Lektion 1: Grundläggande Python

Syfte: Introducera grundläggande element i Python-språket.
Viktiga begrepp: Tal, strängar, listor, variabler.
Datatyper.
Arbetsform: Arbeta gärna tillsammans med någon men skriv alltid egen kod!
Diskutera med varandra!
Uppskattad arbetstid: Schemalagd handledningstid: 2 timmar. Utöver det räkna med eget arbete med lika många timmar.
Redovisning: Ingen obligatorisk, men diskutera oklarheter med lärare/labbhandledare.

Komma igång

Vi kommer att använda Thonny som editor under kursen, men om du är van med en annan editor är det förståss ok. Nedan går vi igenom hur man installerar Thonny. När man gör det så installeras även Python på din dator automatiskt.


Thonny är ett program som är en utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment, IDE), med funktioner avsedda att underlätta vid programmering med Python.

För att installera programvaran (Python och Thonny) på egen dator:
För att installera Python och Thonny för Mac, Linux och Windows gå till https://thonny.org/

Alternativ till Thonny, se i menyn "Litteratur och länkar"

Om du vill jobba i datasalarna på Polacksbacken

Python och Thonny installerat på institutionens Linuxdatorer i datorsalarna.
Först lite om Linuxdatorerna

Att använda Thonny

Starta Thonny genom att klicka på dess ikon
                   startbild

Det bör se ut ungefär så här:
           startbild Man kan använda Python på två sätt: