Institutionen för informationsteknologi

Rekordstort anslag till forskning om datoriserade system för effektivare medicinska behandlingar

Professor Peter Stoica, med professor Alexander Medvedev som medsökande, har beviljats ett prestigefyllt forskningsanslag från European Research Council, "Advanced Grant", på nära 25 miljoner kronor. Båda är verksamma vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet. Anslaget tilldelas bara forskare av världsklass och konkurrensen är stenhård.

Projektet heter Systems and Signals Tools for Estimation and Analysis of Mathematical Models in Endocrinology and Neurology och handlar om att applicera metoder och verktyg från reglerteknik och signalbehandling på medicinska problem. Främst gäller det endokrinologi, neurologi och anestesiologi.

- Målet är att överbrygga gapet mellan systembiologi och medicinsk teknik. Det gör vi genom att tillämpa metoder baserade på matematiska modeller för analys av biologiska data och design av datorstödda medicinska ingrepp, säger Peter Stoica.

Många års forskning vid institutionen för informationsteknologi har genererat en avsevärd expertis inom systemmodellering och signalanalys för medicinska tillämpningar. På senare tid har ett samarbete med forskare vid Stanford University och University of Florida bland annat resulterat i avancerade signalbehandlingsverktyg för diagnostik av bröstcancer, studier av hjärnaktiviteter, magnetröntgenspektroskopi och -tomografi.

I det nya projektet, finansierat av ERC, planeras fortsatt forskning inom medicinska området, nu i direkt samarbete med svenska medicinforskare. Projektet kommer på sikt att kunna leda till djupare förståelse och mer tillförlitliga diagnoser av endokrina och neurologiska sjukdomar. Även individuellt anpassad dosering av läkemedel, t ex narkospreparat, kommer att behandlas ur ett reglertekniskt perspektiv.

- Vårdbehovet är stort och kommer att öka med åldrande befolkning. Mer omfattande användning av datoriserade system vid medicinska behandlingar och diagnostik skall ge mer effektiv och individualiserad vård, fortsätter Peter Stoica. Vi syftar till att ta till vara den stora samarbetspotential som finns mellan forskare inom biomedicin och informationsteknologi i Uppsala.

Projektet kommer att utföras under fem år, med start januari 2010, i samarbete med forskare vid bland annat Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Karolinska Institutet.

För mer information kontakta gärna:

Peter Stoica (Endast kontakt via e-post då han befinner sig utomlands) eller Alexander Medvedev, tfn 018 - 471 3064, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Uppdaterad  2010-01-12 14:41:57 av Lotta Lundell.