Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Höstterminen 2020 är indelad i två perioder - period 1 och period 2


KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM SPRÅK PERIOD
Algoritmer och datastrukturer I UU-11032 1DL210 FRI LÄR2, X4, STS(IT)3, STM, DVM1, ISM1, MaK3, XM Eng 1
Artificiell intelligens UU-11010 1DL340 FRI STS(IT)5, STM, DVM1, ISM2, IT4, TBM1 Eng 1
Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige 1DT032 EJ DVM1 Eng, saml 1DT086/1DT032 1
Avancerade numeriska metoder UU-12000 1TD050 FRI F5(B), TBM Eng 1
Avancerad probabilistisk maskininlärning UU-11801 1RT705 FRI STS5, F5(B), DVM2 1
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs UU-12017 1TD045 FRI TBM1, MaM1, IMM1 Eng 1
Beräkningsvetenskap II UU-12018 1TD395 FRI X3, DSM1 Eng 1
Beräkningsvetenskap III UU-12002 1TD397 FRI TBM1, F3, MaM1, IT5, MaK3 Eng 1
Data, etik och rätt UU-11011 1DL002 FRI DSM1, IMM1, IT4(A), DVM1 Eng 1
Databasteknik I UU-11018 1DL301 TN+LÄR DVK3, LÄR2, IAM1, DVM1, F4(B), MaK3, IMM1, DSM1 Eng 1
Datakommunikation I UU-11224 1DT052 FRI LÄR2, DVK3, DVM1, ISM1 Eng 1
Datavetenskapens didaktik UU-11234 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Eng, per 1-2 1
Datorarkitektur I UU-11206 1DT016 FRI DIST Eng, per 1-2 1
Empirisk modellering UU-11810 1RT890 TN STS5, ES5, W5 Sve 1
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering UU-12010 1TD186 FRI STS5, F5(B), TBM2, MaM2 Eng 1
Funktionell programmering I UU-11006 1DL330 FRI DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2, MaK3 Eng 1
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering UU-11033 1DL580 DVM2, IT5 Eng, per 1-2 1
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik UU-11023 1DL221 DVK2, IT2 Sve, per 1-2 1
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar UU-11213 1DT110 FRI Distans, LÄR1 Sve, per 1-2 1
Informationsutvinning I UU-11031 1DL360 FRI STS4(IT), F5(B), DVM1, LÄR3 Eng 1
Introduktion till bildanalys 1MD110 EJ IMM1 Eng, per 1-2 1
Introduktion till datorbaserade reglersystem 1RT485 TN ISM1, DVM1 Eng 1
Introduktion till informationsteknologi 1DT051 EJ DVK1, IT1 1
Introduktion till parallellprogrammering UU-11013 1DL530 FRI ISM1, IT4(S), DVM1, LÄR3 Eng 1
Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik 1TD349 EJ XM1 Eng 1
Introduktion till studier i inbyggda system 1DT086 EJ ISM1 Eng, saml 1DT086/1DT032 1
IT i samhället UU-11205 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Eng, per 1-2 1
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering UU-11012 1DL441 FRI DVM1, IT4 Eng, per 1-2 1
Kommunal och industriell avloppsvattenrening UU-11811 1RT361 TN W4, X5 1
Medicinsk informatik UU-11601 1MD030 FRI MT3, DVM1, HCIM? Eng 1
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling UU-11007 1DL251 FRI IT4(D, M, S), STM, DVM1, ISM1, ISM2, (STS), MaK3, LÄR3, STS5 Eng 1
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara UU-11204 1DT059 FRI ISM2, DVM2, IT5 Eng 1
Modellering för kombinatorisk optimering UU-11004 1DL451 FRI IT4, DVM1, ISM1 Eng 1
Människa-datorinteraktion UU-11602 1MD016 FRI NÄT, DVM1, ISM1, ISM2, IMM1, MaK3 Eng 1
Numeriska metoder och simulering UU-12036 1TD403 IT3, DVK3 1
Operativsystem I UU-11208 1DT044 FRI ISM1, F5(I), MaK3 Eng 1
Programmering UU-11035 1DL042 STS2 Sve, per 1-2 1
Programmering av effektiva parallella program UU-11028 1DL560 FRI DVM2, IT5 Eng 1
Programmering för ämneslärare 1DL LÄR1 Sve, per 1-2 1
Programmeringsteknik I UU-12019 1TD433 TN E1, MI2, EI2, Q, MaK2, MaK3 Sve, Eng 1
Programmeringsteknik II UU-12021 1TD722 FRI X3, F4(IS), IAM1, DSM1, IMM1 Eng 1
Programmeringsteknik II för ämneslärare 1TD726 LÄR N, LÄR1 1
Programmeringsteori UU-11218 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Eng, per 1-2 1
Projekt DV UU-11229 1DT054 FRI DVM2 Eng, per 1-2 1
Reglerteknik I UU-11804 1RT490 TN STS3, X4, Q, MaK3 Sve 1
Reglerteknik II UU-11807 1RT495 TN ISM2, W4, IT(I)5, STS4, E4(S), F4(I) Eng 1
Reglerteknik III UU-11806 1RT496 FRI STS, E5(S), F5(I) Eng 1
Semantik för programmeringsspråk UU-11001 1DL311 FRI DVK3, DVM1 Eng 1
Skriptprogrammering UU-12016 1TD328 FRI X4 (sista gången), XM1, ISM1 Eng 1
Underhållsprogrammering UU-11024 1DL601 FRI IT(S)5, DVM2 1
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I UU-12005 1TD322 FRI F5(B) 1
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II UU-12012 1TD326 FRI Eng, per 1-2 1

Period 2

Överst på sidan

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM SPRÅK PERIOD
Algoritmer och datastrukturer II UU-11016 1DL231 FRI DVK3, LÄR2, IT4(S), DVM1, IMM1, X Eng 2
Avancerad funktionell programmering UU-11002 1DL450 FRI DVM1 Eng 2
Avancerad mjukvarudesign UU-11014 1DL242 FRI IT4(D, M, S), DVM1 Eng 2
Beräkningsvetenskap I UU-12009 1TD393 TN F1, X2 BI, MT2, IAM1, BiK, BI, MaK3 2
Databasteknik I UU-11020 1DL301 TN+LÄR IT3, X3, XM1, STS(IT)3, IAM1, DVM1, DSM1, IMM1, MaK3 Eng 2
Databasteknik II UU-11029 1DL400 FRI IAM1, DVM1, STS, LÄR3, IT4 Eng 2
Datakommunikation II UU-11222 1DT074 FRI IT4(D), DVM1, ISM1 Eng, per 2-3 2
Datavetenskapens didaktik Course starts in period(s) [1] 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Eng, per 1-2 2
Datorarkitektur I Course starts in period(s) [1] 1DT016 FRI DIST Eng, per 1-2 2
Datorarkitektur I Course starts in period(s) [1] 1DT038 FRI F4(I), MaK3? Eng 2
Datoriserad bildanalys I UU-12030 1TD396 FRI X4, DVM1, IT4, F4(B), XM Eng 2
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering Course starts in period(s) [1] 1DL580 DVM2, IT5 Eng, per 1-2 2
Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv UU-11604 1MD031 STS(IT)3 Eng 2
Icke-exkluderande design och utvärdering UU-11605 1MD033 FRI IT5(M), DVM2, HCIM Eng 2
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik Course starts in period(s) [1] 1DL221 DVK2, IT2 Sve, per 1-2 2
Inbyggda styrsystem, projekt UU-11808 1RT911 ISM2, IT5(I) Eng 2
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Course starts in period(s) [5, 1, 3] 1DT110 FRI Distans, LÄR1 Sve, per 1-2 2
Introduktion till bildanalys Course starts in period(s) [1] 1MD110 EJ IMM1 Eng, per 1-2 2
IT i samhället Course starts in period(s) [1] 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Eng, per 1-2 2
IT-system och människor i samspel UU-11616 1MD017 FRI IT4(M), DVM1, HCIM, LÄR3 Eng 2
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering Course starts in period(s) [1] 1DL441 FRI DVM1, IT4 Eng, per 1-2 2
Kompilatorteknik I UU-11019 1DL321 FRI DVK3, LÄR2?, DVM1, ISM1, ISM2, IT4 Eng 2
Komplexa system i teknik och samhälle - teknik UU-14441 1TE681 STS 2
Mjukvarutestning UU-11015 1DL610 FRI IT4(M, S), DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2 Eng 2
Människa-datorinteraktion UU-11600 1MD016 FRI MT1, MaK3, ISM1, ISM2, DVM1 Eng 2
Optimeringsmetoder UU-12040 1TD184 FRI STS4, F4(B), DVM1, FEM1, IT4, IMM1, DSM1 Eng 2
Programkonstruktion och datastrukturer Course is not available 1DL201 EJ DVK1, IT1 Eng, per 2-3 2
Programmering för ämneslärare Course is not available 1DL LÄR1 Sve, per 1-2 2
Programmering i Python UU-12023 1TD327 ES3, XM1 Eng 2
Programmeringsteori Course starts in period(s) [1] 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Eng, per 1-2 2
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering UU-11017 1DL541 FRI DVM1(CoPa), DVM1, ISM1, ISM2, IT4 Eng 2
Projekt DV Course starts in period(s) [1] 1DT054 FRI DVM2 Eng, per 1-2 2
Projekt i beräkningsteknik UU-12028 1TD316 TN F5(B) Eng 2
Projekt i datorsystem UU-11215 1DT104 TN IT5(D) Eng 2
Projekt i mjukvaruutveckling UU-11026 1DL650 TN IT5(S) 2
Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap UU-12022 1TD307 FRI IT5, TBM2 Eng 2
Realtidssystem Course starts in period(s) [1] 1DT004 FRI ISM1, IT4(I), F5(I), DVM1 Eng 2
Realtidssystem I Course starts in period(s) [1] 1DT063 FRI DVM1 Eng 2
Reglerteknik I UU-11809 1RT490 TN E3, F3, IT4(I), Q, MaK3 Sve 2
Statistisk maskininlärning Course starts in period(s) [3] 1RT700 FRI DSM1, IMM1, VTM2 (2021), IT4(A), DVM1 Eng 2
Säkra datorsystem I UU-11209 1DT072 FRI DVK3, STS(IT)4, IT(Ds)4, LÄR3, DVM1, ISM2 Eng 2
Tillämpade finita elementmetoder UU-12006 1TD056 FRI MaM1 2
Tillämpad systemanalys UU-11803 1RT242 TN W3, MaK3 Sve 2
Vetenskaplig visualisering Course starts in period(s) [1] 1TD389 FRI X4, DVM1, IT4, F4(B), XM Eng 2
Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik UU-11212 1DT067 FRI LÄR2 Sve 2
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II UU-12014 1TD326 FRI Eng, per 1-2 2
Uppdaterad  2021-03-08 10:39:53 av Jarmo Rantakokko.