Institutionen för informationsteknologi

Höstterminen 2018 är indelad i två perioder - period 1 och period 2


Period 1

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer I, 5 hp UU-11000 1DL210 DVM, LÄR, MaK, SPTM, STS, X Parosh Abdullah 3/9, kl 15.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Artificiell intelligens, 5 hp UU-11010 1DL340 DVM, ISM, IT, SPTM, STS Michael Ashcroft 4/9, kl 15.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska
Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige, 5 hp UU-11210 1DT032 DVM Anders Berglund Introduktion 27/8, kl 13.15, 1211, ITC Engelska Joint section
Avancerade numeriska metoder, 10 hp UU-12000 1TD050 F, TBM Ken Mattsson 3/9, kl 13.15, sal 1213, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-12018 1TD395 IT, X Per Wahlund
Robin Eriksson
3/9, kl 09.15, sal 4101, Ångström Svenska
Beräkningsvetenskap III, 5 hp UU-12002 1TD397 IT, MaK, STS, TBM, W Jarmo Rantakokko 4/9, kl 13.15, 1111, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap KF, 5 hp TD399 1TD399 FyK, LÄR Stefan Pålsson 11/9, kl 09.15, sal 80121 Ångström Svenska Period 1-2
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp UU-12017 1TD045 TBM Stefan Pålsson 3/9, kl 13.15, sal 2345, ITC Engelska
Databasteknik I, 5 hp UU-11018 1DL301 DVK, DVM, F, LÄR, MaK, XM Georgios Fakas 6/9, kl 15.15, Polhemsalen 10134, Ångström Engelska
Datakommunikation I, 5 hp UU-11230 1DT052 DVM, LÄR Christian Rohner 4/9, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Datakommunikation och distribuerade system, 10 hp UU-11200 1DT102 DVK, IT Christian Rohner 4/9, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska Period 1-2
Datavetenskapens didaktik, 10 hp UU-11234 1DT061 DVM, IT Anders Berglund 10/9, kl 15.15, sal 1146, ITC Engelska per 1-2
Datorarkitektur I, 7.5 hp UU-11206 1DT016 DIST Mehdi Alipour
Hassan Muhammad
10 september Engelska per 1-2 Distanskurs
Datorarkitektur I, 5 hp UU-11201 1DT038 F, MaK David Black-Schaffer 4/9, kl 10.15, Mässen 6140, ITC Engelska
Datormoln med tillämpningar, 10 hp UU-12011 1TD265 DVM, IT, TBM Salman Toor
Andreas Hellander
4/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska
Empirisk modellering, 10 hp UU-11810 1RT890 E, STS, W Andreas Svensson 3/9, kl 15.15, sal 2347, ITC Svenska
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering, 5 hp UU-12010 1TD186 F, MaM, STS, TBM Lina von Sydow
Slobodan Milovanovic
3/9, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Funktionell programmering I, 5 hp UU-11006 1DL330 DVM, MaK Tjark Weber 3/9, kl 10.15, sal 1111, ITC Engelska
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering, 15 hp UU-11033 1DL580 DVM, IT Konstantinos Sagonas ? Engelska
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 20 hp UU-11023 1DL221 DVK, IT Tobias Wrigstad 3/9, kl 10.15, sal 1311, ITC Svenska Period 1-2
Informationsteknologi, 7.5 hp UU-11209 1DT006 NÄT Amie Norden 17 sept Engelska per 1-2, distanskurs
Informationsutvinning I, 5 hp UU-11031 1DL360 DVM, F, IT, STS Kjell Osborn 3/9, 08.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Introduktion till informationsteknologi, 10 hp DT051 1DT051 DVK, IT Lars-Åke Norden 3/9, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska
Introduktion till parallellprogrammering, 5 hp UU-11013 1DL530 DVM, IT Konstantinos Sagonas 3/9, kl 08.15, sal 1211, ITC Engelska
Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik, 10 hp TD349 1TD349 XM David Berger 4/9, kl 08.15, sal 1213, ITC Engelska period 1-2
Introduktion till studier i inbyggda system, 5 hp UU-11211 1DT086 ISM Pontus Ekberg Intro 27/8, kl 10.15, sal 1245, ITC Engelska Joint section
IT i samhället, 15 hp UU-11205 1DT012 DVM, IT Åsa Cajander
Mats Daniels
Anne-Kathrin Peters
5/9, kl 15.15, sal 6K1113, Ångström Engelska per 1-2
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering, 10 hp UU-11012 1DL441 DVM, ISM, IT Pierre Flener 3/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska per 1-2
Kommunal och industriell avloppsvattenrening, 5 hp UU-11811 1RT361 W, X Bengt Carlsson 3/9, kl 13.15, Hambergsalen, Geocentrum Svenska
Medicinsk informatik, 5 hp UU-11601 1MD030 DVM, IT Robin Strand 4/9, kl 10.15, sal 2345, ITC Engelska
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, 5 hp UU-11007 1DL251 DVM, IT, MaK, SPTM, STS, X Davide Vega Aurelio 3/9, kl 13.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara, 10 hp UU-11204 1DT059 DVM, ISM, IT Bengt Jonsson 5/9, kl 13.15, sal 1145, ITC Engelska
Modellering för kombinatorisk optimering, 5 hp UU-11004 1DL451 DVM, IT Pierre Flener 3/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-11602 1MD016 DVM, MaK, NÄT Iordanis Kavathatzopoulos 3 september Engelska
Numeriska metoder och simulering, 5 hp UU-12036 1TD403 IT Michael Thuné 3/9, kl 10.15, sal 2446, ITC Svenska?
Perception och visuell design, 5 hp UU-11610 1MD025 DVM, IT Mats Lind 3/9, kl 08.15, sal 2446, ITC Engelska
Perception och visuell design, 15 hp UU-11609 1MD028 HCIM Mats Lind 3/9, kl 08.15, sal 2446, ITC Engelska
Programmering, 10 hp UU-11232 1DT042 STS Joachim Parrow 3/9, kl 13.15, sal 2446, ITC Svenska Period 1-2
Programmering av effektiva parallella program, 5 hp UU-11028 1DL560 DVM, IT Johan Janzén 4/9, kl 13.15, sal 1213, ITC Engelska
Programmering, bryggningskurs, 10 hp UU-12008 1TD046 DVM, TBM Ben Blamey 4/9, kl 11.15, sal 1111, ITC Engelska per 1-2
Programmeringsteknik I, 5 hp UU-12019 1TD433 FyK, MaK, Q Johan Öfverstedt 4/9, kl 13.15, sal 2347, ITC Svenska
Programmeringsteknik II, 5 hp UU-12021 1TD722 F, X Tom Smedsaas 3/9, kl 13.15, Polhemsalen 10134, Ångström Svenska
Programmeringsteori, 10 hp UU-11218 1DT034 DVM, MaK Mohamed Faouzi Atig 10/9, kl 10.15, sal 1245, ITC Engelska per 1-2
Projekt DV, 30 hp UU-11229 1DT054 DVM, FRI Stefanos Kaxiras 5/9, kl 13.15, sal 1212, ITC Engelska per 1-2
Realtidssystem, 10 hp UU-11202 1DT004 DVM, F, ISM, IT Pontus Ekberg 5/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska
Realtidssystem, 5 hp UU-11203 1DT063 DVM Pontus Ekberg 5/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska
Reglerteknik I, 5 hp UU-11804 1RT490 MaK, STS, X Hans Rosth 3/9, kl 10.15, sal 4101, Ångström Svenska?
Reglerteknik II, 5 hp UU-11807 1RT495 E, F, ISM, IT, STS, W Hans Rosth 4/9, kl 13.15, Siegbahnsalen 10101, Ångström Engelska
Reglerteknik III, 5 hp UU-11806 1RT496 E, F, STS Alexander Medvedev 3/9, kl 15.15, sal 6K1113, Ångström Engelska
Semantik för programmeringsspråk, 5 hp UU-11001 1DL311 DVK, DVM Lars-Henrik Eriksson 4/9, kl 13.15, sal 1211, ITC Engelska
Skriptprogrammering, 5 hp UU-12016 1TD328 X, XM Ben Blamey 4/9, kl 11.15, sal 1111, ITC Engelska
Spektral signalbehandling, 5 hp UU-11805 1RT605 F, FRI, ISM Marcus Björk 3/9, kl 13.15, sal 1112, ITC Engelska
Underhållsprogrammering, 5 hp UU-11024 1DL601 DVM, IT Johannes Borgström 3/9, kl 13.15, sal 1111, ITC Engelska
Vetenskaplig visualisering, 5 hp UU-12020 1TD389 DVM, F, IT, TBM Anders Hast 3/9, kl 10.15, sal 1211, ITC Engelska

Period 2

Överst på sidan

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer II, 5 hp UU-11016 1DL231 DVK, DVM, IT Justin Pearson 30/10, kl 15.15, sal 1311, ITC Engelska
Avancerad funktionell programmering, 5 hp UU-11002 1DL450 DVM, FRI Konstantinos Sagonas 30/10, kl 13.15, sal 1211, ITC Engelska
Avancerad mjukvarudesign, 5 hp UU-11014 1DL242 DVM, IT Francisco Fernandez 30/10, kl 10.15, sal 1211, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-12009 1TD393 EI, F, FRI, MaK, Q Stefan Hellander
Jarmo Rantakokko
Se schema i TimeEdit Svenska
Beräkningsvetenskap KF, 5 hp TD399 1TD399 FyK, LÄR Stefan Pålsson 11/9, kl 09.15, sal 80121 Ångström Svenska Period 1-2
Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp UU-12029 1TD333 DVK Jarmo Rantakokko 30/10, kl 1015, sal 2446, ITC Svenska Per 2-3
Databasteknik I, 5 hp UU-11020 1DL301 DVM, IT, MaK, STS, X, XM Jan Kudlicka 29/10, kl 10.15, Siegbahnsalen 10101, Ångström Engelska
Databasteknik II, 5 hp UU-11029 1DL400 DVM, IT, STS Georgios Fakas 29/10, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Datakommunikation II, 10 hp UU-11222 1DT074 DVM, IT Luca Mottola? Ansv Mats Daniels Engelska Per 2-3
Datakommunikation och distribuerade system, 10 hp UU-11200 1DT102 DVK, IT Christian Rohner 4/9, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska Period 1-2
Datavetenskapens didaktik, 10 hp UU-11234 1DT061 DVM, IT Anders Berglund 10/9, kl 15.15, sal 1146, ITC Engelska per 1-2
Datorarkitektur I, 7.5 hp UU-11206 1DT016 DIST Mehdi Alipour
Hassan Muhammad
10 september Engelska per 1-2 Distanskurs
Datoriserad bildanalys I, 5 hp UU-12030 1TD396 DVM, F, IT, Q, TBM, X, XM Filip Malmberg 31/10, kl 13.15, sal 2347, ITC Engelska
Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv, 5 hp UU-11604 1MD031 STS Mikael Laaksoharju 29/10, kl 15.15, sal 2446, ITC Engelska
Icke-exkluderande design och utvärdering, 15 hp UU-11605 1MD033 DVM, HCIM, IT Lars Oestreicher 31/10, kl 10.15, sal 2344, ITC Engelska
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 20 hp UU-11023 1DL221 DVK, IT Tobias Wrigstad 3/9, kl 10.15, sal 1311, ITC Svenska Period 1-2
Informationsteknologi, 7.5 hp UU-11209 1DT006 NÄT Amie Norden 17 sept Engelska per 1-2, distanskurs
Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik, 10 hp TD349 1TD349 XM David Berger 4/9, kl 08.15, sal 1213, ITC Engelska period 1-2
IT i samhället, 15 hp UU-11205 1DT012 DVM, IT Åsa Cajander
Mats Daniels
Anne-Kathrin Peters
5/9, kl 15.15, sal 6K1113, Ångström Engelska per 1-2
IT-system och människor i samspel, 5 hp UU-11616 1MD017 DVM, HCIM, IT, STS Anders Jansson 31/10, kl 10.15, sal 2446, ITC Engelska
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering, 10 hp UU-11012 1DL441 DVM, ISM, IT Pierre Flener 3/9, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska per 1-2
Kompilatorteknik I, 5 hp UU-11019 1DL321 DVK, DVM, ISM, IT Konstantinos Sagonas 30/10, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Mjukvarutestning, 5 hp UU-11015 1DL610 DVM, IT Justin Pearson 31/10, kl 15.15, sal 1311, ITC Engelska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-11600 1MD016 DVM, MaK Thomas Lind 30/10, kl 13.15, sal 1111, ITC Engelska
Optimeringsmetoder, 5 hp UU-12040 1TD184 DVM, F, FRI, IT, STS, TBM, X Di Yuan 2/11, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Programkonstruktion och datastrukturer, 20 hp DL201 1DL201 DVK, IT Johannes Borgström 29/10, kl 13.15, sal 2247, ITC Engelska Per 2-3
Programmering, 10 hp UU-11232 1DT042 STS Joachim Parrow 3/9, kl 13.15, sal 2446, ITC Svenska Period 1-2
Programmering av inbyggda system, 5 hp UU-11216 1DT106 ISM, IT Philipp Rümmer 29/10, kl 15.15, sal 1146, ITC Engelska
Programmering, bryggningskurs, 10 hp UU-12008 1TD046 DVM, TBM Ben Blamey 4/9, kl 11.15, sal 1111, ITC Engelska per 1-2
Programmeringsteori, 10 hp UU-11218 1DT034 DVM, MaK Mohamed Faouzi Atig 10/9, kl 10.15, sal 1245, ITC Engelska per 1-2
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering, 5 hp UU-11017 1DL541 DVM, IT Dave Clarke 29/10, kl 13.15, sal 1145, ITC Engelska
Projekt DV, 30 hp UU-11229 1DT054 DVM, FRI Stefanos Kaxiras 5/9, kl 13.15, sal 1212, ITC Engelska per 1-2
Projekt i beräkningsteknik, 15 hp UU-12028 1TD316 F Maya Neytcheva Projektplan Engelska
Projekt i datorsystem, 15 hp UU-11215 1DT104 DVM, IT Stefanos Kaxiras Projektplan Engelska
Projekt i mjukvaruutveckling, 15 hp UU-11026 1DL650 DVM, IT Lars-Henrik Eriksson Projektplan
Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap, 15 hp UU-12022 1TD307 FRI, IT, TBM Maya Neytcheva Projektplan Engelska
Reglerteknik I, 5 hp UU-11808 1RT490 E, F, MaK Hans Rosth 29/10, kl 08.15, Polhemsalen 10134, Ångström Svenska
Säkra datorsystem I, 5 hp UU-11213 1DT072 DVM, IT, STS Björn Victor 29/10, kl 13.15, Mässen 6140, ITC Engelska
Tillämpad systemanalys, 5 hp UU-11803 1RT242 MaK, W Hans Rosth 30/10, kl 10.15, Mässen 6140, ITC Svenska
Tillämpade finita elementmetoder, 5 hp UU-12006 1TD056 F, FRI, TBM Murtazo Nazarov 29/10, kl 15.15, sal 1211, ITC Engelska
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp UU-11214 1DT095 DVM, F, ISM Christian Rohner 29/10, kl 10.15, sal 2446, ITC Engelska
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp UU-11240 1DT103 DVM, ISM, IT Christian Rohner 29/10, kl 10.15, sal 2446, ITC Engelska Per 2-3
Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik, 5 hp UU-11212 1DT067 LÄR ? 1/11, kl 13.15, sal 1406, ITC

Uppdaterad  2018-06-20 12:53:30 av Anneli Berglund.