Institutionen för informationsteknologi

Anmälan till Masterskurser - Våren 2019

Hur man ansöker om kurser INOM en masterprogrammet med hjälp av antagning.se

Programmens utbildningsplaner

Datavetenskap
Concurrency and Parallel Programming
Tillämpad beräkningsvetenskap
Inbyggda system

  1. Gå till IT-institutionens webb-sida: http://www.it.uu.se/student/programmes_and_courses
  2. Klicka på: Kurser - Vår 2019
  3. den sidan hittar du alla kurser som ges på institutionen.
  4. Markera de kurser du vill ta och notera vilken anmälningskod de har. Till exempel:
    Högprestandaprogrammering, 10 hp: UU-62013
    Krav inom agil utveckling, 5 hp: UU-61607
  5. Öppna en ny sida och gå till https://www.antagning.se/se/start och följ instruktionerna där.

När du loggar in på antagning.se kom ihåg att använda dina uppgifter från Uppsala universitet. Annars vet inte antagning.se att du är programstudent. Om du fortfarande har problem kan du kontakta en studentrådgivare

Hur man ansöker till kurser UTANFÖR ett program med antagning.se

Om du vill söka kurser utanför ditt program måste du använda https://www.antagning.se/se/start.

Uppdaterad  2018-10-09 11:11:47 av Liselott Dominicus van den Bussche.