Institutionen för informationsteknologi

Programmering för lärare HT19

Uppsala universitet kommer att erbjuda följande kurser i grundläggande programmering för lärare i samarbete med Skolverket under hösten 2019. Samtliga kurser är i grunden distanskurser och genomförs på kvartsfart under tiden september till januari. I kurserna kommer tre närträffar (alternerande på tisdagar och torsdagar) för att interagera på en fysisk plats att genomföras i Västerås. Handledningstillfällen på distans erbjuds varannan vecka alternerande på tisdagar och torsdagar.

Båda dessa kurser erbjuds som kommun-/regionsförlagda distanskurser där vi har Västerås som primär kund för de totalt 60 platser Skolverket har beställt. Västerås kommer troligen inte att fylla all dessa 60 platser och vi söker därför andra som kan tänka sig gå kursen i Västerås. följande gäller:
För anmälan gäller först-till-kvarn principen och senaste anmälningsdag är 19 juli 2019.

Anmälan och frågor skickas till Mats Daniels.

Uppdaterad  2019-05-13 13:34:20 av Kajsa Örjavik.