Institutionen för informationsteknologi

Examensarbeten på företag och liknande

Jobbdatabas vid UU

 • [2014-12-05] Careergate - universitetets jobbportal, där även exjobb kan finnas.

Student Collaboration Group vid Uppsala Science Park

 • [2014-02-13] Student Collaboration Group kan förmedla exjobb inom företag i området (Uppsala Science Park). Använd denna länk för intresseanmälan.

Konkreta exjobbsförslag

(Senast uppdaterad 2014-12-09)

 • [2014-12-09] Q-linea söker exjobbare inom området life-science, se här.
 • [2014-12-09] Vanadis Diagnostics söker exjobbare inom området life-science, se här.
 • [2014-12-08] Ett exjobb, närmast MDI, med titeln "System för en personligare vård", se här.
 • [2014-12-04] Ett exjobb med titeln "Design och programmering av en plattform för ett webb-baserat stresshanteringsprogram", se här.
 • [2014-11-24] Ett antal exjobb samlade under titeln "A tool for constrained application programming in wireless sensor networks", se här.
 • [2014-11-11] Ett exjobb vid ABB Corporate Research Centre in Västerås, titel "Constraint Programming for Robotics", se advertisement
 • [2014-11-04] Ett exjobb vid SICS, titel "Evaluation of Constraint-Based Register Allocation and Instruction Scheduling for the ARM Architecture", se här.
 • [2014-11-04] Ett exjobb vid UNO/CORE-gruppen, titel "An Evaluation of the Security in Mobile Banking Apps", se här.
 • [2014-10-13] Ett exjobb vid UNO-gruppen, titel "Attacks on the Chaos Sensor Network Protocol", se här.
 • [2014-10-13] Ett exjobb vid UNO-gruppen, titel "Simulating the Visible Light-based Internet of Things", se här.
 • [2014-10-13] Ett exjobb vid SICS, titel "Privacy in the Internet of Things (IoT)", se här.
 • [2014-10-13] Ett exjobb vid SICS, titel "Acoustic Source Localization Using WSNs", se här.
 • [2014-08-19] Ett exjobb vid Starcounter AB, titel "Architecture for Modern Database Benchmark", se här.
 • [2014-08-19] Ett exjobb vid Starcounter AB, titel "Multilingual Support in Bison-based Parser", se här.
 • [2014-08-19] Ett exjobb vid Starcounter AB, titel "Efficient User Interface for Testing SQL", se här.
 • [2014-05-28] Ett project i datalogi. titel: "A Comparative Study of Parallel Programming Language Support for Bioinformatics". Se här.
 • [2014-04-09] Exjobb vid FLIR, "Intuitive colorization of temperature in thermal cameras", se här
 • [2014-01-27] Exjobb vid Anamsis i Uppsala, design av ett större system. Område människa-dator interaktion, Se här.
 • [2013-12-20] Exjobb för att detektera insekter genom Computer Vision, se här.
 • [2013-12-18] Exjobb, "Data Serialisation Framework for Embedded Systems", se här.
 • [2013-12-10] Exjobb vid GE inom området FEM, se här.
 • [2013-12-06] Exjobb inom webutveckling hos RxEye, se här.
 • [2013-12-05] Exjobb inom säkerhet för trådlösa sensornät "Attacks on the Chaos Sensor Network Protocol". se här.
 • [2013-12-04] Exjobb inom Internet of Things "Simulating the Visual Light-based Internet of Things". Se här.
 • [2013-12-04] Två exjobb på Karolinska sjukhuset inom området utveckling och design av statistik och databasverktyg. Se här och här.
 • [2013-11-19] Ett exjobb inom området "Computational systems biology", Titel: "OpenStack based data management for URDME", se här.
 • [2013-10-08] Två exjobb hos företaget Hypo inom området webutveckling/datamining se här och här.
 • [2013-04-17] Kandidatexjobb, Apputveckling av ett gitarrspel skrivet i Python, se här.
 • [2013-03-04] Exjobb hos TeliaSonera , Contact Center Apps , se här.
 • [2013-03-04] Ett antal interna exjobb hos "Mobility group", Datalogi, se här
 • [2013-02-18] Tre exjobb hos ÅF inom ämnena algoritmkonfigurering, spårbarhet och kvalitetssäkring.
 • [2013-01-22] Exjobb hos Freespee, Evaluation of WebRTC on mobile devices, se här.
 • [2012-12-21] Exjobb hos Ericsson, Network Fault Localization , se här.
 • [2012-11-06] Exjobb vid SICS, Necessary Conditions for Constraint-based Register Allocation and Instruction Scheduling , se här.
 • [2012-11-06] Exjobb vid SICS, Interfacing SICStus Prolog with Excel, se här.
 • [2012-11-05] Exjobb inom Reglerteknik/Modellering , se här.
 • [2012-10-01] Två exjobb hos ABB inom trådlösa nätverk. Se här och här.
 • [2012-09-10] Registrering av helkropps MR-bilder, Enheten för Radiologi, Uppsala Universitet. Se här
 • [2012-08-28] Exjobb vid Cambio inom området Ehälsa med fokus på smittspridning, se här.
 • [2012-08-22] Exjobb vid Olink, Bygga Olinks interna experimentdatabas med tillbehör , se här.
 • [2012-04-23] Ett antal examensarbeten inom området datorteknik vid Packet Architects AB se här, här och här.
 • [2012-03-28] Exjobb vid FOI, Analys av en ny metod för maskininlärning, se här.
 • [2012-03-22] Exjobb finns inom databasgruppen. Kontakta Tore Risch för information.
 • [2012-03-21] Exjobb hos Fedlogin Security AB inom området säkerhet. Se här.
 • [2012-03-21] Exjobb hos S2 (företag i Uppsala) bl. a. IP-telefoni, Grafisk presentation m fl. Se här.
 • [2012-02-22] Sex olika projekt i Lingvistik se här.
 • [2012-02-17] Multimodal tidsserieanalys och visualisering av psykologiska mätinstrument, programmering i MATLAB. se här.
 • [2012-02-10] Tänkbara examensarbeten hos ICE services AB, bl. a. webutveckling och systemanalys. se här.
 • [2012-02-09] Ett projekt på Karolinska sjukhuset med hörseltest på spädbarn. Det innebär programmering i Visual Studio med C#, se här.
 • [2012-02-02] Two master thesis projects at ABB, in Tool integration with SOA. See here and here.

Olika internationella utbytesprogram

 • [2008-04-21]. Tongji University, Shanghai, China; Seoul national University, Seoul, Korea; Telecom Bretagne, Brest France; Universite de la Mediterranee, Marseille, France all search for students that are aiming for thesis projects at a foreign university, se här.

Uppdaterad  2015-05-18 08:00:00 av Carolina Wählby.