Kom igång

Kursen Operativsystem och processorienterad programmering (1DT096) avslutats under period 4 med ett projekt.

Uppstart

Projektdelen av kursen inleds med en föreläsning tisdagen 27/3 med övergripande information om projektet.

Projektgrupper

Nya projektgrupper kommer bildas av Karl och Aletta. På kursens sida i Studentportalen kan du se vilken projektgrupp du tillhör.

Supergrupper

Projektgrupperna är indelade i tre supergrupper med tre projektgrupper vardera. Projekten inom en supergrupp kommer att opponera på varandra under hela projektet. Varje grupp kommer på detta sätt att få tillgång till synpunkter från två andra grupper.

Projektförslag

Ni kommer inte få ett färdigt problem att arbeta med under projektet. Varje grupp måste själva arbeta fram ett eget projektförslag och få det godkänt av Karl och Aletta.

Muntlig redovisning

Det första steget är att genomföra en muntlig presentation av projektförslaget tisdag 10/4.

Reflektion på muntlig redovisning

Efter den muntliga presentationen av projektförslag skall varje student lämna in en kort reflektion. Instruktioner och inlämning finns i Studentportalen.

Deadline för inlämning: fredag 13/4, kl 12:00.

Skriftligt projektförslag

Under steg två skall gruppen arbeta vidare med sitt projektförslag i form av en skriftlig rapport. Instruktioner och inlämning finns i Studentportalen.

Deadline för inlämning: fredag 13/4, kl 12:00.