Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Programmeringsteknik 1, ES, VT04

Lärare

Malin Ljungberg Telefon 471 62 09, kontor MIC2418.

Litteratur

by John Lewis and William Loftus, Pearson
Addison Wesley; 3rd edition, ISBN: 0201781298

Gula Luntan, köpes på Uthgård

Alternativt läsmaterial.

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen.

Nyheter

 • (24/8) En bunt inluppar rättade, se här.
 • (24/8) Resultat från augustitentorna finns utanför IT-kanslit.
 • (14/6) Tentorna rättade, resultat finns här.
 • (10/6) Om du har REST på inlupp, kontakta mig så snart som möjligt så vi kan diskutera tidplan för fixande!
 • (8/6) Nästan alla inluppar rättade, nytt accessystem till resultatlistan, prova här. (maila om det inte fungerar, tack!)
 • (24/5) Det har varit problem med datorsystemen, deadline inlupp 4 är framflyttad till tisdag 1/6 klockan 17.
 • (24/5) Inlupp 3 är nu rättad, resultaten inlagda här.
 • (7/5) Tentan är den 4/6 kl 9-14 i Folkets Hus på Dragarbrunnsgatan, se Ångströms sida.
 • (7/5) Två varianter av instruktioner till inlupp 4 finns nu på inluppssidan, använd helst TreeSet-varianten. Jag ska dra ett exempel med TreeSet på föreläsningen nästa fredag.
 • (7/5) Uppdatering av lektionsplanen för resten av kursen, se Föreläsningssidan.
 • (5/5) Tips till inlupp 3. Låt klassen LikformigFördelning ha en instansvariabel som är ett objekt av klassen Random. Denna instansvariabel är det som man sen anropar nextDouble() på. Anropa Random()-konstruktorn bara EN gång.
 • (29/4) Inlupp 2 är nu rättad, resultat ligger på nätet. Jag delar ut på måndag.
 • (29/4) Mer schemaändringar: Lektion 10-12 10/5 flyttad till 14/5 13-15. Lab 14/5 13-15 flyttad till 15-17 samma dag.
 • (28/4) Stilistiska uppdateringar och ny deadline på inlupp 3, se inluppssidan.
 • (28/4) Nu bör passordsskyddet på resultatsidan fungera, maila om det forfarande är problem.
 • (27/4) === OBS, SCHEMAÄNDRING === lab 29/4 8-12 flyttad till 10/5 8-12.
 • (6/4) Inlupp 3 finns tillgänglig under Inlämningsuppgifter.
 • (31/3) Ang inlupp: Procentsatserna behöver ej summera till 100%, men de ska vara riktigt avrundade.
 • (30/3) Instruktioner för hur man loggar programkörningar.
 • (30/3) Schemaändring! Labben 13-15 fre 2/4 flyttad till 15-17 torsdag 1/4.
 • (29/3) Gamla tentor på nätet nu.
 • (29/3) Inlupp 2 finns nu online, se under Inlämningsuppgifter.
 • (25/3) Se på föreläsningsanteckningarna hur man använder bokens Keyboard-klass.
 • (25/3) Försättsblad och regler för inlämningsuppgifter finns nu under 'Inlämningsuppgifter'.
 • (25/3) Det finns fortfarande en student som har information om sitt nya konto liggande hos mig.
 • (22/3) Ordlista

Detaljer

För mer information, se menyn till vänster.

Uppdaterad  2004-08-24 19:55:50 av Malin Ljungberg.