Institutionen för informationsteknologi

Anmälan till kurser inom våra masterprogram - Våren 2021

Alla måste anmäla sig till kurser, även programstudenter.

Som student vid ett program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten måste du i tid anmäla dig till samtliga kurser inom programmet. Det gäller även obligatoriska kurser och kurser med platsgaranti. Du måste även svara på ditt antagningsbesked i tid. Anmälan görs på antagning.se.

Som programstudent är det viktigt att hålla sig uppdaterad om programmets studieplan. Där finns den rekommenderade studiegången presenterad.

Programmens studieplaner

Datavetenskap
Concurrency och parallellprogramming
Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling
Tillämpad beräkningsvetenskap
Inbyggda system
Bildanalys och maskininlärning
Dataanalys: Data engineering
Dataanalys: Maskininlärning och statistik

När du loggar in på antagning.se kom ihåg att använda dina uppgifter från Uppsala universitet. Annars vet inte antagning.se att du är programstudent. Om du fortfarande har problem kan du kontakta en studievägledare

Uppdaterad  2020-09-18 12:27:57 av Liselott Dominicus van den Bussche.