Institutionen för informationsteknologi

Höstterminen 2017 är indelad i två perioder - period 1 och period 2


Period 1

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer I, 5 hp UU-11000 1DL210 MASTER, STS Parosh Abdullah 4/9, Kl 13.15, Sal 2347 ITC Engelska
Artificiell intelligens, 5 hp UU-11010 1DL340 DVM, FRI, IT Michael Ashcroft 28/8, Kl 15.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska
Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige, 5 hp UU-11210 1DT032 DVM, ISM Anders Berglund
Johan Snider
29/8, Kl 08.15, Sal 1211, ITC Engelska
Avancerade numeriska metoder, 10 hp UU-12000 1TD050 F, TBM Ken Mattsson
Stefan Engblom
28/8, kl 09.15, Sal 1213, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-12018 1TD395 IT, X Hanna Holmgren 28/8, kl 13.15, Sal 4101, Ångström Svenska
Beräkningsvetenskap III, 5 hp UU-12002 1TD397 FRI, IT, MaK, STS, TBM, W Jarmo Rantakokko 4/9, kl 13.15, Sal 1211, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap KF, 5 hp TD399 1TD399 FyK, LÄR Stefan Pålsson 12/9, kl 09.15, Sal 80115, Ångström Svenska Period 1-2
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp UU-12017 1TD045 TBM Siyang Wang 28/8, kl 13.15, Sal 2345, ITC Engelska
Databasteknik I, 5 hp UU-11018 1DL301 DVK, DVM, F, MaK Georgios Fakas 28/8, kl 15.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Datakommunikation I, 5 hp UU-11230 1DT052 DVK, DVM, IT Christian Rohner 29/8, Kl 08.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Datakommunikation och distribuerade system, 10 hp UU-11200 1DT102 IT Christian Rohner 29/8, Kl 08.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska. Period 1-2
Datavetenskapens didaktik, 10 hp UU-11234 1DT061 DVM, FRI, IT Anders Berglund 6/9, Kl 10.15, Sal 1146, ITC Engelska per 1-2
Datorarkitektur I, 7.5 hp UU-11206 1DT016 DIST, FRI Per Foyer Introduktion 6/9, kl 13.15, Sal 1311, ITC Engelska per 1-2 NÄT
Datorarkitektur I, 5 hp UU-11201 1DT038 F, MaK David Black-Schaffer 28/8, Kl 13.15, Sal 2004, Ångström Engelska
Datormoln med tillämpningar, 10 hp UU-12011 1TD265 DVM, IT, TBM Salman Toor 28/8, kl 13.15, Sal 1211, ITC Engelska
Empirisk modellering, 10 hp UU-11810 1RT890 ES, STS, W Bengt Carlsson 29/8, kl 08.15, Polhemsalen 10134, Ångström Svenska
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering, 5 hp UU-12010 1TD186 F, MaM, STS, TBM Lina von Sydow
Slobodan Milovanovic
28/8, kl 10.15, Sal 2344, ITC Engelska
Funktionell programmering I, 5 hp UU-11006 1DL330 DVM, MaK Lars-Henrik Eriksson 29/8, kl 15.15, Sal 1211, ITC Engelska
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering, 15 hp UU-11033 1DL580 DVM, IT Konstantinos Sagonas 29/8, kl 10.15, Sal 1113, ITC Engelska Period 1-2
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 20 hp UU-11023 1DL221 DVK, IT Tobias Wrigstad 28/8, kl 10.15, Sal 2247, ITC Svenska. Period 1-2
Informationsteknologi, 7.5 hp UU-11209 1DT006 NÄT Amie Norden 18/9 Engelska Period 1-2 NÄT
Informationsutvinning I, 5 hp UU-11031 1DL360 DVM, FRI, IT, STS Matteo Magnani 28/8, kl 13.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska
Introduktion till informationsteknologi, 10 hp DT051 1DT051 DVK, IT Lars-Åke Nordén 28/8, kl 10.15, Häggsalen 10132, Ångström
Introduktion till parallellprogrammering, 5 hp UU-11013 1DL530 DVM, ISM, IT Konstantinos Sagonas 28/8, kl 13.15, Sal 1111, ITC Engelska
Introduktion till studier i inbyggda system, 5 hp UU-11211 1DT086 ISM Pontus Ekberg 29/8, Kl 08.15, Sal 1211, ITC Engelska
IT i samhället, 15 hp UU-11205 1DT012 DVM, IT, STS Åsa Cajander
Mats Daniels
30/8, kl 10.15, Sal 2214, ITC Engelska Period 1-2
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering, 10 hp UU-11012 1DL441 DVM, IT Pierre Flener 28/8, kl 10.15, Sal 1311, ITC Engelska Period 1-2
Kommunal och industriell avloppsvattenrening, 5 hp UU-11811 1RT361 STS, W Bengt Carlsson 28/8, kl 10.15, Sal 2347, ITC Svenska
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, 5 hp UU-11005 1DL251 DVM, IT, MaK, MASTER, STS, XM Tobias Wrigstad Engelska
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara, 10 hp UU-11204 1DT059 DVM, FRI, ISM Bengt Jonsson 28/8, kl 13.15, Sal 1113, ITC Engelska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-11602 1MD016 DVM, MaK, NÄT Iordanis Kavathatzopoulos
Rebecca Andreasson
28/8 Engelska NÄT
Numeriska metoder och simulering, 5 hp UU-12036 1TD403 IT Michael Thuné 28/8, kl 13.15, Sal 2347, ITC Svenska
Perception och visuell design, 5 hp UU-11610 1MD025 DVM, IT Mats Lind 28/8, kl 08.15, Sal 2446, ITC Engelska
Perception och visuell design, 15 hp UU-11609 1MD028 HCIM Mats Lind 28/8, kl 08.15, Sal 2446, ITC Engelska
Programmering, 10 hp UU-11232 1DT042 STS Joachim Parrow 28/8, kl 13.15, Sal 2446, ITC Svenska Period 1-2
Programmering av effektiva parallella program, 5 hp UU-11028 1DL560 DVM, IT Rakesh Kumar 1/9, kl 13.15, Sal 1212, ITC Engelska
Programmering, bryggningskurs, 10 hp UU-12008 1TD046 DVM, FRI, TBM Jonathan Bull 4/9, kl 09.15, Sal Mässen 6140, ITC Engelska Period 1-2
Programmeringsteknik I, 5 hp UU-12019 1TD433 FyK, MaK, Q Torsten Andersson 28/8, kl 08.15, Sal 2247, ITC Svenska
Programmeringsteknik II, 5 hp UU-12021 1TD722 F, X Tom Smedsaas 28/8, kl 13.15, Sal Häggsalen 10132, Ångström Svenska
Programmeringsteori, 10 hp UU-11218 1DT034 DVM, MaK Mohamed Faouzi Atiq 29/8, kl 13.15, Sal 1212, ITC Engelska Period 1-2
Projekt DV, 30 hp UU-11229 1DT054 DVM, FRI Edith Ngai 28 augusti, kl 10.00, sal 4408, ITC Engelska per 1-2
Realtidssystem, 10 hp UU-11202 1DT004 IT Pontus Ekberg
Wang Yi
28/8, kl 15.15, Sal 1211, ITC Engelska
Realtidssystem, 5 hp UU-11203 1DT063 DVM Pontus Ekberg
Wang Yi
28/8, kl 15.15, Sal 1211, ITC Engelska
Reglerteknik I, 5 hp UU-11804 1RT490 MaK, STS, X Fredrik Lindsten 4/9, kl 10.15, Sal 2347, ITC Svenska
Reglerteknik II, 5 hp UU-11807 1RT495 E, F, ISM, IT, STS, W Hans Rosth 29/8, kl 15.15, Häggsalen 10132, Ångström Engelska
Reglerteknik III, 5 hp UU-11806 1RT496 E, F, STS Alexander Medvedev
Hans Rosth
28/8, kl 13.15, Sal 4004 Ångström
Semantik för programmeringsspråk, 5 hp UU-11001 1DL311 DVK, DVM Lars-Henrik Eriksson 29/8, kl 13.15, Sal 1211, ITC Engelska
Skriptprogrammering, 5 hp UU-12016 1TD328 X, XM Jonathan Bull 4/9, kl 09.15, Sal Mässen 6140, ITC Engelska
Spektral signalbehandling, 5 hp UU-11805 1RT605 F, FRI, ISM Marcus Björk 29/8, kl 13.15, Sal 2344, ITC Engelska
Vetenskaplig visualisering, 5 hp UU-12020 1TD389 DVM, F, IT, TBM Anders Hast 28/8, kl 10.15, Sal 1211, ITC ?
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-12005 1TD322 F, TBM Elisabeth Larsson 31/8, kl 10.15, Sal 2345, ITC
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II, 10 hp UU-12012 1TD326 TBM Elisabeth Larsson 31/8, kl 10.15, Sal 2345, ITC Period 1-2

Period 2

Överst på sidan

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer II, 5 hp UU-11016 1DL231 DVK, DVM, FRI, IT Pierre Flener 31/10, kl 15.15, sal 1311, ITC Engelska
Automater och logik i modellering av IT-system, 5 hp UU-11003 1DL500 IT Mohamed Faouzi Atiq 31/10, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Avancerad funktionell programmering, 5 hp UU-11002 1DL450 DVM, FRI Konstantinos Sagonas 30/10, kl 15.15, sal 1211, ITC Engelska
Avancerad mjukvarudesign, 5 hp UU-11014 1DL242 DVM, IT Kiko Francisko Fernandez 30/10, kl 15.15, sal 1111, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-12009 1TD393 F, LÄR, MaK, MI, Q, X Stefan Hellander
Emanuel Rubensson
Se schemalänk för resp grupp Svenska
Beräkningsvetenskap KF, 5 hp TD399 1TD399 FyK, LÄR Stefan Pålsson 12/9, kl 09.15, Sal 80115, Ångström Svenska Period 1-2
Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp UU-12029 1TD333 DVK Jarmo Rantakokko 31/10, kl 13.15, sal 2446, ITC Svenska Period 2-3
Databasteknik I, 5 hp UU-11020 1DL301 Jan Kudlicka 30/10, kl 15.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska
Databasteknik II, 5 hp UU-11029 1DL400 DVM, IT, STS Georgios Fakas 30/10, kl 13.15, sal 2347, ITC Engelska
Datakommunikation II, 10 hp UU-11222 1DT074 DVK, DVM, IT Christian Rohner
Thiemo Voight
30/10, kl 10.15, sal 1212, ITC Engelska Per 2-3
Datakommunikation och distribuerade system, 10 hp UU-11200 1DT102 IT Christian Rohner 29/8, Kl 08.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska. Period 1-2
Datavetenskapens didaktik, 10 hp UU-11234 1DT061 DVM, FRI, IT Anders Berglund 6/9, Kl 10.15, Sal 1146, ITC Engelska per 1-2
Datorarkitektur I, 7.5 hp UU-11206 1DT016 DIST, FRI Per Foyer Introduktion 6/9, kl 13.15, Sal 1311, ITC Engelska per 1-2 NÄT
Datoriserad bildanalys I, 5 hp UU-12030 1TD396 DVM, F, IT, Q, TBM, X, XM Filip Malmberg 30/10, kl 13.15, sal 2001, Ångström Engelska
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering, 15 hp UU-11033 1DL580 DVM, IT Konstantinos Sagonas 29/8, kl 10.15, Sal 1113, ITC Engelska Period 1-2
Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv, 5 hp UU-11601 1MD031 STS Anton Axelsson
Lars Oestreicher
? Engelska
Icke-exkluderande design och utvärdering, 15 hp UU-11604 1MD033 DVK, DVM, FRI, HCIM, IT Lars Oestreicher 30/10, kl 10.15, sal 1211, ITC Engelska
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 20 hp UU-11023 1DL221 DVK, IT Tobias Wrigstad 28/8, kl 10.15, Sal 2247, ITC Svenska. Period 1-2
Inbyggda styrsystem, projekt, 15 hp UU-11809 1RT911 ISM, IT Alexander Medvedev ? Engelska
Informationsteknologi, 7.5 hp UU-11209 1DT006 NÄT Amie Norden 18/9 Engelska Period 1-2 NÄT
IT i samhället, 15 hp UU-11205 1DT012 DVM, IT, STS Åsa Cajander
Mats Daniels
30/8, kl 10.15, Sal 2214, ITC Engelska Period 1-2
IT-system och människor i samspel, 5 hp UU-11616 1MD017 DVM, HCIM, IT Anders Jansson
Ida Bodin
31/10, kl 08.15, sal 2347, ITC Engelska
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering, 10 hp UU-11012 1DL441 DVM, IT Pierre Flener 28/8, kl 10.15, Sal 1311, ITC Engelska Period 1-2
Kompilatorteknik I, 5 hp UU-11019 1DL321 DVK, DVM, IT Konstantinos Sagonas 30/10, kl 13.15, sal 1111, ITC Engelska
Mjukvarutestning, 5 hp UU-11015 1DL610 DVM, IT Justin Pearson 31/10, kl 13.15, sal 1111, ITC Engelska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-11600 1MD016 DVK, DVM, FRI, MaK Jonas Moll 30/10, kl 15.15, sal 1311, ITC Engelska
Optimeringsmetoder, 5 hp UU-12040 1TD184 F, IT, MASTER, STS, TBM, X Daniel Noreland 30/10, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Programkonstruktion och datastrukturer, 20 hp DL201 1DL201 DVK, IT Dave Clarke 30/10, kl 13.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska Per 2-3
Programmering, 10 hp UU-11232 1DT042 STS Joachim Parrow 28/8, kl 13.15, Sal 2446, ITC Svenska Period 1-2
Programmering av inbyggda system, 5 hp UU-11216 1DT106 ISM Philipp Rümmer 30/10, kl 08.15, sal 1146, ITC Engelska
Programmering, bryggningskurs, 10 hp UU-12008 1TD046 DVM, FRI, TBM Jonathan Bull 4/9, kl 09.15, Sal Mässen 6140, ITC Engelska Period 1-2
Programmeringsteori, 10 hp UU-11218 1DT034 DVM, MaK Mohamed Faouzi Atiq 29/8, kl 13.15, Sal 1212, ITC Engelska Period 1-2
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering, 5 hp UU-11017 1DL541 DVM, IT Dave Clarke 1/11, kl 10.15, sal 1145, ITC Engelska
Projekt DV, 30 hp UU-11229 1DT054 DVM, FRI Edith Ngai 28 augusti, kl 10.00, sal 4408, ITC Engelska per 1-2
Projekt i beräkningsteknik, 15 hp UU-12028 1TD316 F Maya Neytcheva ? Engelska
Projekt i datorsystem, 15 hp UU-11215 1DT104 IT Stefanos Kaxiras ? Engelska
Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap, 15 hp UU-12022 1TD307 IT, TBM Maya Neytcheva ? Engelska
Reglerteknik I, 5 hp UU-11808 1RT490 E, F, MaK Hans Rosth 30/10. kl 13.15, sal 2247, ITC Svenska
Säkra datorsystem I, 5 hp UU-11213 1DT072 DVM, IT, STS Björn Victor 30/10, kl 08.15, Mässen 6140, ITC Engelska
Tillämpad systemanalys, 5 hp UU-11803 1RT242 MaK, W Hans Rosth 30/10, kl 15.15, sal 2347, ITC Svenska
Tillämpade finita elementmetoder, 5 hp UU-12006 1TD056 F, TBM Murtazo Nazarov 30/10, kl 08.15, sal 2446, ITC Engelska
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp UU-11214 1DT095 DVM, F, FRI, ISM Christian Rohner 30/10, kl 13.15, sal 1211, ITC Engelska
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp UU-11240 1DT103 DVM, ISM Christian Rohner Engelska Period 2-3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II, 10 hp UU-12012 1TD326 TBM Elisabeth Larsson 31/8, kl 10.15, Sal 2345, ITC Period 1-2

Uppdaterad  2017-10-17 11:41:17 av Peter Waites.