Institutionen för informationsteknologi

Programmering för lärare VT19

Uppsala universitet kommer att erbjuda följande kurser i grundläggande programmering för lärare i samarbete med Skolverket under våren 2019. Samtliga kurser är i grunden distanskurser och genomförs på kvartsfart under tiden januari till juni. I kurserna kommer tre närträffar för att interagera på en fysisk plats att genomföras, på Uppsala universitet för den campusförlagda kursen och efter överskommelse någonstans i regionen för de andra kursinstanserna.

Alla dessa kurser kommer att erbjudas som kommun-/regionsförlagda distanskurser där följande gäller:

  • En huvudman beställer kursen av lärosätet, där flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för friskolor kan gå ihop om en beställning. Var och när närträffarna kommer att genomföras bestäms i samråd med Uppsala universitet.
  • Max antal deltagare per kurs är 50.

För den campusförlagda distanskursen för matematiklärare på gymnasienivå (Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 eller komvux grundl, 7,5 hp) gäller att enskilda lärare kan anmäla sig efter godkännande av rektor. Även för denna kurs är max antal deltagare 50.

Att vara verksam lärare är behörighetskrav för antagning för samtliga kursinstanser.

För anmälan gäller först-till-kvarn principen och senaste anmälningsdag är 19 december 2018. Anmälan och frågor skickas till Mats Daniels.

Uppdaterad  2018-10-05 09:37:45 av Kajsa Örjavik.