Sommarkurser 2015

Sista dag för ansökan är 16 mars. Webbanmälan öppnar 23 februari.

Du kan söka kursen genom att klicka på anmälningskoden. Mer information om ansökan.

P = lokal på Polacksbacken (ITC), där första siffran anger husnummer och andra siffran anger våning.
Å = lokal på Ångström.

Genom att klicka på kursens namn kommer du till kursens sida i Studentportalen. Där finns bl a länk till kursplan och i förekommande fall populärvetenskaplig beskrivning.

Anm.kod Kurskod Nivå Kursnamn Läses av Lärare Kursstart Övrigt
UU-61033 1DL032 avanc Statistisk maskininlärning, 10 hp FRI, SOM Michael Ashcroft På engelska

För närmare information om kurserna och studievägledning, kontakta våra studievägledare.