Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Ett dokument till lärarna från Lotsarna

Om Lotsprojektet

Lotsprojektet för KandDv och ITP går ut på att förstaårsstudenterna delas in i grupper om ca 6-7 studenter, och varje grupp får en äldre student som Lots. Grupperna har möten c:a en gång i veckan under höstterminen och träffas ett par gånger i början av vårterminen. Lotsen informerar om hur utbildningen och institutionen fungerar, svarar på frågor angående arbetet som student, diskuterar med studenterna om exempelvis tentamensförberedelser och samlar ihop deras synpunkter. Alla lotsar, samt Lotshandledaren träffas en gång i veckan för att utbyta erfarenheter och diskutera vad som behöver göras.

Vad kan jag förvänta mig från lotsarna?

Rapporter från lotsarna

Eftersom Lotsarna träffar studenterna regelbundet och i mindre grupper kommer ofta synpunkter på kurserna fram som studenterna inte har meddelat läraren. Om det på samordningsmöten visar sig att synpunkterna är allmänt spridda kan du som lärare förvänta dig att vi meddelar dem vidare till dig. Eftersom vi får veta vad studenterna tycker i förtroende meddelar vi inte vilka individuella studenter som framfört en viss åsikt.

Information till studenterna

Om det är något som du anser vore bra att vi tog upp i mindre grupper med studenterna får du gärna be oss göra det. Det kan röra sig om information du vill se till att studenterna verkligen tar till sig, eller att ta reda på varför få studenter lämnat in en viss uppgift i tid, etc. Vi bedriver inte stödundervisning men vi kommer att stödja studenterna i deras arbete att skapa goda studievanor.

Hur kan jag kommunicera med lotsarna

Hör gärna av dig om det är något du undrar över!

  • Du kan kontakta Lotshandledaren Aletta Nylén på telefon 7122 eller aletta@it.uu.se.

Om du vill veta mer om projektet, vilka som är inblandade osv, kan du läsa klicka på följande länk:
studentingång.

Vänliga hälsningar,
Aletta


Uppdaterad  2009-11-16 10:53:11 av Aletta Nylén.