Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Programmeringsmetodik 2

Att programmera fritt är stort, att programmera rätt är större!

Att själv skriva ett litet program för sin egen skull eller för en övning är en sak. Att tillsammans med andra utveckla ett större program med hög kvalitet är någonting helt annat. På kursen Programmeringsmetodik DV2 får du inte lära dig att programmera - det skall du kunna innan - utan du får lära dig att programmera bra. I kursen går vi igenom hur man skall bära sig åt för att skriva program med få fel som går lätt att vidareutveckla.Kursen består nästan helt i att man i grupper konstruerar ett större program. Vid flera tillfällen under kursens gång diskuteras och granskas programmet. Man får konstruktiv kritik och möjlighet att utföra förbättringar.
Själva programmeringsarbetet är en viktig faktor för programmets kvalitet.På kursen tar vi upp olika aspekter på detta: testning, versionshantering, dokumentation, optimering med mera.Kursen genomförs i nära samarbete med kursen Programvaruteknik som behandlar liknande frågor på en mer övergripande nivå. Förkunskaper: Datavetenskap: goda kunskaper i programmering (särskild i C), algoritmer och datastrukturer, kompilatorteknik. Matematik: vinklar och vektorer. Kursmål: Att programmera så bra att andra kan förstå din kod och bygga vidare på den.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Anneli Svensson.