Milstolpe 2

tisdag 8/5 och onsdag 9/5

Tisdag 8/5 och onsdag 9/5 träffas projekgrupperna tre och tre tillsammans med Karl och Aletta för ett möte.

 • Grupperna har delats in i supergrupper om tre projektgrupper vardera.
 • En grupp diskuterar och visar status på projeket och de andra två grupperna agerar bollblank (opponenter), sedan byter grupperna roller med varandra.
 • Varje grupp har max 25 minuter till sitt förfogande inklusive frågor från och diskussion med de två opponerande grupperna.
 • Opponenterna bör ställa frågor löpande under presentationen och inte i slutet av presentationen.

Slides

Varje grupp skall förbereda slides (eller liknande) som stöd för presentationen.

 • Tänk på att använda tillräckligt stor fontstorlek.
 • Tänk på att göra figurer på till exempel systemarkitekturen så stora och tydliga som möjligt.

Utrustning

Varje grupp ansvarar själva för att ta med bärbar dator för demo mm. Adapter för inkoppling av Macbook till projektor kommer finnas tillgänglig för de som behöver.

Testa innan

Testa i god tid innan presentationen att ni kan koppla in den dator ni tänker använda och få upp en bild på projektorn. Kontrollera om figurer, text mm är tillräckligt stora för att att kunna tydas från bakre raden, om inte, ändra och testa igen.

Personlig utveckling

Vi är alla olika. Vissa trivs bättre med att prata inför andra och vissa trivs inte alls. Ett beprövat sätt att bli bättre på något är att öva. Var och en bör därför fundera igenom följande punkter:

 • Känner du att du varit mindre aktiv än andra i gruppen under tidigare presentationer på kursen bör du försöka ta en mer aktiv roll denna gång.
 • Har du tagit stor plats under tidigare presentationer på kursen bör du försöka ta en mindre aktiv roll denna gång och i stället stötta och släppa fram andra i gruppen.
 • Brukar du memorera exakt ord för ord vad du skall säga bör du försöka prata mer fritt denna gång.
 • Brukar du prata direkt ur ett skrivet manus bör du försöka prata utan manus denna gång.
 • Känner du att det är svårt att slappna av och titta upp på publiken bör du försöka jobba medvetet på den biten.

Några tips:

 • En stor fördel är att ni kan välja att prata om något ni själva gjort och tala utifrån egna erfarenheter - utnyttja det.
 • Prata och förklara utifrån en bild eller diagram.
 • Förklara vad ni tänker visa på demonstrationen och sedan prata under demonstrationen medans andra sköter det tekniska. Till exempel “Här ser vi hur Anders loggar in …“.
 • Ett knep är att beskriva ett problem, hur ni tänkte för att hitta olika lösningar och vilken lösning valde ni till slut. För- och nackdelar med vald lösning.

Schema

Mötet äger rum tisdag 8/5 och onsdag 9/5 i projektrummet P1245. I tabellen nedan anges vilka supergrupper som skall träffas när.

Dag Tid Supergrupp
Tisdag 8/5 13:15 - 14:45 Semikolon
Tisdag 8/5 15:15 - 16:45 Punkt
Onsdag 9/5 10:15 - 11:45 Komma

Agenda för mötet

Detta är den rekommenderade agendan för mötet. Ordningen visar även prioritering med det viktigaste först. Får ni ont om tid eller kör fast, försök beta av uppifrån och ner.

 1. Formalia - Berätta vilken grupp ni är, vilka medlemmar som är närvarande och vilka som eventuellt är frånvarande.
 2. Kort introduktion där ni berättar vad projektet går ut på och vilka huvudsakliga teknologier (programmeringsspråk mm) ni använder er av.
 3. Vad har hänt sedan milstolpe 1?
  • Vilken funktionalitet fanns på plats vid milstolpe 1?
  • Vilka mål sattes upp inför milstolpe 2?
  • Hur har arbetet planerats och olika uppgifter fördelats - vem har gjort vad? Här skall varje medlem kort med egna ord berätta om sitt bidrag. I förekommande fall, redogör även för genomförd inläsning.
  • Vilka har varit de största utmaningarna under arbetet fram till milstolpe 2?
  • Vilka mål har uppnåtts? Kanske har ni hunnit med mer än vad ni planerade? Kanske har ni hunnit med mindre än planerat?
 4. Kort visa och diskutera den senaste versionen av systemarkitekturen med fokus på eventuella förändringar sedan milstolpe 1.
 5. Kort demonstration där ni berättar om och visar den senaste stabila versionen av systemet. Relatera gärna till uppsatta mål och systemarkitekturen under demonstrationen.
 6. Kort visa vilken automatik som finns på plats (fokusera på sådant som inte fanns på plats vid milstolpe 1) för:
  • kompilering.
  • test (EUnit, JUnit eller liknande).
  • generering av dokumentation (tex mha EDoc, JavaDoc, PyDoc eller LaTex/TeX).
  • Uppstädning (make clean eller liknande).
 7. Reflektion på gruppens arbete.
  • Vad har fungerat bra och vad kan förbättras?
  • Vid behov - uppdatering av gruppkontraktet.
 8. Mål för för genrepet av den muntliga slutredovisningen, tisdag 22/5.