-05-11 14:47:41 av Lars-Henrik Eriksson.