Institutionen för informationsteknologi

Exjobb från civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle

Här finns listor över exjobb utförda vid IT-institutionen, av studenter på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle.
Övriga program: DVP, DV kandidat, civ.ing. IT, DV master, MDI master, TB master, IS master samt hela listan.

2015

 1. Hanna Blomquist och Johanna Möller. Anomaly detection with Machine learning: Quality assurance of statistical data in the Aid community. Examensarbete, handledare: Franck Rasmussen, examinator: Elisabet Andrésdóttir, Michael Ashcroft, UPTEC STS nr 15014, 2015. (fulltext).
 2. Hanna Boman. Utva?rdering av innovationssto?d inom eHa?lsa i Stockholms la?ns sjukva?rdsomra?deAn evaluation of innovation support within eHealth at Stockholms la?ns sjukva?rdsomra?de. Examensarbete, handledare: Eva Pilsäter Faxner, Gabor Révay, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Sandblad, UPTEC STS nr 15037, 2015. (fulltext).
 3. Rickard Edström. Internet caching - sizing and placement for dynamic content. Examensarbete, handledare: Ian Marsh, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Christian Rohner, UPTEC STS nr 15033, 2015. (fulltext).
 4. Johan Ekström och Sofia Stadler. Visualisering av elanvändning i kontorsfastigheter: Utveckling, implementering och utvärdering av visualiseringsverktyg för minskad elanvändningVisualization of electricty use in office buildings. Examensarbete, handledare: Alvin Lindstam, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Mats Lind, UPTEC STS nr 15002, 2015. (fulltext).
 5. Oscar Elkan. Implementing a Contract Management Tool for Users of an e-Sourcing Platform. Examensarbete, handledare: Arne Andersson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Anders Jansson, UPTEC STS nr 15034, 2015.
 6. Adam Elvander. Developing a Recommender System for a Mobile E-commerce Application. Examensarbete, handledare: Jimmy Heibert, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Michael Ashcroft, UPTEC STS nr 15008, 2015. (fulltext).
 7. Oscar Eriksson och Lars Beck-Friis. Kontinuitet i vården: Framtagandet av en metod för kontinuerlig mätning av kontinuitet på sjukvårdsmottagningarContinuity of Care: The development of a method for continuous measurement of continuity of care. Examensarbete, handledare: Dahl Caroline, examinator: Åsa Cajander, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 15026, 2015. (fulltext).
 8. Moa Fransson och Lisa Fåhraeus. Finding Patterns in Vehicle Diagnostic Trouble Codes: A data mining study applying associative classification. Examensarbete, handledare: Ann Lindqvist, examinator: Matteo Magnani, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 15023, 2015. (fulltext).
 9. Linus Hansson och David Jakobsson. Tillståndsbaserat underhåll inom järnvägen: Trendanalys av mätdata från varmgångsdetektorer. Examensarbete, handledare: Karl Åkerlund, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Carlsson, UPTEC STS nr 15019, 2015. (fulltext).
 10. Olga Hörding. A comparative study between user research in academia and user research in commercially driven companies. Examensarbete, handledare: Ashley Smith, examinator: Mats Lind, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 15029, 2015. (fulltext).
 11. Johan Jansson och Fredrik Jonsson. Development of an ERP Requirements Specification Method by Applying Rapid Contextual Design: A Case Study of a Medium-sized Enterprise. Examensarbete, handledare: Monika Månsson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Mats Lind, UPTEC STS nr 15018, 2015. (fulltext).
 12. Axel Johansson. Patient Empowerment and Accessibilityin e-Health Services: Accessibility Evaluation of a Mobile WebSite for Medical Records Online. Examensarbete, handledare: Åsa Cajander, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Sandblad, UPTEC STS nr 15031, 2015. (fulltext).
 13. Matilda Johnsson. Knowledge sharing in a competence intensive company. Examensarbete, handledare: Tom Holmin, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 15016, 2015. (fulltext).
 14. Erik Jungnelius och Gustaf Liss. Underhåll av Stockholms Överdäckningar: Lärdomar från Söderledstunneln & Södra StationMaintenance of Decking Constructions in Stockholm: Lessons from Söderledstunneln & Södra Station. Examensarbete, handledare: Lena Winberg, examinator: Elisabet Andrésdóttir, Kjartan Halvorsen, UPTEC STS nr 15025, 2015. (fulltext).
 15. Sandra Ly och Linda Thell. Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet: Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåpThe potential of demand response and its impact on the power system: With focus on fridges as automatic frequency control reserves. Examensarbete, handledare: Christer Bäck, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Carlsson, UPTEC STS nr 15024, 2015. (fulltext).
 16. Sandra Ly och Linda Thell. Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet: Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåpThe potential of demand response and its impact on the power system, with focus on fridges as automatic frequency control reserves. Examensarbete, handledare: Christer Bäck, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Urban Lundin, UPTEC STS nr 15036, 2015. (fulltext).
 17. Caroline Lönn och Clara Curman. Behov av flexibilitet i COTS-system: Hur COTS-system möter användarnas behov i olika organisationer. Examensarbete, handledare: Erika Kihlgren Wimelius, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Mats Lind, UPTEC STS nr 15011, 2015. (fulltext).
 18. Martin Stojanov. eHealth and IT in Network Healthcare: Threats and Opportunities. Examensarbete, handledare: Mats Olsson, examinator: Åsa Cajander, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 15035, 2015. (fulltext).
 19. Olof Vestling. InfoMart Reporting: The process of developing a data discovery tool for Genesys InfoMart. Examensarbete, handledare: Henrik Thalin, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Ahmad Alzghoul, UPTEC STS nr 15007, 2015. (fulltext).

2014

 1. Saman Akbarian Tari och Therése Svensson. Investigation of a method to extend the use of output data from Scania's Hardware-In-the-Loop simulations: Development of database and search algorithm. Examensarbete, handledare: Samuel Malinen, examinator: Elisabet Andrésdóttir, Matteo Magnani, UPTEC STS nr 14024, 2014. (fulltext).
 2. Fia Bengtsson och Therese Forssén. Modell för användbarhetsutvärdering: Anpassad till ComAround Zero - ett webbaserat självbetjäningssystemModel for usability evaluation. Examensarbete, handledare: Conny Sandström, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Anders Jansson, UPTEC STS nr 14007, 2014.
 3. Kristian Bernström och Anders Näsman. Utredning och implementering av en prototyp för integration av Prevas FOCS och ABB 800xAStudy and implementation of a prototype forintegration of Prevas FOCS and ABB 800xA. Examensarbete, handledare: Lars-Göran Uhlander, Rickard Söderlund, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 14026, 2014. (fulltext).
 4. Hanna Björling. Datakvalitet: En fallstudie om kvaliteten i SJ:s underhållssystem. Examensarbete, handledare: Peter Umegård, examinator: Eli?sabet Andre?sdo?ttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 14006, 2014. (fulltext).
 5. Tova Boustedt. Klinikintern statistik: en fallstudie kring behov av och möjligheter till framtagandet av ett statistikverktygClinical statistics: a case study about needs and opportunities for the development of a statistical tool. Examensarbete, handledare: Christian Bremer, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Sandblad, UPTEC STS nr 14031, 2014. (fulltext).
 6. Ingrid Buddee. Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenätDevelopment of a load prognosis model for Uppsala district heating system. Examensarbete, handledare: Jonas Funkquist, Katarina Boman, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Carlsson, UPTEC STS nr 14023, 2014. (fulltext).
 7. Kristian Johansson. FlyTracker: Design and Implementation of an Interactive Motion Tracking System. Examensarbete, handledare: Karin Nordström, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Iordanis Kavathatzopoulos, UPTEC STS nr 14029, 2014. (fulltext).
 8. Sebastian Källman Andersson. Strategier för mobila intranät: Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar. Examensarbete, handledare: Mats Lind, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Mats Lind, UPTEC STS nr 14022, 2014. (fulltext).
 9. Agnes Kåregård. En långsiktig järnvägslösning i Stockholmsregionen: En studie av vilka krav Trafikverket bör ta hänsyn till i sitt planeringsarbete. Examensarbete, handledare: Peter Huledal, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Kjartan Halvorsen, UPTEC STS nr 14004, 2014. (fulltext).
 10. Camilla Odelbrink. Design of an Alternative Frequency Controller for Hydropower Stations: Reducing the 60-second Floating in the Grid Frequency of the Nordic Power System. Examensarbete, handledare: Jonas Funkquist, Jonas Persson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Bengt Carlsson, UPTEC STS nr 14027, 2014. (fulltext).

2013

 1. Julia Ljungbjörk. Möteskultur i Live Meeting: En utredande studie av resfria möten ur ett användarperspektiv. Examensarbete, handledare: Bo Sjödin, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Lars Oestreicher, UPTEC STS nr 13 030, 2013. (fulltext).
 2. Rasmus Nielsen och Fredrik Quennerstedt. Informationssa?kerhetsanalysers verksamhetsnytta: Utva?rdering och fo?rba?ttringsfo?rslagBusiness benefits of an information security and safety analysis: Evaluation and suggestions for improvement. Examensarbete, handledare: Helena Peters, examinator: Elisabet Andre?sdo?ttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 13 018, 2013. (fulltext).
 3. Martin Zeller och Eric Hultgren. Standardizing Requirements Specification for IT Sourcing. Examensarbete, handledare: Lars-Åke Larsson, examinator: Elisabet Andre?sdo?ttir, Arnold Pears, UPTEC STS nr 13016, 2013. (fulltext).

2012

 1. Ann-Kristin Adwent. Shared IT Service Center i kommunerIT Shared Service Center in municipalities. Examensarbete, handledare: Per-Åke Andersson, examinator: Roland Bol, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 13008, 2012. (fulltext).
 2. Stina Andersson. Development and Implementation of User Experience Interaction Guidelines. Examensarbete, handledare: Bengt Göransson, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12035, 2012. (fulltext).
 3. Lars Beck-Friis, Oskar Enhörning, Johan Jansson och Fredrik Jonsson. Ångström Materials Academy WebSite: The development of an idea to a finished product. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 4. Kristian Bernström, Oscar Eriksson och Sam Löthén. Maximo Optimization. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 5. Martin Eriksson och Mikael Lindgren. Kartläggning av tvärfunktionella verksamhetsbehov för framtida utveckling av OASMapping of cross-functional user needs for future development of OAS. Examensarbete, handledare: Ulf Widing, Michael Thel, examinator: Roland Bol, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12008, 2012. (fulltext).
 6. Gabriella Hammarin. Effective Internal IT-development at Nordea Portfolio and Advisory Solutions Including Offshoring. Examensarbete, handledare: Kristina Bäckman, Lars Oestricher, examinator: Elísabeth Andrésdottír, UPTEC STS nr 12033, 2012. (fulltext).
 7. Michael Henriksson. A Cognitive Work Analysis as Basis for Development of a Compact C2 System to Support Air Surveillance Work. Examensarbete, handledare: Lars. W Pettersson, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12 029, 2012. (fulltext).
 8. Elin Johannesson och Maria Richard. Betydelsen av IT-stöd i problemlösning: Analysverktyg för att studera hur IT-system stödjer problemlösningsstrategier hos serviceteknikerThe importance of IT-support in problem solving. Examensarbete, handledare: Anna Swartling, examinator: Anders Jansson, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12031, 2012. (fulltext).
 9. Axel Johansson och Jakob Sahlström. Application Development for the Android Platform: Eniro Friend Finder. Examensarbete, handledare: Joachim Heiroth, examinator: Roland Bol, 2012.
 10. Jonas Karlsson. Nivådiagnos med sensorfusion: Utveckling av koncept för nivåmätning i lutande tankar . Examensarbete, handledare: Ola Stenlåås, examinator: Alexander Medvedev, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12030, 2012. (fulltext).
 11. Ivan Karlsson Starenius, Adam Elvander och Victor Jansson. Starling IM: Slim instant messenger. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 12. Erik Lövdahl och Anders Näsman. The Worldview Challenge. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 13. Taavi Rahnel och Boris Ristov. Appar eller ej inom Fleet Management-områdetApps or no apps within the Fleet Management area. Examensarbete, handledare: Anders Lundsgård, examinator: Roland Bol, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12010, 2012. (fulltext).
 14. Therése Svensson, Viktor Lövgren och Madelen Petterson. Varma Hälsningar: Developing a web site with included web shop for a company selling greeting cards. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 15. Saman Akbarian Tari, Stina-Kajsa Andersson, Johan Ekström och Annika Reumark. A registration tool for scientific conferences. Examensarbete, handledare: Roland Bol, examinator: Roland Bol, 2012.
 16. Henrik Tördal. Mobile Applications as a Medium for Communicating Sustainability Initiatives: Addressing User Values and CSR. Examensarbete, handledare: Per Englund, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 12017, 2012. (fulltext).
 17. Frida Vestman. Ärendehantering i Windows 8: Nytt användargränssnitt för iipax permissionNext generation UI for case management. Examensarbete, handledare: Johan Mattsson, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 12034, 2012. (fulltext).

2011

 1. Johan Augustsson och Gustaf Nolinder. Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården. Examensarbete, handledare: Bengt Göransson, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 11 021, 2011. (fulltext).
 2. Mattias Casselbrant och Niclas Grahn. Tågtrafikledare i praktiken: Informationshantering och systemanvändning vid Gävle driftledningscentral. Examensarbete, handledare: Ulrik Sjöström, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 034, 2011. (fulltext).
 3. Christopher DiLorenzo och Christopher Malefors. Android for Fighter Pilots: Replacing Paper with Tablet Technology. Examensarbete, handledare: Torbjörn Fransson, Michael Petterstedt, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 037, 2011. (fulltext).
 4. Staffan Enocksson. Modeling in MathWorks Simscapeby building a model of an automatic gearboxUtveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Afram Kourie, examinator: Elisabet Andrésdóttir, Bengt Carlsson, UPTEC STS nr STS11 017, 2011. (fulltext).
 5. Lars Eriksson. Förbättrat hörande, förbättat övane, förbättrat stridande: En analys av hur artificiellt ljud kan användas för att öka realismen vid stridsträning.Improved hearing, improved training, improved warfighting. Examensarbete, handledare: Anders Modén, examinator: Carlsson Bengt, Andrésdóttir Elísabet, UPTEC STS nr 11028, 2011. (fulltext).
 6. Joakim Fennö. Fault code positioning: - Exploring the environment of DTCs creation. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Joakim Drott, examinator: Bo Nordin, Andresdottir Elisabet, UPTEC STS nr 11003, 2011. (fulltext).
 7. John Fihn och Johan Finndahl. A Framework for How to Make Use of an Automatic Passenger Counting System. Examensarbete, handledare: Margaret Hamilton, Georges Couenon, examinator: Arnold Pears, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 11033, 2011. (fulltext).
 8. Thomas Forsberg och Martin Woxlin. Modellbaserad temperaturregleringav partikelfiltrets regenereringsprocessModel based control of particulate filter regeneration. Examensarbete, handledare: Peter Carlson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Alexander Medvedev, UPTEC STS nr 11044, 2011. (fulltext).
 9. Susanne Fredriksson. ??Auktorisation och ackreditering inom Försvarsmakten: En studie i nyttan av en standardiserad process för att hantera informationssäkerhet. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Theresé Bergengren, examinator: Aletta Nylén, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr STS11007, 2011. (fulltext).
 10. Fredrik Hernegren. Taking Affect into Consideration: Iterative User-Centered Design for an Affective and Ambiguous Mobile Application. Examensarbete, handledare: Marie Sjölinder, examinator: Else Nygren, Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 11 002, 2011. (fulltext).
 11. Ida Hillerdal. Personbilar i singelolyckor med dödlig utgång på Sveriges vägnät: Orsaker till olyckor och rekommendationer om hur dessa kan förebyggas. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Matteo Rizzi, examinator: Anders Jansson, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 011, 2011. (fulltext).
 12. Frida Iwar och Helena Lundgren. Framtidens bank: en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Examensarbete, handledare: Patrik Merup, examinator: Bengt Sandblad, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11029, 2011. (fulltext).
 13. Markus Karlsson och David Åhman. Framtidsoptimerad livscykeloch hantering av versioner: för Scanias Fleet ManagementavdelningOptimizing Scanias Fleet Management softwarelifecycle and version management for the future. Examensarbete, handledare: Mats Axelsson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 11040, 2011. (fulltext).
 14. Karoline Kristo. Augmented Reality i mobiltelefonen: En kunskapssammanställning med trafikinriktning. Examensarbete, handledare: Niklas Johansson, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 030, 2011. (fulltext).
 15. Elin Kusoffsky. Små vatten- och avloppssystem: Möjligheter till inskränkning av verksamhtesområdenSmall scale water and wastewater systems: Letting go of the governance. Examensarbete, handledare: Per Rendahl, examinator: Bengt Carlsson, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11039, 2011. (fulltext).
 16. Thomas Lind. Införande av IT-system i slutenvården: En studie vid Lasarettet i Enköping. Examensarbete, handledare: Rebecka Janols, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 041, 2011. (fulltext).
 17. Cecilia Lundberg. Hur fungerar vårdens IT-system egentligen?: Jämförelse av elektroniska patientjournalsystem. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Rebecka Janols, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 015, 2011. (fulltext).
 18. Rickard Magnusson och Christopher DiLorenzo. Possibilities of Implementing a Swedish Mobile Health Service in Kenya using an ICT4D Approach: A Field Study. Examensarbete, handledare: Alexander Börve, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 11 051, 2011. (fulltext).
 19. Joakim Malmquist och Carl von Koch. Mobila plattformar och handhållna enheter: Framtida möjligheter och industriella tillämpningar. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Jimmy Jonasson, examinator: Lars Oestreicher, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 009, 2011. (fulltext).
 20. Thomas Norrmalm. Achieving Lean Software Development: Implementation of Agile and Lean Practices in a Manufacturing-Oriented Organization. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Tommy Hurtig, examinator: Elisabet Andrésdóttir, Roland Bol, UPTEC STS nr 11 010, 2011. (fulltext).
 21. Olov Sandberg och Alexander Ingvar. Utveckling av ett användbart IT-stöd: för att stödja operativa arbetsrutiner. Examensarbete, handledare: Reima Harju, examinator: Åsa Cajander, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 038, 2011. (fulltext).
 22. Philip Sjökvist. Verktyg för informationshämtning vid optimering av beredskapMethods for Optimizing Preparedness. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Hans Olausson, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Anders Jansson, UPTEC STS nr 11 008, 2011. (fulltext).
 23. Marie Wennberg. Att testa kvalitet: En validerande informationsinsamlingsmetod för ökad kunskapsåterföring. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Malin Frylmark, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 11 023, 2011. (fulltext).
 24. Christian Wennerström. Collaborative Filtering on Familjeliv.se. Examensarbete, handledare: Erik Sondén, examinator: Kjell Orsborn, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 11 013, 2011. (fulltext).

2010

 1. Sara Abramowicz. Online recruitment of cutting-edge users: A user experience study of Ericsson Labs developer portal. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Didier Chincholle, examinator: Mats Daniels, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10011, 2010. (fulltext).
 2. Michel Adamek. Creating a Graphical User InterfaceTemplate for Izolde: The complete design process, focusing on usability and design. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Amin Allalou, examinator: Elísabet Andrésdóttir, Anders Jansson, UPTEC STS nr 10 009, 2010. (fulltext).
 3. Johan Alex. Business Navigator: Anva?ndarcentrerad utveckling av framtidens internetbank. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Amelie Thunström, examinator: Anders Jansson, Elisabeth Andresdóttír, UPTEC STS nr 10018, 2010. (fulltext).
 4. Erik Almlöf. Vad är viktigast i staden?: Utveckling av ett lokaliseringsverktyg för stadsplanering. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Mats Dunkars, examinator: Ewert Bengtsson, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 10 026, 2010. (fulltext).
 5. Anna Eriksson och Linda Falk. How to develop usable groupware. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Toni Granollers, Victor Penichet, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottír, UPTEC STS nr 10 010, 2010. (fulltext).
 6. Emelie Eriksson Thörnell. Relation between Hazard Perception and Visual Behaviour among Older DriversFörhållandet mellan riskuppfattning och visuellt beteende bland äldre förare. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Tania Dukic, examinator: Elisabet Andresdottir, Anders Jansson, UPTEC STS nr 10 006, 2010. (fulltext).
 7. Linus Gad och Johan Palmdal. Standardisering av grafisk profil och utvecklingsprocess för webbapplikationer på Scania InfoMateStandardization of visual and procedural guidelines for developing user friendly web applications at Scania InfoMate. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Mathias Zetterfeldt Eriksson, examinator: Anders Jansson, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10 030, 2010. (fulltext).
 8. Frida Harrysson. Simulation as a means of providing input to the CSMT. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Farshad Moradi, examinator: Kjartan Halvorsen, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 10025, 2010. (fulltext).
 9. Daniel Jonsson. Betal- och biljettsystem i kollektivtrafik: en kartläggning av aktörer och rollerFare Management System in Public Transport: an analysis of actors and roles. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Michael Stjärnekull, examinator: Roland Bol, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 10045, 2010. (fulltext).
 10. Filippa Jonsson. IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal: en användarcentrerad förstudieIT based educational system for dialysis staff: a user-centered exploratory study. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Anna Skytt, examinator: Bengt Sandblad, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10 021, 2010. (fulltext).
 11. Magnus Larsson. CapExBio: A Knowledge Capitalizing, Cooperative Environment for the Genomics Community. Examensarbete, handledare: Philippe Picouet, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 10 023, 2010. (fulltext).
 12. Mattias Lindqvist och Jonas Lundin. Spare Part Logistics and Optimization for Wind Turbines: Methods for Cost-Effective Supply and Storage. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Tor Isdal, examinator: Bengt Carlsson, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10 022, 2010. (fulltext).
 13. Maria Rydman. Analys av stationsplattformsutformning ur ett säkerhetsperspektiv. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Björn Södergren, examinator: Bengt Sandblad, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10015, 2010. (fulltext).
 14. Joel Sultan. En väg till förbättring: Systemanalys ur ett användarperspektiv. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Per Liljekvist, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andresdottir, UPTEC STS nr 10 008, 2010. (fulltext).
 15. Beata Thorstensson. Clinical Decision Support Systems in Context: Benefits, Challenges and Future Recommendations for Implementation in Rural Uganda. Examensarbete, handledare: Rustam Nabiev, examinator: Bengt Sandblad, Elísabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 10 041, 2010. (fulltext).
 16. Christine Zetterberg. Trafikinformation som når ut: En studie om nya kanaler för störningsinformation i trafikenTraffic Information: a Study of New Communications Channels for Information about Interference in the Traffic. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Stefan Myhrberg, examinator: Roland Bol, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 10 043, 2010. (fulltext).

2009

 1. Erik Allemo. Mobile Phones as Technological Companions: Users' Perspectives and Experiences. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Sara Ljungbladh, Ylva Fernaeus, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 030, 2009. (fulltext).
 2. Daniel Berggren och Johan Gillhagen. BRIDGE: A Model for Future Research in Europe. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Paul Beatus, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 038, 2009. (fulltext).
 3. Zandra Cedén. Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet: Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Karin Älfvåg, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 09 045, 2009. (fulltext).
 4. Sara Daniels. Utvärdering av datoranvändning i primärvården med särskilt fokus på remisshantering. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Rebecka Janols, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 024, 2009. (fulltext).
 5. Emil Fröderberg. Utvärdering av den nationella söktjänsten LIBRIS. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Henrik Lindström, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 016, 2009. (fulltext).
 6. Niclas Hedlund. Tyst kunskap och produktdatasystem vid medicinteknisk tillverkning: Pilotstudie av system för produktdatahantering och kartläggning av den tysta kunskapen vid Nationellt respirationscetrum, NRCTacit knowledge and product data management system in medical technology production: Pilot study of a PDM system and survey of the tacit knowledge at National respiratory centre, NRC. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Erik Hägerdal, examinator: Mats Daniels, Elísabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 014, 2009. (fulltext).
 7. Andreas Kristensson. Managing Quantitative Requirements in System Safety: A Generalization Based on Three Application Domains. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Christian Martinsson, Jan Espen Presteng, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 023, 2009. (fulltext).
 8. Pia Larsson. Riskhantering i vägprojekt: Effekt, nytta och förbättringar. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Göran Sohlberg, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 002, 2009. (fulltext).
 9. Karin Lindström och John Wedin. Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform: Vad skulle det innebär att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Lena Ståhl, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 032, 2009. (fulltext).
 10. Sofie Lundborg. Drivers for Successful Multimedia Services in the Emerging Communication Market: A Study About the Trends in the Market and the Possibilities with IMS in the Future. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Åsa Carlson, examinator: Roland Bol, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 031, 2009. (fulltext).
 11. David Moody. Application Pressure for an Electronic Brake System: Estimation and Implementation of a Recursive Filter. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Daniel Frylmark, examinator: Alexander Medvedev, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 039, 2009. (fulltext).
 12. Staffan Persson. Kvarnkretssimulering för test av styrsystem. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Torbjörn Viklund, examinator: Alexander Medvedev, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 09 042, 2009. (fulltext).
 13. Hannes Rutqvist. Internet Marketing for Non-Profits: Mapping Behaviors to Outline Strategies. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Justin Pearson, examinator: Mats Daniels, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 029, 2009. (fulltext).
 14. Gustav Rydeman. Decision Support for Work Flow Control in a Warehouse Management System. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Peter Eriksson, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 09 047, 2009. (fulltext).
 15. Jenny Sirland. Realistisk restidsberäkning för comodal reseplanering. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Stefan Myhrberg, examinator: Roland Bol, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 010, 2009. (fulltext).
 16. Jon Werkander. Erfarenhetsrapportering vid Forsmarks Kraftgrupp AB: Utvärdering av erfarenhetsåterföringsprocessen samt utveckling av ett systemstöd. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Jon Löfström, Conny Östlund, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 006, 2009. (fulltext).
 17. Andreas Wikensjö. Performance Optimisation with a Real-Time Database. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Mattias Jakobsson, examinator: Tore Risch, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 021, 2009. (fulltext).
 18. Filip Åsblom. Wiki as a Collaboration and Information Tool in Business: Analysis and Implementation. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Tomas Mundt-Petersen, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 09 017, 2009. (fulltext).

2008

 1. Carl-Henrik Arvidsson. Finding Representations of People from Web Appearances. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Markus Bylund, examinator: Arnold Pears, Elisabet Andésdóttir, UPTEC STS nr 08 031, 2008. (fulltext).
 2. Leonard Bachner. Projektering av passersystem: En studie i användarstöd vid offertarbete för ARX passersystem. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Petter Bergström, examinator: Olle Ericsson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 030, 2008. (fulltext).
 3. Arvid Bergsten och Daniel Zetterberg. Traffic Route Guidance using Feedback of Predicted Travel Times: Improving Travel Times in the Berlin Traffic Network. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Kai Nagel, examinator: Bengt Carlsson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 021, 2008. (fulltext).
 4. Petra Bernhoff. System Identification and Control of an Irrigation Channel with a Tunnel. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Erik Weyer, examinator: Bengt Carlsson, Elisabat Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 009, 2008. (fulltext).
 5. Johannes Borgehammar. The Other Shore of Offshoring: Current and Future Projects at a Global Delivery Center. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Wan Feng, examinator: Anders Berglund, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 022, 2008. (fulltext).
 6. Christoffer Edkvist. Beslutsstöd för marknadscontrollers: En fallstudie av informationsbehov hos kundföretag. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Daniel Bolin, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 08 016, 2008. (fulltext).
 7. Tove Grufman. Riskbedömning och riskhantering i samband med vägbyggen. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Göran Sohlberg, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 014, 2008. (fulltext).
 8. Gustav Hedberg. Adaptiv temperaturreglering av bostadshus. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Stefan Larsson, examinator: Bengt Carlsson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 020, 2008. (fulltext).
 9. Caroline Hägglund. Design of a Driver-Vehicle Interface for Local Surrounding World Information in Intersections. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Niklas Adolfsson, Johannes Agardh, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 015, 2008. (fulltext).
 10. Erica Härefors. Use of Large Screen Displays in Nuclear Control Room. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Gisle Andresen, Magnhild Kaarstad, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 024, 2008. (fulltext).
 11. Rebecka Janols. A Usability Study in Primary Care: Conceptual Design of the Representation of Health Problem in Computer Based Medical. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Martin Wiman, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 012, 2008. (fulltext).
 12. Mattias Karlsson. Towards a Resilient Production System: Strategy for Implementation of Business Continuity Planning. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Elisabet Altin, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 08 002, 2008. (fulltext).
 13. Niklas Molin. To Calculate with Averages: What is a Good Result in the Absence of the Correct?. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Mats Holmberg, examinator: Torsten Söderström, Elisabet Andésdóttir, UPTEC STS nr 08 029, 2008. (fulltext).
 14. Jonas Myhr. Supporting Collaboration in Dispersed Organisations using Computer Software: eCollaboration in AstraZeneca. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Marybeth Ferrante, examinator: Arnold Pears, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 017, 2008. (fulltext).
 15. Johan Månsson Lindström. Soft Softer Sopho: Utformning av ett användbart användargränssnitt för mjukvarutelefoner. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Rickard Jonsson, examinator: Anders Jansson, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 08 006, 2008. (fulltext).
 16. Daniel Norin. Hur organiserar forskare sitt material?: Personlig informationshantering i en vetenskaplig forskningsmiljö. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Anders Jansson, examinator: Erik Borälv, Elisabet Andrésdottir, UPTEC STS nr 08 019, 2008. (fulltext).
 17. Jon-Erik Olsson och Jimmy Sandell. Strategic Business Intelligence at Toyota Material Handling Europe. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Peter Hyltberg, examinator: Roland Bol, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 032, 2008. (fulltext).
 18. Sofia Persson. Design of a Health Issue Focused Patient Overview: A User-centred Approach to Increase Situation Awareness. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Martin Wiman, examinator: Bengt Sandblad, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 008, 2008. (fulltext).
 19. Per Pettersson. Numerical Analysis of Burgers' Equation with Uncertain Boundary Conditions using the Stochastic Galerkin Method. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Gianluca Iaccarino, Jan Nordström, examinator: Per Lötstedt, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 011, 2008. (fulltext).
 20. Ester Veibäck. Säkerhetsanalys av brandbekämpning i kritiska utrymmen på Forsmark 1. Examensarbete (Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle), handledare: Johan Sandstedt, examinator: Bengt Carlsson, Elisabet Andrésdóttir, UPTEC STS nr 08 026, 2008. (fulltext).

Uppdaterad  2015-08-20 14:37:46 av Anneli Folkesson.