Institutionen för informationsteknologi

Forskarutbildning

Doktorera vid Institutionen för Informationsteknologi.

Alla doktorander hos oss är anställda och får lön. Det innebär att för att bli doktorand måste du göra två saker, dels söka en doktorandtjänst och dels ansöka till forskarutbildningen.

Doktorandtjänster utlyses löpande, på både it.uu.se och uu.se. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års kursstudier och forskning. Därutöver ingår i vanliga fall också ett år av undervisning.


Forskarutbildning på Institutionen för informationsteknologi

Fakultetsnivåns allmänna information för dig som vill bli doktorand, ex.vis ansökan, studieplan och finansiering.

Institutionens information för dig som redan är doktorand:

Vi deltog 2017 i UKÄs utvärdering av forskarutbildning i datavetenskap: vår självvärderingsrapport och intervjuer ledde till bästa möjliga betyget hög kvalitet.

Har du frågor, kontakta gärna

Ämnes-studieplaner

Beräkningsvetenskap
med allmän inriktning
med inriktning mot numerisk analys

Datavetenskap
med allmän inriktning
med inriktning mot databasteknik
med inriktning mot datavetenskapens didaktik
med inriktning mot datorkommunikation
med inriktning mot inbyggda system
med inriktning mot människa-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling
med allmän inriktning

Elektroteknik
med inriktning mot reglerteknik
med inriktning mot signalbehandling

Fastställda ämnesstudieplaner för ovanstående ämnen

Uppdaterad  2018-12-12 11:53:25 av Pierre Flener.