Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Lotsprojektet

Vad är Lotsprojektet?

Under höstterminen erbjuds studenterna i första årskursen på DVk- och IT-programmen en egen handledare som hjälper eller lotsar (vägleder) dem genom första terminen på utbildningen. Handledarna är studenter i högre årskurser i respektive program och varje handledare ansvarar för ca 10-12 förstaårsstudenter. Lotsningen är en social aktivitet som ska leda till ett större socialt kontaktnät samt en snabbare insikt i vad universitetsstudier innebär och hur studiesituationen kan hanteras på ett bra sätt. Det innebär att förstaårsstudenterna kommer bli lotsade rätt in i djungeln av kurshandledare, SI, obligatoriska inlämningsuppgifter, lektioner, laborationer, omtentor, stresshantering och studievägledning. Meningen med lotsningen är också att hitta livet utanför studierna, dvs lotsgruppen kommer även ha rent sociala aktivkteter, till exempel matlagning, studiebesök, lasergame och nations- eller restaurangbesök.

Lotsarna har en handledare på institutionen som har kontakt med lärarna under hela terminen. Lärarna kan t.ex. inkomma med önskemål om peppning inför deadlines och diskussioner kring studieteknik, så att Lotsarna kan ta upp detta under mötena med studenterna. I gengäld kan lärarna att få direkt återkoppling kring hur kursen fungerar och upplevs av studenterna, som ett komplement till kursvärderingarna.

Uppdaterad  2015-12-15 18:07:41 av Anneli Folkesson.