What's on this page

Top of page

Handledning 2

Onsdag 2/5 2018

Onsdag 2/5 träffar Karl varje projektgrupp för en 15 minuters avstämning där vi tillsammans diskuterar hur gruppen på bästa sätt kan göra lämpliga avgränsningar och planera inför milstolpe 2 tisdag 8/5 och onsdag 9/5.

Schema

Grupperna träffas enligt följande schema.