What's on this page

Top of page

Översikt

Vecka Dag Datum Aktivitet Tid Beskrivning
13 Tisdag 27/3 Föreläsning 15:15 - 17:00 Uppstart av projektet
15 Tisdag 10/4 Workshop 09:15 - 17:00 Muntlig presentation av projektförslag
15 Onsdag 11/10 Workshop 10:15 - 12:00 Muntlig presentation av projektförslag
15 Fredag 13/4 Deadline 12:00 Inlämning i Studentportalen av skriftligt projektförslag
15 Fredag 13/4 Deadline 12:00 Inlämning i Studentportalen av reflektion på den munliga presentationen av projektförslaget
16 Onsdag 18/4 Handledning 10:15 - 12:00 Handledning 1
17 Tisdag 24/4 Muntlig presentation 10:15 - 15:00 Milstolpe 1
18 Onsdag 2/5 Handledning 13:15 - 15:00 Handledning 2
18 Onsdag 2/5 Deadline 12:00 Inlämning i Studentportalen av utkast 1 (inledning och systembeskrivning) av skriftlig slutrapport
18 Torsdag 3/5 Workshop 10:15 - 12:00 Workshop 1 om tekniskt och vetenskapligt skrivande (inledning och systembeskrivning)
19 Tisdag 8/5 Muntlig presentation 13:15 - 17:00 Milstolpe 2
19 Onsdasg 9/5 Muntlig presentation 10:15 - 12:00 Milstolpe 2
20 Onsdag 16/5 Handledning 10:15 - 12:00 Handledning 3
21 Måndag 21/5 Muntlig presentation 13:15 - 17:00 Genrep av den muntliga slutredovisningen
21 Måndag 21/5 Deadline 23:59 Inlämning i Studentportalen av utkast 2 (resultat och avslutning) av skriftlig slutrapport
21 Tisdag 22/5 Muntlig presentation 10:15 - 16:0 Genrep av den muntliga slutredovisningen
21 Onsdag 23/5 Workshop 10:15 - 12:00 Workshop 2 om tekniskt och vetenskapligt skrivande (resultat och avslutning)
21 Fredag 25/5 Deadline 10:00 Inlämning i Studentportalen av utkast 3 till skriftligt slutrapport
22 Måndag 28/5 Deadline 17:00 Inlämning i Studentportalen av kamratåterkoppling på utkast 3 av den skriftliga slutrapporten
22 Tisdag 29/5 Muntlig presentation 09:00 - 16:00 Slutredovisning av projektet
22 Onsdag 30/5 Deadline 08:00 Slutinlämning i Studentportalen av den skriftliga slutrapporten
22 Onsdag 30/5 Deadline 08:00 Inlämning i Studentportalen av lärjournal
22 Onsdag 30/5 Deadline 08:00 Inlämning i Studentportalen av slutreflektion
22 Torsdag 31/5 Seminarium 08:15 - 12:00 Återkoppling på den skriftliga slutrapporten
22 Torsdag 31/5 Seminarium 15:00 - 17:00 Återkoppling på den skriftliga slutrapporten
22 Fredag 1/6 Seminarium 08:15 - 17:00 Återkoppling på den skriftliga slutrapporten