Genusmedveten
förändring i
beräkningsvetenskap

Detta projekt är nu avslutat. Projektet syftade till att genomföra en genomgripande förändring av grundläggande kurser i beräkningsvetenskap. Förändringen skedde på ett genusmedvetet sätt för att göra kurserna mer attraktiva för kvinnliga studenter, och för att på detta sätt bredda rekryteringsbasen för kurserna, ämnet och för de program där kurserna ingår.

På längre sikt ser vi denna omarbetning som en del i en större förändringsprocess av civilingenjörsutbildningarna. Projektet finansierades av NSHU, myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Ursprunglig projektansökan finns under Länkar (i vänstermarginalen).

Projektet har redovisats vid ett flertal konferenser och seminarier, bl.a. följande tillfällen:

Här hittar du projektets slutrapport.