Institutionen för informationsteknologi

Vetenskaplig visualisering

Kurshemsida Lärare Kurskod Kursnamn Läses av
Läsår 2016/2017 Period 1 Anders Hast 1TD389 Vetenskaplig visualisering, 5 hp DVM, F, FRI, IT, TBM

Tidigare år

Kurshemsida Lärare Kurskod Kursnamn Läses av
Läsår 2015/2016 Period 1 Anders Hast 1TD389 Vetenskaplig visualisering, 5 hp DVM, F, FRI, IT, TBM

Uppdaterad  2013-11-20 11:44:12 av Anneli Folkesson.