Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Programmering för lärare VT21

Uppsala universitet kommer att erbjuda följande kurser i grundläggande programmering för lärare i samarbete med Skolverket under våren 2020. Samtliga kurser är i grunden distanskurser och genomförs på kvartsfart under tiden januari till juni. I kurserna kommer tre närträffar (alternerande på tisdagar och torsdagar) för att interagera på en fysisk plats att genomföras i Uppsala. Handledningstillfällen på distans erbjuds varannan vecka alternerande på tisdagar och torsdagar.

Båda dessa kurser erbjuds som campusförlagda distanskurser där Skolverket har beställt totalt 30 platser. Preliminär kursstart är den 11 februari, för anmälan gäller först-till-kvarn principen och senaste anmälningsdag är 31 januari 2020. Anmälan ska sedan snarast kompletteras med intyg från skolledare/rektor om att det är ok att följa kursen.

Anmälan och frågor skickas till Mats Daniels.

Uppdaterad  2020-09-18 13:35:47 av Liselott Dominicus van den Bussche.