Institutionen för informationsteknologi

Forskarstudier

Doktorera vid Institutionen för Informationsteknologi.

Alla doktorander hos oss är anställda och får lön. Det innebär att för att bli doktorand måste du göra två saker, dels söka en doktorandtjänst och dels ansöka till forskarutbildningen.

Doktorandtjänster utlyses löpande, både på it.uu.se och uu.se. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier och två års forskning. Därutöver ingår i vanliga fall också ett år av undervisning.


Forskarutbildning på Institutionen för informationsteknologi

Har du frågor, kontakta gärna vår studierektor för forskarutbildingen, Wang Yi

Ämnes-studieplaner

Beräkningsvetenskap
med allmän inriktning
med inriktning mot numerisk analys

Datavetenskap
med allmän inriktning
med inriktning mot databasteknik
med inriktning mot datavetenskapens didaktik
med inriktning mot datorkommunikation
med inriktning mot inbyggda system
med inriktning mot människa-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling
med allmän inriktning

Elektroteknik
med inriktning mot reglerteknik
med inriktning mot signalbehandling

Fastställda ämnesstudieplaner för ovanstående ämnen

Uppdaterad  2017-06-02 10:46:36 av Peter Waites.