Observera att detta är en arbetsversion av sidan!
Dölj style3dev.css för att bli av med annoteringarna!

Hemtentamen i Programmeringsteknik I 2020-04-07

Skrivtid: 1400 - 1900

Längst ner på denna sida kommer länkar till uppgifterna publiceras den 7 april kl 14:00.

Observera att skrivningen gäller Java-varianten av kursen! All programkod ska skrivas i Java.

Hjälpmedel

Du får använda internet men du måste skriva lösningarna själv utan kontakt med andra personer. Du får bara använda de klasser och de metoder som finns i kursens standardklasser.

Vi rekommenderar starkt att du har ett fungerande Java-system så att du kan kompilera och köra dina lösningar!

Du kan komma att i efterhand behöva muntligt förklara och motivera dina lösningar!

Vi anmäler alltid misstanke om fusk (otillåtet samarbete, kopiering av lösningar, med mera) till universitetets disciplinnämnd!

Skrivningens innehåll

Skrivningen består av en A-del med 12 uppgifter och en B-del med 4 uppgifter.

En del av uppgifterna består av klasser som ska kompletteras. Klasserna finns dels samlade i en pdf-fil och dels som separata java-filer. Delar av koden är utelämnad. Uppgifterna går ut på att fylla i de delar som saknas. Ställen där kod ska skrivas är markerade med en rad med tre punkter.

Observera att den givna koden inte får ändras! Du får inte heller ändra ordningen på metoderna!

Betygskrav

  1. Minst tio korrekt lösta A-uppgifter.
  2. Minst tio korrekt lösta A-uppgifter och minst hälften i stort sett korrekt lösta B-uppgifter.
  3. Alla uppgifter på skrivningen i stort sett korrekt lösta.

Vi rättar inte B-uppgifter om inte A-delen är godkänd.

Inlämning

Lösningarna ska skickas med epost till Tom.Smedsaas@it.uu.se.
Lägg din anmälningskod som ärenderad i brevet!

Se till att du får med alla lösningar i samma ebrev - skicka inte flera brev med lösningar!

Innehåll i brevet

Det måste tydligt framgå vilken uppgift svaret avser!

Frågor

Kontakta Tom.Smedsaas@it.uu.se för frågor både före och under tentan.
Vid eventuella nätproblem kan du skicka sms till 076 5578 7773. Ring inte - jag ringer upp om det skulle behövas.

Tips

Länkar till skrivningen (publiceras kl 14:00 den 7 april)


Valid CSS!