Master i
Tillämpad beräkningsvetenskap

Master i tillämpad beräkningsvetenskap

Idag spelar matematiska och statistiska modeller, datorer och simuleringar en nyckelroll inom naturvetenskap och teknik: Det är ett sätt att söka ny kunskap och nya produkter. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig möjlighet att bygga vidare på dina tidigare kunskaper från en naturvetenskaplig eller teknisk kandidatutbildning, men nu men inriktning mot datorberäkningar, simuleringar och matematisk/statistisk modellering.


Tillämpad beräkningsvetenskap ligger i skärningspunkten mellan teknik/naturvetenskap, matematik och datavetenskap

Computational science Computational science Computational science Computational science