Programmeringsteknik I, vt 2019

Datum Föreläsning Relaterade nätlektioner och material Redovisas senast
21/1 1. Kursintroduktion Kurspresentation
23/1 2. Grundläggande Java 1. Grundläggande begrepp
2. Introduktion till objekt och metoder
3. If, while, main
4. Main-metod och utskrifter. (OU1)Lab 5 (29 jan)
31/1
3. Klasser, arrayer 5. Objekt och metoder (OU2)
6. Arrayer
Lab 8 (4 feb)
8/2 4. Mer om arrayer, Scanner 7. Klassen Measurements (OU3)
8. Felsökning
Lab 13 (13 feb)
15/2 5. ArrayList. Skriva och läsa filer. 9. Samverkande klasser (OU4) Lab 20 (22 - 25 feb)
26/2 6. Trafiksimulering 10. Trafiksimulering (OU5) Första: Lab 24 (4 mars)
Slutlig: Lab 30 (13 - 14 mars)
6/3 7. Sammanfattning, repetition

Valid CSS!