Institutionen för informationsteknologi


Vårterminen 2018 är indelad i två perioder - period 3 och period 4


Period 3

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Algoritmer och datastrukturer III, 5 hp UU-61034 1DL481 DVK, DVM Pierre Flener 15/1, kl 10.15, sal 1311, ITC Engelska
Användarcentrerad systemdesign, 5 hp UU-61600 1MD000 DVK, HCIM, STS Mats Lind 15/1, kl 13.15, sal 1311, ITC Engelska
Avancerad datorarkitektur, 10 hp UU-61200 1DT024 DVM, IT Erik Hagersten 16/1, kl 08.15, sal 1211, ITC Engelska period 3-4
Avancerad interaktionsdesign, 5 hp UU-61614 1MD001 DVK, DVM, HCIM, IT Mohammad Obaid
Mikael Laaksoharju
15/1, kl 15.15, sal 2446, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62026 1TD393 K, LÄR Ken Mattsson 15/1, kl 13.15, sal 2446, ITC Svenska
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-62018 1TD395 DVK, K, MaK, Q, W Stefan Engblom
Maya Neytcheva
15/1 Se TimeEdit Svenska
Beräkningsvetenskap III, 5 hp UU-62002 1TD397 E, F, MaK, STS, W Emanuel Rubensson 15/1, kl 13.15, Polhemsalen 10134, Ångström Svenska
Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp UU-12029 1TD333 DVK Jarmo Rantakokko 31/10, kl 13.15, sal 2446, ITC Svenska Period 2-3
Datakommunikation II, 10 hp UU-11222 1DT074 DVK, DVM, IT Christian Rohner
Thiemo Voight
30/10, kl 10.15, sal 1212, ITC Engelska Per 2-3
Datoriserad bildanalys II, 10 hp UU-62006 1TD398 DVM, IT, TBM Natasa Sladoje 15/1, kl 13.15, sal 2345, ITC Engelska
Distribuerade informationssystem, 5 hp UU-61219 1DT066 STS Per Gunningberg 15/1, kl 10.15, sal 4006 Ångström Engelska?
Elektronisk handel - utvecklingsprojekt, 10 hp UU-61022 1DL350 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Gränssnittsprogrammering I, 5 hp UU-61603 1MD002 DVK, DVM, HCIM, IT Anders Jansson 18/1, kl 10.15, sal 1211, ITC Engelska
Högprestandaprogrammering, 10 hp UU-62004 1TD062 F, TBM Elias Rudberg 16/1, kl 13.15, sal 2347, ITC Engelska
Informationshanteringssystem, 10 hp UU-61005 1DL471 X, XM Lars-Henrik Eriksson? 15/1, kl 10.15, sal 1212, ITC Engelska
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar, 10 hp DT110 1DT110 LÄR Aletta Nylén 17/1, kl 13.15, sal 19204, ITC Svenska. Period 3-4
Informationsutvinning II, 5 hp UU-61008 1DL460 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Internet of Things, 5 hp UU-61208 1DT094 EI, F, MaK Thiemo Voight 19/1, kl 10.15, sal 2247, ITC Engelska
Introduktion till datorbaserade reglersystem, 5 hp UU-61813 1RT485 DVM, E, F, ISM, IT Dave Zachariah 15/1, kl 1015, sal 1111, ITC Engelska
IT, etik och organisation, 5 hp UU-61615 1MD004 DVK, DVM, HCIM, IT Iordanis Kavathatzopoulos 15/1, kl 10.15, sal 2347, ITC Engelska
Krav inom agil utveckling, 5 hp UU-61607 1MD200 DVM, IT Mats Lind 16/1, 15.15, sal 2446, ITC Engelska
Kryptologi, 5 hp UU-61225 1DT075 DVM, IT Johannes Borgström 16/1, kl 13.15, sal 1111, ITC Engelska
Lågnivå-parallellprogrammering, 5 hp UU-61021 1DL550 DVK, DVM, ISM, IT Alexandra Jimborean 15/1, kl 13.15, sal 2315, ITC Engelska
Maskininlärning, 10 hp UU-61217 1DT071 DVM, ISM, IT Olle Gällmo 18/1, kl 13.15, sal 1211, ITC Engelska. Period 3-4
Medicinsk informatik, 5 hp UU-61611 1MD030 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, 5 hp UU-61007 1DL251 DVK, DVM, F, ISM, MaK, TBM Tobias Wrigstad 18/1, kl 10.15, sal 1245, ITC Engelska
Modellering för kombinatorisk optimering, 5 hp UU-61004 1DL448 DVK, DVM, IT Pierre Flener 15/1, kl 15.15, sal 1311, ITC Engelska
Objektorienterad programmering med C++, 10 hp UU-62032 1TD321 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Objektorienterad programmering med Java, 10 hp UU-61025 1DL028 DIST, NÄT Sven-Olof Nyström DISTANSKURS, start 29 jan Period 3-4
Operativsystem I, 5 hp UU-61203 1DT044 F, IT, MaK Karl Marklund 15/1, kl 08.15, sal 2247, ITC Engelska
Operativsystem och processorienterad programmering, 15 hp UU-61236 1DT096 DVK Karl Marklund 15/1, kl 08.15, sal 2247, ITC Period 3-4
Plattformsöverskridande system, 5 hp UU-61009 1DL620 DVM, IT Johan Snider ? Engelska
Programkonstruktion och datastrukturer, 20 hp DL201 1DL201 DVK, IT Dave Clarke 30/10, kl 13.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska Per 2-3
Programmeringsteknik I, 5 hp UU-62019 1TD433 EI, F, LÄR, MaK, Q, X Tom Smedsaas 15/1, kl 08.15, Mässen 6140, ITC Svenska
Reglerteknik I, 5 hp UU-61815 1RT490 ES, MaK, W Hans Rosth 15/1, kl 10.15, sal 2247, ITC Svenska
Statistisk maskininlärning, 5 hp UU-61812 1RT700 F, STS Fredrik Lindsten
Thomas Schön
15/1, kl 08.15, Aulan, hus 6, ITC Engelska
System- och operationsanalys, 5 hp UU-61814 1RT316 STS Hans Rosth 15/1, kl 13.15, sal 2347, ITC Svenska
Systemdesign med ett användarperspektiv, 5 hp UU-61605 1MD034 DVK, IT Mikael Laaksoharju
Thomas Lind
16/1, kl 08.15, Häggsalen 10132, Ångström ?
Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp UU-11240 1DT103 DVM, ISM Christian Rohner Engelska Period 2-3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62005 1TD322 Elisabeth Larsson ------------ Engelska period 3-4
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II, 10 hp UU-62012 1TD326 Elisabeth Larsson ------------ Engelska period 3-4

Period 4

Överst på sidan

Kursnamn Anm.kod Kurskod Läses av Lärare Kursstart Övrigt
Accelerering av system med programmerbara logikenheter, 10 hp UU-61207 1DT109 DVM, ISM Stefanos Kaxiras 20/3, kl 08.15, sal 1145, ITC Engelska
Avancerad datorarkitektur, 10 hp UU-61200 1DT024 DVM, IT Erik Hagersten 16/1, kl 08.15, sal 1211, ITC Engelska period 3-4
Avancerade visuella gränssnitt, 5 hp UU-61606 1MD020 DVM, HCIM, IT Stefan Seipel 26/3, kl 10.15, sal 2345, ITC Engelska
Beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62009 1TD393 E, ES, K, MI, STS, W Jarmo Rantakokko
Emanuel Rubensson
19/3, kl 15.15, Aulan, hus 6, ITC Svenska
Beräkningsvetenskap II, 5 hp UU-62027 1TD395 E, ES, F, FyK, STS Ken Mattsson
Stefan Engblom
19/3, kl 13.15, Häggsalen 10132, Ångström Svenska
Datakommunikation III, 5 hp UU-61221 1DT082 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Datorarkitektur, 10 hp UU-61220 1DT093 DVK, IT Stefanos Kaxiras
Aletta Nylén
19/3, kl 13.15, sal 2247, ITC Engelska
Datorgrafik, 10 hp UU-62015 1TD388 DVM, IT, TBM Anders Hast 20/3, kl 10.15, sal 1311, ITC Engelska
Finansiella beräkningsmetoder - kalibrering och parameterskattning, 5 hp TD188 1TD188 Slobodan Milovanovic 20/3, kl 09.15, sal 2345, ITC Engelska
Gränssnittsprogrammering II, 5 hp UU-61608 1MD003 DVM, HCIM, IT Anders Jansson 19/3, kl 10.15, sal 2247, ITC Engelska
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar, 10 hp DT110 1DT110 LÄR Aletta Nylén 17/1, kl 13.15, sal 19204, ITC Svenska. Period 3-4
Intelligenta interaktiva system, 5 hp UU-61612 1MD032 DVM, ISM Ginevra Castellano 20/3, kl 10.15, sal 1211, ITC Engelska
Internationell mjukvaruutveckling, projekt, 10 hp UU-61242 1DT092 DVM, IT Arnold Pears 19/3, kl 10.15, sal 4004, Ångström Engelska
Komplexa IT-system i stora organisationer, 5 hp UU-61011 1DL630 DVM, IT Åsa Cajander 20/3, kl 13.15, sal 2446, ITC Engelska
Modellering av dynamiska system, 5 hp UU-61801 1RT155 STS Bengt Carlsson 19/3, kl 13.15, sal 1211, ITC Svenska
Människa-datorinteraktion, 5 hp UU-61602 1MD016 DIST, DVM, ISM, LÄR, MaK, NÄT Iordanis Kavathatzopoulos DISTANSKURS Engelska
Objektorienterad programmering med Java, 10 hp UU-61025 1DL028 DIST, NÄT Sven-Olof Nyström DISTANSKURS, start 29 jan Period 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering, 15 hp UU-61236 1DT096 DVK Karl Marklund 15/1, kl 08.15, sal 2247, ITC Period 3-4
Parallell och distribuerad programmering, 5 hp UU-62007 1TD070 F, TBM Jarmo Rantakokko 20/3, kl 13.15, kl 2347, ITC Engelska
Programmering av inbyggda system, projekt, 5 hp UU-61224 1DT108 ISM, IT Philipp Rümmer 20/3, kl 15.15, sal 1145, ITC Engelska
Programmeringsteknik II, 5 hp UU-62024 1TD722 E, F, MaK Carl Nettelblad 19/3, kl 10.15, sal 4101, Ångström Svenska
Programmeringsteknik II för ämneslärare, 5 hp TD726 1TD726 Carl Nettelblad 19/3, kl 10.15, sal 4101, Ångström Svenska
Reglerteknik II, 5 hp UU-61802 1RT495 ES, ISM Hans Rosth 19/3, kl 08.15, sal 2347, ITC Svenska
Självständigt arbete i informationsteknologi, 15 hp UU-61233 1DT350 IT Björn Victor 20/3, kl 10.15, Mässen 6140, ITC Svenska
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT system, 15 hp UU-61001 1DL931 STS Dave Clarke 19/3, kl 13.15, sal 2004, Ångström Engelska
Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar, 5 hp UU-62001 1TD268 IT, STS, TBM, X, XM Andreas Hellander 19/3, kl 08.15, sal 2446, ITC Engelska
Systemidentifiering, 5 hp UU-61800 1RT885 F Kristiaan Pelckmans 21/3, kl 15.15, sal 2244, ITC Engelska
Testning av parallell programvara, 5 hp UU-61030 1DL570 INSTÄLLD/CANCELLED ------------ INSTÄLLD
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I, 5 hp UU-62005 1TD322 Elisabeth Larsson ------------ Engelska period 3-4
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II, 10 hp UU-62012 1TD326 Elisabeth Larsson ------------ Engelska period 3-4

Uppdaterad  2017-10-26 13:27:54 av Peter Waites.