Institutionen för informationsteknologi


Vårterminen 2019 är indelad i två perioder - period 3 och period 4


Period 3 Observera att sidan är under uppbyggnad - snart klar

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer III, 5 hp UU-61034 1DL481 DVK, DVM, FRI, LÄR Pierre Flener Engelska
Användarcentrerad systemdesign, 5 hp UU-61600 1MD000 DVK, HCIM, STS Mats Lind Engelska
Avancerad datorarkitektur, 10 hp UU-61200 1DT024 DVM, IT, LÄR Erik Hagersten Per 3-4 Engelska
Avancerad interaktionsdesign, 5 hp UU-61614 1MD001 DVK, DVM, HCIM, IT, LÄR Mikael Laaksoharju Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62026 1TD393 K1, LÄR ? Svenska
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-62018 1TD395 K, MaK, Q, W ? Svenska
Beräkningsvetenskap III, 5 hp UU-62002 1TD397 DVK, ES, F, MaK, MaM, STS, W ? Svenska
Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp UU-12029 1TD333 DVK Jarmo Rantakokko 30/10, kl 1015, sal 2446, ITC Svenska Per 2-3
Datakommunikation II, 10 hp UU-11222 1DT074 DVM, IT Luca Mottola? Ansv Mats Daniels Engelska Per 2-3
Datoriserad bildanalys II, 10 hp UU-62006 1TD398 IT Natasa Sladoje Engelska
Datorsystem med projektarbete, 20 hp UU-61217 1DT003 IT Lars-Åke Nordén Per 3-4 Svenska
Distribuerade informationssystem, 5 hp UU-61219 1DT066 Svenska
Elektronisk handel - utvecklingsprojekt, 10 hp UU-61022 1DL350 Engelska
Gränssnittsprogrammering I, 5 hp UU-61603 1MD002 Engelska
Högprestandaprogrammering, 10 hp UU-62013 1TD062 Engelska
Informationshanteringssystem, 10 hp UU-61005 1DL471 Engelska
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar, 10 hp UU-61231 1DT110 Per 3-4
Informationsutvinning II, 5 hp UU-61003 1DL460 Engelska
Internet of Things, 5 hp UU-61208 1DT094 Engelska
Introduktion till datorbaserade reglersystem, 5 hp UU-61813 1RT485 Engelska
IT, etik och organisation, 5 hp UU-61615 1MD004 Engelska
Krav inom agil utveckling, 5 hp UU-61607 1MD200 Engelska
Kryptologi, 5 hp UU-61225 1DT075 Engelska
Lågnivå-parallellprogrammering, 5 hp UU-61021 1DL550 Engelska
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, 5 hp UU-61007 1DL251 Engelska
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning, 10 hp UU-61011 1DL073 Per 3-4
Objektorienterad programmering med C++, 10 hp UU-62032 1TD321 INSTÄLLD
Objektorienterad programmering med Java, 10 hp UU-61025 1DL028 Per 3-4
Operativsystem I, 5 hp UU-61203 1DT044 Engelska
Operativsystem och processorienterad programmering, 15 hp UU-61236 1DT096 Per 3-4
Plattformsöverskridande system, 5 hp UU-61009 1DL620 Engelska
Programkonstruktion och datastrukturer, 20 hp DL201 1DL201 DVK, IT Johannes Borgström 29/10, kl 13.15, sal 2247, ITC Engelska Per 2-3
Programmeringsteknik I, 5 hp UU-62019 1TD433 E, F, LÄR, MaK, MI, Q, X Tom Smedsaas Svenska
Reglerteknik I, 5 hp UU-61815 1RT490 Hans Rosth Svenska
Statistisk maskininlärning, 5 hp UU-61812 1RT700 Svenska
System- och operationsanalys, 5 hp UU-61814 1RT316 Svenska
Systemdesign med ett användarperspektiv, 5 hp UU-61605 1MD034 ?
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp UU-11240 1DT103 DVM, ISM, IT Christian Rohner 29/10, kl 10.15, sal 2446, ITC Engelska Per 2-3

Period 4 Observera att sidan är under uppbyggnad - snart klar

Överst på sidan

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Accelerering av system med programmerbara logikenheter, 10 hp UU-61207 1DT109 Engelska
Avancerad datorarkitektur, 10 hp UU-61200 1DT024 DVM, IT, LÄR Erik Hagersten Per 3-4 Engelska
Avancerade visuella gränssnitt, 5 hp UU-61606 1MD020 Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62009 1TD393 Ansv Stefan Pålsson Svenska
Beräkningsvetenskap I - Distans, 5 hp UU-62004 1TD393 D Stefan Pålsson Distanskurs - Gotland
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-62027 1TD395 E, ES, F, FyK, LÄR, STS Svenska
Datakommunikation III, 5 hp UU-61221 1DT082 ? ?
Datorarkitektur, 10 hp UU-61220 1DT093 Engelska
Datorgrafik, 10 hp UU-62015 1TD388 Engelska
Datorsystem med projektarbete, 20 hp UU-61217 1DT003 IT Lars-Åke Nordén Per 3-4 Svenska
Gränssnittsprogrammering II, 5 hp UU-61608 1MD003 Engelska
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar, 10 hp UU-61231 1DT110 Per 3-4
Intelligenta interaktiva system, 5 hp UU-61612 1MD032 Engelska
Internationell mjukvaruutveckling, projekt, 10 hp UU-61242 1DT092 Engelska
Komplexa IT-system i stora organisationer, 5 hp UU-61008 1DL630 Engelska
Modellering av dynamiska system, 5 hp UU-61801 1RT155 Svenska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-61602 1MD016 Engelska
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning, 10 hp UU-61011 1DL073 Per 3-4
Objektorienterad programmering med C++, 10 hp UU-62032 1TD321 INSTÄLLD
Objektorienterad programmering med Java, 10 hp UU-61025 1DL028 Per 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering, 15 hp UU-61236 1DT096 Per 3-4
Parallell och distribuerad programmering, 5 hp UU-62007 1TD070 Engelska
Programmering av inbyggda system, projekt, 5 hp UU-61224 1DT108 Engelska
Programmeringsteknik II, 5 hp UU-62024 1TD722 Svenska
Programmeringsteknik II för ämneslärare, 5 hp UU-62025 1TD726 Svenska
Reglerteknik II, 5 hp UU-61802 1RT495 Hans Rosth Svenska
Självständigt arbete i informationsteknologi, 15 hp UU-61233 1DT350 Svenska
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT system, 15 hp UU-61001 1DL931 Engelska
Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar, 5 hp UU-62001 1TD268 Engelska
Systemidentifiering, 5 hp UU-61800 1RT885 Engelska

Uppdaterad  2018-11-29 12:26:58 av Anneli Berglund.